EN  English
Přenáška bude zaměřena na problematiku začínajících technologických firem tedy tzv. Start-upů a to z několika pohledů. Konkrétní...
Pomalu, ale jistě se blíží konec března a s ním i možnost podat přihlášku ke studiu pro další rok do bakalářských i navazujících...
Fakulta chemická dne 15. 3. 2018 přivítala v rámci studentské vědecké konference Chemie je život studenty středních škol. Výsledky svých...
Zástupci statutárního města Brna a JCMM ocenili 13. února na brněnské radnici úspěšné studenty prvních ročníků doktorského studia, v...
© 2018 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně