EN  English

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 3. 3. 2018

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

NEW   Seminář: BioScope Resolve

Datum: 1. 3. 2018

Laboratoř koloidů CMV Vás zve na seminář 1. 3. 2018, od 14:00.

Více...

NEW   Seminář: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 26. 2. 2018

Ústav chemie materiálů Vás zve na přednášku semináře „Pokročilé materiály“, v pondělí 26. února 2018, 11:00 hod., v posluchárně P8.

Více...

Ocenění v rámci projektu Brno Ph.D. Talent získal i Matouš Kratochvíl z Fakulty chemické

Datum: 20. 2. 2018

Zástupci statutárního města Brna a JCMM ocenili 13. února na brněnské radnici úspěšné studenty prvních ročníků doktorského studia, v rámci projektu Brno Ph.D. Talent. Mezi deset oceněných studentů z VUT patří i Matouš Kratochvíl, který se věnuje zkoumání nových materiálů – perovskitů a jejich použití v tisknutelných fotovoltaických článcích. Další oceněnou je také studentka fakulty chemické, která působí nyní na CEITEC - Klára Zárybnická. Ta se věnuje polymerní nanokompozitní pěně založené na impaktním polypropylenu.Tímto oceněním získali studenti po dobu tří let stipendijní šeky pro svůj výzkum v hodnotě 100 000 ročně.Upřímně gratulujeme.

Více...

Letošní Den chemie na chemické se povedl !

Datum: 15. 2. 2018

Tradiční Den chemie spojený se Dnem otevřených dveří nabídl v letošním roce bohatý doprovodný program. Fakulta tak prezentovala vědecko-výzkumné zaměření svých pracovišť, možnosti studia, spolupráci s firmami a společnostmi působícími v oblasti chemie a uplatnění absolventů. Letošní ročník byl vydařený také díky cílenému oslovení studentů středních škol, kteří projevují zájem o přírodovědné obory a chemii obecně. Přišli hlavně ti, kteří se zajímali, diskutovali a nebáli se zeptat, což bylo přínosné také pro všechny, kteří letošní Den chemie připravili. 

Studenti i zaměstnanci se přidali k darování krve

Datum: 7. 2. 2018

Ve dnech 7. a 8. února zorganizovala Studentská unie fakulty chemické ve spolupráci s Transfuzním a tkáňovým oddělením Fakultní nemocnice Brno prospěšnou akci ,,Kapka krve". Mile nás překvapila ochota studentů, doktorandů i pracovníků fakulty, děkujeme tak všem, kteří se k dárcoství krve přihlásili, i těm, kteří pomohli akci připravit.

Více...

Podávání přihlášek ke studiu na akademický rok 2018/2019

Datum: 1. 2. 2018

Konec pololetí pro letošní maturitní ročníky na středních školách je spojen se zahájením podávání přihlášek ke studiu na chemické fakultě v akademickém roce 2018/2019. Podrobnější inormace o studiu získají středoškoláci na Dni otevřencýh dveří ve čtvrtek 15. 2. 2018 a na web stránce www.studujchemii.cz 

 

Více...Nedávno uskutečněné akce

Ples chemiků

Datum: 23. 2. 2018

Srdečně Vás zveme na 22. ročník plesu fakulty, který se bude konat v pátek 23. 2.2017 od 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje HAMRLA BOYS MUSIC a DJ Karlos, čeká vás bohatý doprovodný program, překvapení a chemické losování. Prodej lístků v jednotné ceně 200 CZK bude zahájen v 1. 2. 2018 na podatelně fakulty.

Více...

Den chemie a Den otevřených dveří 15. 2. 2018

Datum: 15. 2. 2018

Dozvíte se vše nejen o možnostech studia na naší fakultě, ale také získáte přehled o nabídce uplatnění po ukončení studia. Informativní blok pro středoškolské studenty začíná v 10:00 hodin, ale otevřeno pro Vás máme již od 9:00, tak se přijďte podívat!

Skupinkám doporučujeme rezervaci termínu: 541 149 357.

Více informací zde

Junioři z VUT na chemické fakultě

Datum: 6. 1. 2018

Podpořit technické vzdělávání dětí je cílem dětské univerzity pro žáky druhého stupně základních škol.Díky VUT Junior se mohou zájemci seznámit s univerzitním prostředím i laboratorním vybavením VUT. V sobotu 6. ledna se věnovali na chemické fakultě molekulární gastronomii a  hydrogelům.

Více...


Přehled akcíRSS