EN  English

Ples chemiků

Datum: 25. 3. 2017

Srdečně Vás zveme na 21. ročník plesu fakulty, který se bude konat v sobotu 25. 3.2017 od 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje HAMRLA BOYS MUSIC, čeká vás bohatý doprovodný program, překvapení a chemické losování. Prodej lístků v jednotné ceně 200 CZK bude zahájen v pondělí 20. 2. 2017 na podatelně fakulty.

Studentská vědecká konference

Datum: 23. 3. 2017

Studentské konference Chemie je život, je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol. V rámci konference budou formou ústní případně posterové prezentace představeny výsledky tvůrčí činnosti studentů. Součástí konference bude rovněž i Soutěž studentské tvůrčí činnosti v rámci které budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší studentské příspěvky v každé sekci.

Konference je podpořena firmou Teva Czech Industries, s.r.o. 

Více...

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 4. 3. 2017

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

Tradiční Den chemie se letos opravdu vydařil

Datum: 9. 2. 2017

Letošní Den chemie a Den otevřených dveří ukázal, že studenti středních škol mají zájem o přírodovědné vzdělávání a berou velice zodpovědně svoje rozhodnutí, spojené s výběrem zaměření studia na vysoké škole a dalšího profesního vzdělávání. Kolem 400 návštěvníků mohlo kromě prezentací jednotlivých oblastí studia na naší fakultě navšívit také specializované laboratoře a přímo si vyzkoušet praktické úlohy. Zástupcům firem působících v oblasti s chemickým zaměřením děkujeme za představení možností praxí, stáží, dalšího vzdělávání a uplatnění v oboru. Věříme, že akce bude stejně úspěšná i v dalším roce. 

Podávání přihlášek ke studiu na akademický rok 2017/18

Datum: 1. 2. 2017

1. 2. 2017 bylo spuštěno elektronické podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2017/18. Pro někoho jsou přijímací zkoušky ještě v nedohlednu, těm, kteří naopak s přípravou neotálejí, nabízíme Kurz k přijímacím zkouškám

Podrobné informace k přihlášce najdete v sekci pro uchazeče o studium.Nedávno uskutečněné akce

Přednáška: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 20. 2. 2017

Budou diskutovány základní myšlenky prvoprincipielních výpočtů elektronové struktury pevných látek a na vybraných příkladech bude ukázána možnost jejich současných aplikací. Dále chci posluchače informovat o tom, čím se zabýváme, kde leží zajímavé problémy a v čem spočívá význam teoretického výzkumu pro nanomateriály. Ilustrativní příklady se budou týkat vývoje žárupevných materiálů na bázi disilicidů tranzitivních kovů, struktury a magnetismu hranic zrn a výzkumu základních vlastností hmoty.

Více...

Den otevřených dveří a Den chemie 9. 2. 2017

Datum: 9. 2. 2017

Dozvíte se vše nejen o možnostech studia na naší fakultě, ale také získáte přehled o nabídce uplatnění po ukončení studia. Informativní blok pro středoškolské studenty začíná v 10:00 hodin, ale otevřeno pro Vás máme již od 9:00, tak se přijďte podívat!

Skupinkám doporučujeme rezervaci termínu: 541 149 301.

Více informací zde

Konání mezinárodní konference Eurocoalash 2017

Datum: 6. 2. 2017

V únoru tohoto roku pořádá Laboratoř anorganických materiálů Centra materiálového výzkumu významnou mezinárodní konferenci EuroCoalAsh 2017, pod záštitou děkana fakulty chemické VUT v Brně prof. Ing.Martina Weitera, Ph.D. Konference je zaměřena na materiálový výzkum vedlejších energetických produktů.

Více...


Přehled akcíRSS