EN  English

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Datum: 30. 10. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020. Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FCH VUT, příloha č. 3, článek 3. Návrhy je možné podávat v termínu od 1. do 15. září 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP. Více informací na Úřední desce Akademického senátu FCH VUT v Brně ve vestibulu fakulty nebo na stránkách AS . 

Více...

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022

Datum: 1. 9. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022 na 10. října 2017. Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FCH VUT, příloha č. 3, článek 3. Návrhy je možné podávat v termínu od 1. do 15. září 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP. Více informací na Úřední desce nebo webové stránce Akademického senátu FCH VUT v Brně.

Více...

Nový studijní a zkušební řád zavádí spoustu důležitých změn

Datum: 14. 6. 2017

Projít nástrahami vysokoškolského studia nemusí být zrovna snadné. Klíčovým dokumentem, kterým se musí řídit každý student brněnské techniky je Studijní a zkušební řád VUT. Ten ale dozná od příštího akademického roku hned několika změn. Jak dlouho můžu studium prodlužovat? Kolik doktorandů může vést jeden školitel? A stačí, když má oponent mé práce jen bakalářský titul? Všechny povinnosti studentů shrnuje tento důležitý předpis, který najdete od prázdnin na webu VUT v sekci Studium – Studijní předpisy.

Více...Nedávno uskutečněné akce

2. exkurze v Centru materiálového výzkumu

Datum: 2. 6. 2017

Pro velký úspěch opakujeme! Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště fakulty chemické VUT v Brně. Je zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj v různých oblastech materiálové chemie. Seznámíme se s aktivitami výzkumných týmů pracujících v oblastech výzkumu a vývoje biomateriálů, které nacházejí uplatnění v nových oborech.

Více...

Česká biotechnologie Hydal míří na americký trh

Datum: 24. 5. 2017

Tuzemská firma NAFIGATE Corporation chystá vstup unikátní české biotechnologie Hydal na americký trh. Technologie Hydal, která vzešla z laboratoří Fakulty chemické Vysokého učení technického (VUT) v Brně, umožňuje výrobu biopolymeru PHA z použitého fritovacího oleje.

Více...

Den sportu na VUT

Datum: 17. 5. 2017

Rektorský den pro studenty a zaměstnance - ve středu 17.5. 2017 se na všech sportovištích VUT i mimo ně koná Den sportu na VUT v Brně.  Pojďte se hýbat!! Otevřena budou všechna sportoviště, připraveny jsou turistické výlety, můžete uspořádat vlastní akci, a soutěží se o Putovní pohár rektora. Více informací najdete na stránkách CESA

Více...


Přehled akcíRSS