EN  English

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Datum: 30. 10. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020.

Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním řádem AS FCH VUT. Návrhy je možné podávat v termínu od 9. do 20. října 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP.

Více informací na Úřední desce Akademického senátu FCH VUT v Brně ve vestibulu fakulty nebo na stránkách AS . 

Více...

NEW   Volby kandidáta na jmenování rektorem

Datum: 24. 10. 2017

Volba kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022

Více...

Cena TA ČR v kategorii Originalita řešení pro FCH VUT

Datum: 20. 10. 2017

Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za spolupráci na projektu Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny. Projekt byl řešen na Fakultě chemické týmem vedeným prof. Michalem Veselým.

Cílem projektu byl vývoj pokročilých tenkovrstvových elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí kalibrovatelné barevné změny. Jde o paměťový element, který kontinuální časovou osu téměř s libovolnou přesností převádí do kumulativní podoby, jež může být potom vyhodnocena nebo vnímána například jako dávka určitého typu záření, doba bezpečné expozice, doba expirace, mez světelné odolnosti nebo trvanlivosti.

Chemici opět reprezentovali VUT na Festivalu vědy

Datum: 8. 9. 2017

Festival vědy s ABB. Jaký byl? Spotřebovalo se 20 litrů octa, vyrobilo 150 maket Slunce, vyrazilo se 350 mincí, vysráželo 20 gramů stříbra, snědlo 27 kilogramů jogurtu, připravilo 200 tablet, robot vydal 300 lízátek a nalepil 150 známek na dopisy, snědlo se 550 párků v rohlíku… a dorazilo v pátek 2200 dětí z brněnských i mimobrněnských škol a 3200 sobotních rodičů s dětmi.

"Více než stovka spoluorganizátorů neváhala obětovat čas i prostředky k tomu, aby ukázala, jak důležitá a přitom zábavná věda může být. Nadšené tváře dětí i dospělých svědčí o tom, že to má smysl. A třebas jsme i v některých duších zažehli plamínek nadšení, který se za pár roků změní v požár objevů při poznávání tohoto světa." říká Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária v Brně

Na shledanou na Festivalu vědy 2018.

 

Více...Nedávno uskutečněné akce

Obnovená Fakulta chemická slaví letos 25 let své existence

Datum: 18. 10. 2017

Fakulta chemická v letošním roce slaví 25 let své existence. Pamětníci však vědí, že Fakulta chemická byla založena mnohem dříve. Když profesorský sbor tehdejší České vysoké školy technické v Brně usiloval o povolení založit další odbor, jak se v té době nazývala fakulta, psal se rok 1908....

Více...

Noc vědců 2017 - Mobilita

Datum: 6. 10. 2017

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již dvanáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili program na téma Mobilita - svět je v pohybu. Přijďte se tedy podívat na Purkyňovu 118 v pátek 6. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde. Těšíme se na Vás!

Více...

Zápisy do prvních ročníků a ,,Vítání prváků

Datum: 13. 9. 2017

V úterý 29. 8. 2017 začínají zápisy studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia. Členové Studentské unie si pro nováčky připravili třídenní seznámení se studentským životem na naší fakultě. Akce Přípravné dny ke studiu aneb Vítání prváků se bude konat ve dnech 13. 9. až 15. 9. a vy se tu nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte na vlastní kůži, co bude studium na ,,chemárně" obnášet. Informace najdete i na Facebooku. Na setkání s vámi se těší a srdečně zvou studenti vyšších ročníků.

Více...


Přehled akcíRSS