EN  English

NEW   Ples chemiků

Datum: 25. 3. 2017

Srdečně Vás zveme na 21. ročník plesu fakulty, který se bude konat v sobotu 25. 3.2017 od 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje HAMRLA BOYS MUSIC, čeká vás bohatý doprovodný program, překvapení a chemické losování. Prodej lístků v jednotné ceně 200 CZK bude zahájen v pondělí 20. 2. 2017 na podatelně fakulty.

Studentská vědecká konference

Datum: 23. 3. 2017

Studentské konference Chemie je život, je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol. V rámci konference budou formou ústní případně posterové prezentace představeny výsledky tvůrčí činnosti studentů. Součástí konference bude rovněž i Soutěž studentské tvůrčí činnosti v rámci které budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší studentské příspěvky v každé sekci.

Konference je podpořena firmou Teva Czech Industries, s.r.o. 

Více...

Podávání přihlášek ke studiu na akademický rok 2017/18 končí 31. 3. 2017!

Datum: 1. 2. 2017

Pomalu se blíží konec března a s ním i termín pro podání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/18. Pokud máte zájem o studium chemie, neváhejte!

Podrobné informace k přihlášce najdete v sekci pro uchazeče o studium.Nedávno uskutečněné akce

Přednáška: Nanomateriály, jejich využití v nových produktech a jejich uplatnění v praxi

Datum: 6. 3. 2017

Mgr. Pavel Šefl, CSc., - dvanced Materials - JTJ s.r.o., Kamenné ŽehroviceFCH VUT v Brně, od teorie k nápadu, vývoji, výrobě a prosazení na trhu. FCH VUT, Purkyňova 118, Brno, v pondělí 6. března 2017, 11:00 hod.

Více...

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 4. 3. 2017

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

Přednáška: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 20. 2. 2017

Budou diskutovány základní myšlenky prvoprincipielních výpočtů elektronové struktury pevných látek a na vybraných příkladech bude ukázána možnost jejich současných aplikací. Dále chci posluchače informovat o tom, čím se zabýváme, kde leží zajímavé problémy a v čem spočívá význam teoretického výzkumu pro nanomateriály. Ilustrativní příklady se budou týkat vývoje žárupevných materiálů na bázi disilicidů tranzitivních kovů, struktury a magnetismu hranic zrn a výzkumu základních vlastností hmoty.

Více...


Přehled akcíRSS