EN  English

Akademický senát

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické VUT v Brně pro volební období 2018–2022

Dne: 10. října 2017

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Dne: 30. - 31. října 2017

 


 

Předseda AS:

prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

Komora akademických pracovníků (KAP):

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. - předseda KAP
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Ing. Filip Mravec, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
RNDr. Ivana Pilátová, CSc.
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Studentská komora (SK):

Ing. Stanislav Stříteský – předseda SK
Ing. Jiří Kratochvíl
Jakub Palovčík
Aneta Lokajová
Ing. Marcela Laštůvková

Ekonomická komise (EK):

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. – předseda EK
Ing. Jiří Kratochvíl
doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Jakub Palovčík
Ing. Ladislav Pařízek
Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Legislativní komise (LK):

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. – předsedkyně LK
Ing. Filip Mravec, Ph.D.
RNDr. Ivana Pilátová, CSc.
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
Ing. Stanislav Stříteský
Ing. Marcela Laštůvková

Dokumenty

Zprávy o činnosti