EN  English

Vedení fakulty

Děkan

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

tel.: 541 149 301
fax: 541 211 697
e-mail:


Sekretariát děkana:

Mgr. Ilona Pipková  - tel. 541 149 301, e-mail:

Statutární zástupce oprávněný zastupovat děkana FCH VUT v Brně v plném rozsahu:

prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Tajemník

Ing. Roman Hladík

tel.: 541 149 302
fax: 541 211 697
e-mail:

Proděkani

prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. – proděkan pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti

Mgr. Martina Repková, Ph.D. - proděkanka pro studium a záležitosti studentů

doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - proděkan pro strategický rozvoj a marketing

Ing. František Šoukal, Ph.D. - proděkan pro spolupráci s průmyslem

Kolegium děkana

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. - děkan FCH
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.  - proděkan
Mgr. Martina Repková, Ph.D. - proděkanka
doc. Ing. Michal Veselý, CSc. - proděkan
Ing. František Šoukal, Ph.D. - proděkan
Ing. Roman Hladík - tajemník FCH
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. - předseda AS
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - ředitel ÚFSCH
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. - ředitel ÚCHM
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. - pověřena vedením ústavu ÚCHTOŽP
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. - ředitelka ÚCHPBT
Ing. Hana Alexová - vedoucí Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost
Ing. Ladislav Poláček - vedoucí Ekonomicko-správního oddělení
Ing. Jiří Toufar - vedoucí Provozního oddělení
Ing. Jan Brada - vedoucí Oddělení informačních služeb
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. - člen AS VUT v Brně
Kristína Šintajová - předseda Studentské komory AS FCH VUT v Brně