EN  English

Vedení fakulty

Děkan

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

tel.: 541 149 301, e-mail:


Sekretariát děkana:

Mgr. Ilona Pipková 
tel. 541 149 301, e-mail:

Statutární zástupce:

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

Tajemník

Ing. Roman Hladík

tel.: 541 149 302, e-mail:

Proděkani

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

tvůrčí činnost, strategický rozvoj

Mgr. Martina Repková, Ph.D.

bakalářské studium, navazující studium

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

vnější vztahy, spolupráce s průmyslem

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

doktorské studium, mezinárodní vztahy, projektová činnost

Kolegium děkana

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. - děkan FCH
doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. - proděkan
Mgr. Martina Repková, Ph.D. - proděkanka
prof. Ing. Michal Veselý, CSc. - proděkan
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. - proděkan
Ing. Roman Hladík - tajemník FCH
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. - předseda AS
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - ředitel ÚFSCH
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. - ředitel ÚCHM
doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. - ředitel ústavu ÚCHTOŽP
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. - ředitelka ÚCHPBT
Ing. Hana Alexová - vedoucí Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost
Ing. Ladislav Poláček - vedoucí Ekonomicko-správního oddělení
Ing. Jiří Toufar - vedoucí Provozního oddělení
Ing. Jan Brada - vedoucí Oddělení informačních služeb
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. - člen AS VUT v Brně
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. - členka AS VUT
Kristína Šintajová - předseda Studentské komory AS FCH VUT v Brně