Envitox
 

Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Název projektu: 

Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Číslo a název oblasti podpory:  

7.1.3  Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, č. výzvy 2

Žadatel:   

Vysoké učení technické  v Brněenvitox

Realizátor:    

Fakulta chemická VUT v Brně

Registrační číslo:   

CZ.1.07/1.3.10/02.0006

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Anotace:

Cílem projektu je doplnění vzdělání pedagogických pracovníků v oborech se zaměřením na životní prostředí a možnost získat požadované znalosti pro učitele chemických předmětů, kteří nesplňují zákonem dané podmínky pro fyzické osoby nakládající s chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Účastníci budou seznámeni se zásadami trvale udržitelného rozvoje a problematikou kontaminace složek životního prostředí, jejími důsledky a možnostmi jejího snižování. Nezbytnou součástí je i základní orientace v české i evropské legislativě dotýkající se této oblasti. Účastníci tohoto kurzu se během praktických cvičení naučí pracovat se základními metodami mobilní analytiky pro rychlé orientační stanovení různých polutantů ve složkách životního prostředí. Vzdělávací cíl kurzu toxikologie vychází ze zákona č. 356/2003 Sb. ve znění platných předpisů. Kurz bude zaměřen na získání poznatků z oblasti obecné toxikologie, speciální toxikologie a ekotoxikologie a dále na přehled aktuální legislativy platné v ČR a EU a její aplikace ve výuce chemie. Účastníci kurzu budou dále seznámeni se základními laboratorními postupy při chemických analýzách a ekoxikologických testech.


Kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR, absolventi kurzů obdrží certifikát o absolvování.

 

Projektový tým:

Časový rámec:

Začátek projektu: 31.3.2010
Ukončení projektu: 31. 6. 2012

Partneři projektu:

  • Střední průmyslová škola chemická v Brně
  • Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.

logo_spsch

gk

 

© Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně