Envitox
 

Environmentální kurs

Kategorie: pro všechny   Kontakt: prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
Rozsah: 5 výukových bloků po 5 vyučovacích hodinách   Cena: ZDARMA

Místo: Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno (zobrazit na mapě)
Termíny: 
13. 1. 2012 - 10. 2. 2012 - REGISTRACE UKONČENA
8. 10. 2011 - 12. 11. 2011 - REGISTRACE UKONČENA
17. 3. 2012 - 21. 4. 2012 - REGISTRACE UKONČENA
5. 4. 2013 - 4. 5. 2013 - REGISTRACE UKONČENA
4. 4. 2014 - 2. 5. 2014 - REGISTRACE UKONČENA
27. 3. 2015 - 24. 4. 2015 - REGISTRACE UKONČENA
27. 5. 2016 - 24. 6. 2016 - REGISTRACE UKONČENA
13. 6. 2017, 8:00 - 15. 6. 2017, 13:00 - REGISTRACE UKONČENA

Popis:

Cíl kurzu:

  • doplnění nejnovějších informací z oblasti kontaminace životního prostředí
  • doplnění požadovaných znalostí pro učitele chemických předmětů, kteří nesplňují zákonem dané podmínky pro fyzické osoby nakládající s chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Organizace kurzu:

Kurs bude probíhat v pěti výukových blocích. První čtyři budou věnovány s problematice kontaminace životního prostředí včetně aktuální legislativy, se strategií trvale udržitelného rozvoje a s metodami stanovení nejvýznamnějších polutantů životního prostředí. V posledním bloku - praktickém cvičení - se účastníci naučí stanovení základních parametrů pitné vody pomocí moderních metod mobilní analytiky, vhodných pro výuku na středních i základních školách, ale využitelných i v domácnostech.

Program kurzu:

  • 1. blok (13.6.2017 dopoledne): Úvod do chemie životního prostředí, specifika jednotlivých složek (atmosféra, voda, pedosféra, biota).
  • 2. blok (13.6.2017 odpoledne): Informace o aktuálním stavu životního prostředí v České republice a o jeho vývoji v posledním období. Evropská a česká legislativa v oblasti životního prostředí.
  • 3. blok (14.6.2017 dopoledne): Základní postupy pro zjišťování stavu kontaminace složek životního prostředí organickými i anorganickými polutanty.
  • 4. blok (14.6.2017 odpoledne): Systémy jakosti (ISO normy řady 9000 a navazující), systémy environmentálního managementu (ISO normy řady 14000), jejich využívání a význam v ochraně životního prostředí. Chemometrie a její praktický význam při interpretaci analytických výsledků.
  • 5. blok (15.6.2017 dopoledne): Praktické cvičení: stanovení vybraných parametrů vzorku vody pomocí moderních jednoduchých metod mobilní analytiky: pH, vodivost, tvrdost, obsah dusičnanů, síranů, amonných iontů, chloridů (účastníci si mohou donést vlastní vzorky vody); Předání certifikátu o absolvování kurzu.

Podle zájmu bude možno navštívit i jednu nebo několik přednášek v rámci kurzu, případně praktické cvičení. V tomto případě prosíme po vaší registraci o vyrozumění e-mailem na adresu envitox@fch.vutbr.cz.

Váš názor na optimální dobu kurzu můžete vyjádřit v krátké anketě, kterou naleznete zde.

Kurzovné:

Pro účastníky posledního běhu environmentálního kurzu je účast bezplatná.

Pokyny pro účastníky

Environmentální kurzy budou probíhat v určené dny od 8:00 na fakultě chemické VUT v Brně. Cesta k učebně bude vyznačena navigačními cedulemi.Přihláška

Na akci se již nelze přihlásit.