Envitox
 

Toxikologický kurs

Kategorie: pro všechny   Kontakt: prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
Rozsah: 5 vyučovacích bloků po 5 vyučovacích hodinách   Cena: ZDARMA

Místo: Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno (zobrazit na mapě)
Termíny: 
13. 1. 2012 - 10. 2. 2012 - REGISTRACE UKONČENA
5. 11. 2011 - 3. 12. 2011 - REGISTRACE UKONČENA
17. 3. 2012 - 21. 4. 2012 - REGISTRACE UKONČENA
1. 3. 2013 - 29. 3. 2013 - REGISTRACE UKONČENA
28. 2. 2014 - 28. 3. 2014 - REGISTRACE UKONČENA
20. 2. 2015 - 20. 3. 2015 - REGISTRACE UKONČENA
28. 5. 2016 - 25. 6. 2016 - REGISTRACE UKONČENA
19. 6. 2017, 8:00 - 21. 6. 2017, 13:00 - REGISTRACE UKONČENA

Popis:

Cíl kurzu:

  • doplnění nejnovějších informací z oblasti toxikologie
  • doplnění požadovaných znalostí pro učitele chemických předmětů, kteří nesplňují zákonem dané podmínky pro fyzické osoby nakládající s chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Organizace kurzu:

Toxikologický kurs bude probíhat v pěti výukových blocích. První čtyři přednáškové bloky budou věnovány teoretické části. V posledním praktickém bloku se účastníci naučí provádět a vyhodnocovat základní testy ekotoxicity.  

Program kurzu:

  • 1. blok (19.6.2017 dopoledne): Toxikologie, základní pojmy a definice, faktory ovlivňující toxický účinek, působení škodlivin na orgánové úrovni.
  • 2. blok (19.6.2017 odpoledne): Speciální toxikologie - Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků a sloučenin syntetického i přírodního původu.
  • 3. blok (20.6.2017 dopoledne): Ekotoxikologie - charakteristika oboru, význam pro zjišťování negativních dopadů na životní prostředí, ekotoxikologické biotesty a jejich provádění, hodnocení ekotoxicity odpadů.
  • 4. blok (20.6.2017 odpoledne): Genotoxicita - přehled mutagenů, karcinogenů a teratogenů. Přehled mikrobiálních testů k hodnocení genotoxicity.
  • 5. blok (21.6.2017 dopoledne): Praktické cvičení: Testy fytotoxicity na hořčici bílé (Sinapis Alba) a na cibuli kuchyňské (Allium cepa), test na organismu Žábronožka slanisková (Artemia salina) - zástupce zooplanktonu.

Je možno se přihlásit i na jednotlivé přednášky nebo na praktické cvičení. V tom případě prosíme po vašem zaregistrování o vyrozumění e-mailem na adresu envitox@fch.vutbr.cz.

Váš názor na optimální dobu kurzu můžete vyjádřit v krátké anketě, kterou naleznete zde

Kurzovné:

Pro účastníky posledního běhu toxikologického kurzu je účast bezplatná.

Pokyny pro účastníky

Toxikologické kurzy  budou probíhat v určené dny od 8:00, a to na Fakultě chemické VUT v Brně. Cesta k učebně bude vyznačena navigačními cedulemi.Přihláška

Na akci se již nelze přihlásit.