EN  English

Uvažujete o stáži ?

Stáž znamená krátkodobou pracovní činnost studentů či absolventů VŠ v přijímací organizaci (podniku), jejímž účelem je poskytnout stážistům možnost získání praktických dovedností, pracovních návyků, možnost uplatnit své znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Cílem stáže není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání konkrétních odborných znalostí a schopností. Někteří stážisté se po skončení stáže stávají zaměstnanci organizace, která jim stáž umožnila.

Po ukončení studia absolventi hledají uplatnění v pracovním procesu. Ve většině případů schází absolventům praxe - konkrétní pracovní zkušenosti, což v vede k znevýhodnění absolventů na trhu práce. K získání potřebných zkušeností mohou absolventům napomoci stáže, které nabízí stále více podniků a organizací v ČR i v zahraničí. Také studenti mohou již během studia využít tyto nabídky.

Pro stáže se běžně používají termíny „studentské praxe“, „trainee program“, „traineeship“, „internship“ či „Praktikum“, „Praktika“ (v německy mluvících zemích).

Některé nabídky stáží: