EN  English

Noc vědců s Fakultou chemickou

Penam
Pátek, 30. 9. 2016, 18:00 – 24:00 hod.

 

Naše fakulta se tohoto populárního celoevropského projektu účastní už jedenáctým rokem. Letošní celorepublikové téma je BEZPEČNOST. Program Fakulty chemické bude  prezentován ve stejných prostorách s programem Ústavu soudního inženýrství a najdete zde nejrůznější pohledy na bezpečnost, přijďte se podívat!  Program na jednotlivých stanovištích naleznete zde

 


Soutěžte s námi!

Prodloužili jsme termín pro odevzdávání soutěžních příspěvků až do 26. září! Tak neváhejte a zasílejte!

Vyhodnocení proběhne 27. 9. 2016 a oznámení výsledků dne 29. 9. 2016.

Známe výherce soutěže!

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili. Mezi všemi příspěvky bylo velmi obtížné vybrat ten nejlepší, proto jsme udělili tři třetí místa a také jsme se rozhodli odměnit vás všechny! Přijďte k nám a hlaste se na recepci.Těšíme se na vás!


 

 

Připravili jsme exkurze do vybraných laboratoří s následujícími tématy:

1. Migrace látek z obalů potravin. Jak se sleduje migrace látek z obalů do potraviny, jaké organické a anorganické látky mohou přecházet z obalu do potraviny, co to jsou poživatelné obaly, co dělat s použitými obaly – to vše a více se dozvíte v naší laboratoři. Začátky v 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 a 22:30 hodin.

2. Můžeme předvídat důsledky hrozeb? Modelování rizik na příkladu teroristického útoku a povodní. Začátky v 18:30, 19:30, 20:30, 22:00 a 23:00 hodin. Realizováno Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. 

3. Jak reaguje tvé tělo na jízdu v automobilu? Jízda na trenažéru s měřením optických reakcí a svalové tenze. Začátky v 18:30, 19:30, 20:30, 22:00 a 23:00 hodin. Realizováno Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.  

4. Nehodové děje v dopravě. Modelování fyzikálních zákonitostí s podporou programu pro simulaci nehodových dějů. Začátky v 18:30, 19:30, 20:30, 22:00 a 23:00 hodin. Realizováno Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. 

5. Požární bezpečnost plastů. Ukázka hoření plastů a tepelně izolačních polymerních pěn používaných ve stavebnictví, význam reakce plastů na působení ohně v praktickém životě.  Také Vám ukážeme, co znamenají pojmy jako ohnivzdornost, nehořlavost a samozhášivost polymerních materiálů. Začátky v 19, 20, 21 a 22 hodin.

6. Plazma v laboratoři aneb jak na čtvrté látkové skupenství. Ukážeme vám různé druhy výbojů ve vakuu, v plynech i v kapalinách. Nejmodernější diagnostické metody nám napoví, co se ve výbojích děje, ale zkusme je využít třeba pro diagnostiku vašeho dechu.  Začátky ve 20, 21 a 22 hodin.

7. Vývoj nových zařízení pro využití v organické elektronice. Ukázky vývoje nových materiálů vykazujících fluorescenci v roztoku i v pevné fázi (výstražná znamení), využití materiálů vykazujících elektroluminiscenci pro OLED zařízení a další. Také Vám ukážeme, jak se tiskne senzor pro monitorování činnosti srdečních buněk. Začátky v 18:30, 19:30, 20:30 a 21:30 hodin.

8. Co můžeme udělat pro bezpečnější pobyt na slunci? Popíšeme a ukážeme techniky měření UV záření, měření UV filtru brýlí, reakce varovných proužků na světlo a také ukázky tisku varovných proužků materiálovou tiskárnou. K dispozici budou i vzorky varovných proužků. Začátky v 18:30, 19:30, 21:00 a 22:00 hodin.  

 

Na exkurze do laboratoří budou prováděny rezervace v den konání akce u recepce, jelikož kapacita laboratoří je omezena!

 

Program v posluchárnách - prezentace populárně vědeckých témat:

18:30 - Jak postupovat v případě vzniku požáru v domácnosti nebo při požáru v automobilu? Jak postupovat v případě vzniku dopravní nehody? Kpt. Mgr. Pavla Pražáková (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje) zodpoví nejen tyto otázky.

19:00 - Bezpečnost a kvalita potravin ve společnosti PENAM, a. s. Ing. Alice Váchová (Penam, a. s.). Malý pohled do zákulisí výroby vašich oblíbených pekařských výrobků. 

19:15 - (Ne)bezpečnost chemických reakcí . Ing. Pavel Stehlík (Teva Czech Industries, s.r.o). Přiblížíme Vám typy reakcí, při kterých se uvolňuje nejvíce tepla a co se stane, pokud není teplo řádně odvedeno. Společnost Teva Czech Industries, která je jedním z největších celosvětových výrobců léčiv, provozuje ve svých výrobách řadu exotermních reakcí. Společnost si je plně vědoma rizik chemických reakcí a proto má nastavený systém řízení nebezpečí u chemických reakcí, který vychází z mezinárodně uznávaných postupů navržených dle Institutu chemického inženýrství (IChem). Seznámíme Vás s tímto systémem i významnými historickými událostmi, které měly často fatální následky.

19:30 - Co můžeme udělat pro bezpečnější pobyt na slunci? MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D. (LF UK v Hradci Králové). Seznámíme Vás s riziky pobytu na slunci, následky popálení a návodem, jak se jim vyhnout i s pomocí speciálních varovných proužků.

19:45 - Léčiva přírodní i syntetická. Ing. Ladislav Cvak, Ph.D. (Teva Czech Industries, s.r.o). Historie léčiv od přírodních látek první generace (alkaloidy a jiné látky izolované z rostlin) přes látky syntetické a přírodní látky druhé generace (antibiotika a další látky produkované mikroorganismy) až po moderní bioléčiva, které produkuje moderní biotechnologie (rekombinantní proteiny).

20:00 - Hrozí lidstvu hladomor? PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D. (FCH VUT v Brně). Počet lidí na Zemi dramaticky roste, v roce 2050 se přiblíží 10 miliardám. Pokud by stoupaly výnosy základních zemědělských plodin tak jako dosud, pak bude kolem roku 2050 chybět 28 % světové produkce rýže, 30 % světové sklizně pšenice a 23 % sklizně sóji. Potenciál klasického šlechtění se již vyčerpal a zemědělské půdy ubývá. Jedinou cestou, jak zvýšit produkci potravin, je zvýšit intenzitu fotosyntézy. Tato přednáška pojednává o mechanismu fotosyntézy, ukazuje její slabé místo a nastiňuje možnosti zvýšení intenzity fotosyntézy metodami genového inženýrství.

20:15 - Pokud bezpečnost selže, na následky je tu náš hydrogel. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (FCH VUT v Brně). Přijďte se podívat na pokroky v hojení ran pomocí hydrogelů z dílny FCH VUT.

20:30 - Je voda základ života? Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (FCH VUT v Brně). Dozvíte se, jaký je význam vody pro život všech organismů žijících v biosféře, jak je možné posoudit jakost a kvalitu zdrojů pitné vody a jaký význam mají čistírny odpadních vod pro vodní ekosystémy.

20:45 - Hořčík a hořčíkové slitiny – je jejich použití bezpečné? Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (FCH VUT v Brně). O využití hořčíku a hořčíkových slitin v minulosti, současnosti a budoucnosti, ukázka mikro a nano světa pomocí elektronové mikroskopie a také důkaz toho, proč jsou vědci důležitější než dnešní „celebrity“.

21:00 - Statická elektřina. Mgr. Věra Mazánková, Ph.D. (FCH VUT v Brně).

 

 

Kromě bohatého programu, který pro Vás připravují zaměstnanci a studenti Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství, u nás můžete navštívit i stanoviště SPŠ chemické Brno a ZŠ Novolíšeňské Brno. 

Část programu je realizována ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje; při příznivém počasí na Vás čeká i překvapení.  

Přijďte se přesvědčit, že na Fakultě chemické je bezpečno nejen tuto noc! Těšíme se na Vás na Purkyňově 118!

Ohlédnutí - několik fotografií z vydařené akce roku 2015


Video z dřívějšího ročníku Noci vědců na FCH VUT: