EN  English

Pracovní příležitosti

Aktuální

Starší

20. 11. 2017 Přijímací řízení na pozici laborant/laborantka ÚCHTOŽP
06. 11. 2017 Přijímací řízení na obsazení pozice referenta/tky - účetní
03. 11. 2017 Přijímací řízení na obsazení pozice laborant/laborantka pro ÚCHM
12. 09. 2017 Přijímací řízení na obsazení pozice správce ICT
04. 08. 2017 Přijímací řízení na pozici organizační a administrativní pracovník/ce Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně. 
30. 03. 2017 

Přijímací řízení na obsazení místa  referent/ka oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost.

15. 09. 2016 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve výb. řízení na obsazení míst akad. pracovníků ÚCHPBT FCH VUT v Brně.
29. 08. 2016 Sdělení o počtu uchazečů na obsazení míst akadem.pracovníků ÚCHPB FCH VUT v Brně.
25. 07. 2016 Výběrové řízení na obsazení 2 akademických pozic - docent/ka nebo odborný asistent/ka
20. 07. 2016 Přijímací řízení - laborant / laborantka - II
01. 07. 2016 Přijímací řízení - laborant / laborantka
21. 06. 2016 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů
01. 06. 2016 Sdělení o počtu uchazečů
18. 04. 2016 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka(pracovnice)-ředitele (ředitelky) ÚCHTOŽP.
04. 04. 2016 

Přijímací řízení na obsazení dvou míst laborant/laborantka.

 

01. 04. 2016 Přijímací řízení na pozici: Manažer Centra materiálového výzkumu
12. 02. 2016 Přijímací řízení na obsazení místa: pokladní
03. 11. 2015 Přijímací řízení na obsazení místa laborant/laborantka.
19. 10. 2015 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve výběrovém řízení na FCH VUT v Brně na obsazení míst akademických pracovníků ústavů
17. 09. 2015 Sdělení o počtu uchazečů na obsazení míst akademických pracovníků.
24. 08. 2015 

Výběrové řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice fakulty.

18. 08. 2015 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků
04. 06. 2015 Přijímací řízení na obsazení místa pro Fakultu chemickou - ÚFSCH: laborant/laborantka.
18. 05. 2015 Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně
27. 02. 2015 Přijímací řízení na pozici: vedoucí technicko-provozního a zásobovacího oddělení
22. 07. 2014 Přijímací řízení na obsazení místa pro Referent/ka projektového týmu CMV.
25. 06. 2014 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve VŘ na FCH VUT v Brně, na obsazení míst akadem. pracovníků/pracovnic - ředitelů/ředitelek ústavů
09. 06. 2014 Výběrové řízení na obsazení míst AP ředitelů (ředitelek) ústavů - počet uchazečů.
06. 05. 2014 Výběrové řízení na obsazení míst AP - ředitelů (ředitelek) ústavů