Mikroskopické metody + příslušenství
 
Proč studovat na ÚCHM Uplatnění v praxi Výzkum