EN  English

Konference konané na půdě FCH VUT

 

Studentská konference CHEMIE A SPOLEČNOST

Datum: 3. 12. 2010

Dne 3. prosince 2010 se v prostorách fakulty uskutečnil další ročník studentské odborné konference Chemie a společnost, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, nově bude součástí rovněž i sekce pro studenty středních škol.

Mezinárodní konference "The 5th meeting on Chemistry & Life"

Datum: 14. - 16. 9. 2011

Ve dnech 14.-16.9.2011 se na Fakultě chemické VUT v Brně uskutečnil 5. ročník mezinárodní konference "Chemistry & Life".

Odborná konference „Dobrovolný hasič 2009“

Datum: 26. 9. 2009

Již 4. ročník konference „Dobrovolný hasič 2009“ se uskutečnil v prostorách FCH VUT v Brně dne 26. září 2009. Letošní ročník proběhl s mottem „Za profesionalitu práce dobrovolných hasičských jednotek“.

Studentská konference CHEMIE A SPOLEČNOST

Datum: 4. 12. 2008

Dne 4. 12. 2008 se na Fakultě chemické VUT uskutečnila studentská odborná konference Chemie a společnost, určená pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

 

Mezinárodní konference "The 4th meeting on Chemistry & Life"

Datum: 9. - 11. 9. 2008

Ve dnech 9.-11.9.2008 se na Fakultě chemické VUT v Brně uskutečnil 4. ročník mezinárodní konference "Chemistry & Life".

 

Studentská konference CHEMIE A SPOLEČNOST

Datum: 22. 11. 2007

Dne 22. 11. 2007 se v prostorách Fakulty chemické VUT uskutečnila studentská odborná konference CHEMIE A SPOLEČNOST.

 

Mezinárodní konference "The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry"

Datum: 6. 12. 2006

Fakulta chemická měla čest ve dnech 6.-9.12.2006 hostit 7. ročník mezinárodní konference ochrany životního prostředí "The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry"