EN  English

 PRŮVODCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY Bc.

Než se k nám budete moct přidat do poslucháren a laboratoří, čeká vás trocha alchymie v podobě papírování. V tomto průvodci máte po ruce všechny informace, se kterými bude snadné namíchat nám ten správný koktejl z vyžadovaných dokumentů.

Kdy se můžu na fakultu přihlásit?

Podávání přihlášek:

1. kolo startuje 1. 2. 2017 a končí 31. 3. 2017

2. kolo startuje 16. 5. 2017 a končí 11. 8. 2017

Jak se můžu na FCH VUT přihlásit?

Uchazeči mohou podávat přihlášky elektronicky, případně písemně na adresu fakulty. Protože chceme pomoci šetřit přírodu nejen výsledky naší práce, doporučujeme podání přihlášky online.  Podrobné instrukce si přečtěte v dokumentech: Pravidla a jejich dodatek. Informace o 2. kole přijímacího řízení jsou uvedeny v Rozhodnutí děkana č. 2/2017.

Jaké jsou poplatky za přihlášku a kam mám peníze poslat?

Elektronická přihláška stojí 550 Kč, přihláška poštou 600 Kč. Zahraniční studenti se přihlašují elektronicky a poplatek činí 21 €. Bankovní spojení:
 • Elektronická přihláška, uchazeči z ČR: číslo účtu 27-7495740247/0100, variabilní symbol získá uchazeč při podání přihlášky online

 • Přihlášky zaslané poštou: číslo účtu 17156183/0300, variabilní symbol 649990
 • Elektronická přihláška, uchazeči ze zahraničí: číslo účtu 25695603/7500, variabilní symbol získá uchazeč při podání přihlášky online (IBAN:SK 45 7500 0000 0000 2569 5603, SWIFT (BIC) CEKOSKBX, název účtu: Vysoké učení technické v Brně)

Co všechno musí přihláška obsahovat?

Tady to začíná být trochu složitější. Abyste však mohli začít bez problémů studovat, potřebujeme od vás pár nezbytností. Konkrétně to jsou:

U elektronických přihlášek:

 1. Vlastnoručně podepsaný protokol přihlášky (protokol se automaticky vygeneruje po vyplnění el. přihlášky).

 2. Potvrzení od lékaře (potvrzení se automaticky vygeneruje po vyplnění el. přihlášky).

 3. Potvrzení známek ze SŠ (vygeneruje se po vyplnění el. přihlášky), podepsat a nechat potvrdit školou (pokud se nehlásíte přímo ze SŠ, potvrzení jen podepište a přiložte kopie vysvědčení).

 4. Kopii maturitního vysvědčení ověřenou střední školou, notářem, poštou (dodáte až po úspěšném dokončením maturity).

 5. Prohlášení o praxi potvrzené od zaměstnavatele (pokud splňujete podmínku prominutí přijímací zkoušky na základě dosavadní praxe).

U papírových přihlášek zasílaných poštou:

 1. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou můžete zakoupit zde.

 2. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku.

 3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

 4. Kopii maturitního vysvědčení ověřenou střední školou, notářem, poštou (dodáte až po úspěšném dokončením maturity).

 5. Prohlášení o praxi potvrzené od zaměstnavatele (pokud splňujete podmínku prominutí přijímací zkoušky na základě dosavadní praxe).

Kam a kdy mám požadované dokumenty doručit?

Termín pro zaslání veškerých náležitostí k přihlášce je do 31. 3. 2017. Na zaslané dokumenty se těšíme na adrese fakulty .

Tak co říkáte? Že ta trocha byrokracie je proti složitějším chemickým reakcím naprostá pohoda? Nepromeškejte termín a připojte se k našim spokojeným studentům.