FCH VUT v Brně
O ústavu
Kontakt
Studium
Vyučované předměty
Zaměstnanci
Výzkum


English version


Hledání Mapa stránek Verze pro tisk Dotazy a připomínky

VUT
ÚFSCH
ÚCHM
ÚCHTOŽP


Ústav chemie potravin a biotechnologií

Vítáme Vás na stránkách Ústavu chemie potravin a biotechnologiíÚstav chemie potravin a biotechnologií se podílí na výuce předmětů v bakalářském programu
Chemie a technologie potravin. V rámci tohoto programu nabízí studijní obor:

 • Biotechnologie
 • Potravinářská chemie.

Studenti tohoto programu mají možnost pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie potravin s oborem Potravinářská chemie a biotechnologie.

Ústav rovněž zajišťuje doktorský studijní program Chemie a technologie potravin s oborem Potravinářská chemie.


Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na následující oblasti:
 • produkce biopaliv z odpadních substrátů, termofilní biodegradace průmyslových odpadů, matematické modelování kinetiky bioprocesu
 • využití molekulárně biologických metod při identifikaci a charakterizaci bakterií mléčného kvašení v potravinách a doplňcích stravy, využití imobilizovaných systémů v molekulárních biotechnologiích a nanotechnologiích
 • vliv zvýšené koncentrace CO2 na regulaci fotosyntézy, vliv zvýšené koncentrace CO2 v atmosféře na kvalitu pšeničné mouky, zejména na obsah lepku.
 • aplikovaná mikrobiologie, fotokatalýza, fotokatalytické dezinfekce, fluorescenční mikroskopie
 • analýza potravin, zejména využitím separačních metod kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy, analýzy bioaktivních látek v potravinářských výrobcích a potravinářských surovinách (vitaminy, anthokyany, polyfenoly aj.), analýza sladidel přírodního původu, kalorická i nekalorická
 • využití molekulárně – biologických metod (PCR) k identifikaci mikroorganismů, sledování vlivu mikroorganismů na kvasný proces výroby vína, sledování vlivu prostředí a způsobu pěstování vinné révy na kvalitu vína, izolace a identifikace mikroorganismů (kvasinek) z prostředí, výživa a složky výživy a jejich vliv na kvalitu zdraví

Absolventi studijního programu Chemie a technologie potravin se uplatní:

 • v zemědělsko-potravinářském komplexu
 • v biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu
 • v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí
 • ve státních kontrolních institucích
 • ve vývoji nových technologií a výzkumu
 • v obchodních organizacích.

Vedení ústavu

Ředitelka: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Zástupce ředitelky: Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Sekretariát: Hana DrškováKontakt na sekretariát

3. podlaží, dveře číslo 3108

e-mail: drskova@fch.vutbr.cz

telefon: +420 541 149 321

fax: +420 541 211 697Poradenství pro studenty

Kontaktní osoba ústavu ÚCHPBT: Ing. Eva Vítová, Ph.D.Copyright© Fakulta chemická VUT v Brně.
Webmaster Libor Babák, Eva Vítová
Tato stránka byla naposledy upravena 23. 2. 2016