Studentská konference Chemie je život

Děkan Fakulty chemické VUT vyhlašuje konání studentské konference Chemie je život, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol. Konference je podpořena firmou Teva Czech Industries, s.r.o. V rámci konference budou formou ústní případně posterové prezentace představeny výsledky tvůrčí činnosti studentů. Součástí konference bude rovněž i Soutěž studentské tvůrčí činnosti v rámci které budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší studentské příspěvky v každé sekci. K účasti jsou srdečně zváni studenti všech chemických fakult v rámci České republiky a Slovenské republiky. Konference se uskuteční  ve dnech 23. března 2017 v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně 

TEVA oi-logo
    Synthon      Logo_Precheza_600_dpi_rgb_0_109_184

Konference má tři sekce:

  1. Sekce studentů středních škol
  2. Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů
  3. Sekce studentů doktorských studijních programů

Každá sekce bude rozdělena do dvou tematických bloků: Life science a Material science. Jednacím jazykem konference je čeština (slovenština) a angličtina, která je povinným jednacím jazykem pro doktorskou sekci. Příspěvky budou prezentovány formou ústních prezentací v délce do 20 minut včetně následné diskuze. Pořadatelé si vyhrazují právo v případě velkého zájmu část příspěvků určit pro prezentaci formou posteru. V sekci studentů středních škol budou všechny příspěvky prezentované formou posteru se slovním komentářem v délce 5 až 10 min.

Součástí konference bude rovněž vyhlášení nejlepších studentských příspěvků ve všech sekcích, které budou odměněny. Vyhodnocené práce s vhodnou tématikou vypracované studenty Fakulty chemické VUT v Brně postoupí do tematicky vhodných vyhlášených soutěží. 

Nejlepší práci bude udělena Cena firmy TEVA Czech Industries, s.r.o. a nejlepší práci v oboru analytické chemie bude udělena Cena firmy Synthon, s.r.o.

V rámci konference vyjde samostatný tištěný Sborník abstraktů a elektronický Sborník příspěvků. 

Přehled termínů:

  • Registrace bude přístupná do 28. 2. 2017. Registrace byla prodloužena do 8. 3. 2017.
  • Během registrační lhůty je třeba zřídit si konfereční účet, vyplnit osobní údaje a odevzdat abstrakt.
  • Odevzdání full-textového příspěvku (středoškolští studenti odevzdávají poster) je možné do 8. 3. 2017. Tento termín nebude prodloužen. V případě, kdy účastník neodevzdá full-textový příspěvek, bude uveden místo full-textového příspěvku pouze abstrakt.  
  • Konání konference 23. 3. 2017.

Sponzory konference jsou firmy TEVA Czech Industries s.r.o., Synthon, s.r.o., Precheza a.s. a

 Optik Iinstruments, s.r.o..

© 2018 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně