EN  English

Odborné databáze

 

Pro použití databází z domova použijte připojení přes VPN (VPN na wikipedii), návod na připojení k síti VUT najdete na http://wifigw.cis.vutbr.cz/index.php#vpn.

 

Podmínky použití elektronických zdrojů
Licenční podmínky u většiny elektronických zdrojů jsou podobné, je ale nutné si je vž dy u konkrétního zdroje prostudovat. Všeobecně je nutno dodržovat následující zásady:

  • Články z těchto zdrojů je možné stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu či potřebu výuky. Další šíření těchto materiálů není přípustné.
  • Není možné naráz stahovat celé publikace či celé číslo elektronického časopisu - vždy pouze jeden článek či kapitolu.
  • Stahovat materiály je možné pouze na vlastní počítač.
  • Pokud použijete některý z elektronických zdrojů při vypracování nějakého článku či jiné vědecké práce, je nutné tento zdroj řádně ocitovat.

Nepokoušejte se stahovat velké množství dat, zejména pomocí "robotu", databázový zdroj se může zablokovat pro celou VUT, případně může poskytovatel databáze požadovat další sankce na uživateli konkrétní IP adresy

 

Aktuálně k informačním zdrojům

 

Alerty v katalogu EBSCO eBooks

Katalog EBSCO eBooks nově umožňuje vytváření alertů, a to dle vědních disciplín a vydavatelů.

Alert je možné vytvořit v 5 snadných krocích:

  1. výběr oborů LCC
  2. výběr vydavatelů
  3. doplňující limitery – jazyk, rok, cena
  4. další nastavení – možnost prohledat tituly, které byly v katalogu ECM již před aktivací alertu nebo pouze nově přidané tituly. Výběr kontaktní osoby, která obdrží email s přímým linkem do ECM, kde budou zobrazeny tituly odpovídající nastaveným parametrům
  5. v posledním kroku je zobrazeno shrnutí všech nastavených parametrů a alert je možné aktivovat
Detailní postup naleznete v sekci Search Profiles.

 

 Volně dostupné informační zdroje

Knihovní a knižní katalogy

 

Informační brány

 

Další informační zdroje

 

Encyklopedické zdroje