EN  English

Informace o knihovně

Knihovna Fakulty chemické (dále jen FCH) a Ústavu soudního inženýrství (dále jen ÚSI) funguje jako informační centrum s širokým uživatelským zázemím, které odpovídá jejímu umístění. Umožňuje také plnění funkce veřejné přístupnosti této knihovny vzhledem k blízkosti studentských kolejí.

Provozní doba

 

Během semestru

    Po - Čt: 

9:00 - 16:00
 Pá9:00 - 14:00

Provozní řád knihovny (PDF)

 

Informace o zpracování osobních údajů při poskytování knihovních služeb (GDPR)

 

Správa knihovny

Mgr. Zdeňka Kučerová

 • meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)
 • akvizice
 • katalogizace
 • konzultace a poradenství

Veronika Filípková, DiS.

 • knihovnice
 • agenda českých a zahraničních časopisů
 • konzultace a poradenství
 • spisový pracovník

Obecné informace

            Knihovna Fakulty chemické VUT v Brně
            Sigla: BOD 116
            www: http://www.fch.vut.cz/cs/knihovna.html
            email: knihovna@fch.vut.cz
            tel.: +420 54114 9462
            tel.: +420 54114 9465
 

Adresa

            Knihovna FCH VUT v Brně
            Purkyňova 464/118
            612 00 Brno

 

Studijní místa

Knihovna FCH a ÚSI má k dispozici pro své uživatele celkem 80 studijních míst:

 • 40 míst k sezení v horní studovně
 • 6 míst k sezení v dolní studovně
 • 34 míst s PC v dolní studovně