EN  English

Chemická "LabTour" v rámci Týdne vědy a techniky s AV ČR

Datum: 9. 11. 2018

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Fakulta chemická připravila na pátek 9. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 pro organizované skupiny i širokou veřejnost ukázky laboratoří a jejich technického vybavení.  Kontaktní osoba a garant akce, objednání skupin Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. opravil@fch.vut.cz

Více...

Úspěšná reprezentace našich studentů na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě

Datum: 7. 11. 2018

7. 11. 2018 se na STU v Bratislavě konal 20. ročník celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí "Chémia a technológie pre život". Výpravě našich studentů se podařilo výtečně umístit ve třech sekcích.  Nejlépe se umístil Josef Vaculík  -  1. místo v sekci Anorganické technologie a materiály, kde na 4. místě skončila  Veronika Krahulová a hned za ní Alena Suidová. V sekci Environmentální inženýrství - 2.místo Barbora Šmírová a 4. místo Valérie Iliuschenko. V sekci Ochrana materiálů a objektů - 4. místo Micheala Kulhánková.

Všem zúčastněných studentům gratulujeme děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty!

Více...

V listopadu proběhnou kurzy instrumentálních analytických technik

Datum: 26. 10. 2018

Série kurzů která bude probíhat po celý listopad je zaměřena na prezentaci přístrojového analytického vybavení jednotlivých ústavů fakulty, formou stručných pětiminutových prezentací. Cílem těchto kurzů je podpořit mezioborovou spolupráci při řešení výzkumných projektů a závěrečných prací. V pátek 2. listopadu v době 8.00 - 10. 00 v posluchárně P4 proběhnou prezentace Ústavu chemie materiálů.

Více...

Našli jsme způsob jak stabilizovat čpavek v popílku

Datum: 20. 10. 2018

Výzkumný tým Tomáše Opravila, jehož součástí jsou také studenti, našli způsob jak eliminovat čpavek v popílku.

Více...

Matelab - hra našich studentů promění domácnost v chemickou laboratoř

Datum: 18. 10. 2018

Matyáš + Tereza jsou studenti naší fakulty a když přidáme + Laboratoř, tak je to to je MATELAB. Studentský projekt, který vznikl z nápadu na vytvoření sady na pokusy s reálnou chemickou výbavou. Základní výbava a přídavné moduly na domácí pokusy, které mají přiblížit chemii a podnítit zájem dětí vyzkoušet si vše s reálnými a bezpečnými pomůckami. 

Více...

Junioři z VUT na chemické fakultě

Datum: 13. 10. 2018

Podpořit technické vzdělávání dětí je cílem již druhého ročníku dětské univerzity pro žáky druhého stupně základních škol. Díky VUT Junior se mohou zájemci seznámit s univerzitním prostředím i laboratorním vybavením VUT. V sobotu 13. září se věnovalo téměř 100 účastníků na chemické fakultě molekulární gastronomii, hydrogelům a fyzikálně chemickým pokusům.

Více...

Cenou Josefa Hlávky vyznamenán i student naší fakulty

Datum: 6. 10. 2018

O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Toto ocenění získal v letošním roce i student Fakulty chemické VUT v Brně, Ing. Ján Jančík. Prestižní ocenění převezmou kandidáti v pátek 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Vážíme si studentů, kterým studium na naší fakultě přináší radost a úspěchy.

Více...Nedávno uskutečněné akce

Mezinárodní konference a workshop

Datum: 5. 10. 2018

"High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy for analysis of biomolecular processes" (HR - US 2018)

5. - 8. října 2018 Fakulta chemická VUT v Brně

Konference bude poskytovat prostor pro diskusi o aplikacích ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením v analýze biomolekulárních procesů, včetně enzymově katalyzovaných reakcí, hydratace a konformačních změn v biopolymerech, biomolekulární stanovení a stabilita bio-koloidů jak ve výzkumu, tak v průmyslu.

Na workshopu vystoupí odborníci z různých oblastí výzkumu a průmyslu.

Přednášky se budou střídat s praktickými kurzy v oblasti aplikací ultrazvukových spektrometrů s vysokým rozlišením při analýze bioprocesů a jsou zaměřeny  na doktorandy, začínající a zkušené výzkumníky pracující v oblasti bioanalýzy, biofyziky, analytické chemie, farmaceutické technologie, potravinářství a dalších odvětvích. Praktické kurzy budou probíhat na přístrojích - ultrzavukový spektrometr s vysokým rozlišením, hustoměr, odstředivka Lumisizer, UV-VIS spektroskopie.

Více...

Noc vědců 2018 - 100 let české vědy

Datum: 5. 10. 2018

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již třináctým okem. Letošní celorepublikové téma zní 100 let české vědy. Přijďte se podívat, co jsme pro vás připravili na Purkyňovu 118 v pátek 5. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde . Těšíme se na Vás!

Více...

Fakulta chemická VUT hostí semifinálové kolo EXPEDICI MARS

Datum: 21. 9. 2018

V termínu 21. - 23. 9. 2018 proběhne v prostorách fakulty chemické semifinálové kolo projektu Expedice Mars 2018. Tato soutěž je určena pro mládež ve věku 13 -18 let, se zajmem o přírodní vědy a techniku. Přípravu soutěže mají na starosti lidé, kteří si jí sami prošli jako účastníci, dostali se až do finále. Sami si tedy zažili všechna kola a dle svých zkušeností soutěž upravují tak, aby byla pro účastníky největším přínosem. 

Více...


Přehled akcíRSS