EN  English

Matelab - hra našich studentů promění domácnost v chemickou laboratoř

Datum: 18. 10. 2018

Tatyáš + Tereza jsou studenti naší fakulty a když přidáme + Laboratoř, tak je to to je MATELAB. Studentský projekt, který vznikl z nápadu na vytvoření sady na pokusy s reálnou chemickou výbavou. Základní výbava a přídavné moduly na domácí pokusy, které mají přiblížit chemii a podnítit zájem dětí vyzkoušet si vše s reálnými a bezpečnými pomůckami. 

Více...

Junioři z VUT na chemické fakultě

Datum: 13. 10. 2018

Podpořit technické vzdělávání dětí je cílem již druhého ročníku dětské univerzity pro žáky druhého stupně základních škol. Díky VUT Junior se mohou zájemci seznámit s univerzitním prostředím i laboratorním vybavením VUT. V sobotu 13. září se věnovalo téměř 100 účastníků na chemické fakultě molekulární gastronomii, hydrogelům a fyzikálně chemickým pokusům.

Více...

Cenou Josefa Hlávky vyznamenán i student naší fakulty

Datum: 6. 10. 2018

O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Toto ocenění získal v letošním roce i student Fakulty chemické VUT v Brně, Ing. Ján Jančík. Prestižní ocenění převezmou kandidáti v pátek 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Vážíme si studentů, kterým studium na naší fakultě přináší radost a úspěchy.

Více...

Noc vědců 2018 - 100 let české vědy

Datum: 5. 10. 2018

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již třináctým okem. Letošní celorepublikové téma zní 100 let české vědy. Přijďte se podívat, co jsme pro vás připravili na Purkyňovu 118 v pátek 5. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde . Těšíme se na Vás!

Více...Nedávno uskutečněné akce

Mezinárodní konference a workshop

Datum: 5. 10. 2018

"High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy for analysis of biomolecular processes" (HR - US 2018)

5. - 8. října 2018 Fakulta chemická VUT v Brně

Konference bude poskytovat prostor pro diskusi o aplikacích ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením v analýze biomolekulárních procesů, včetně enzymově katalyzovaných reakcí, hydratace a konformačních změn v biopolymerech, biomolekulární stanovení a stabilita bio-koloidů jak ve výzkumu, tak v průmyslu.

Na workshopu vystoupí odborníci z různých oblastí výzkumu a průmyslu.

Přednášky se budou střídat s praktickými kurzy v oblasti aplikací ultrazvukových spektrometrů s vysokým rozlišením při analýze bioprocesů a jsou zaměřeny  na doktorandy, začínající a zkušené výzkumníky pracující v oblasti bioanalýzy, biofyziky, analytické chemie, farmaceutické technologie, potravinářství a dalších odvětvích. Praktické kurzy budou probíhat na přístrojích - ultrzavukový spektrometr s vysokým rozlišením, hustoměr, odstředivka Lumisizer, UV-VIS spektroskopie.

Více...

Fakulta chemická VUT hostí semifinálové kolo EXPEDICI MARS

Datum: 21. 9. 2018

V termínu 21. - 23. 9. 2018 proběhne v prostorách fakulty chemické semifinálové kolo projektu Expedice Mars 2018. Tato soutěž je určena pro mládež ve věku 13 -18 let, se zajmem o přírodní vědy a techniku. Přípravu soutěže mají na starosti lidé, kteří si jí sami prošli jako účastníci, dostali se až do finále. Sami si tedy zažili všechna kola a dle svých zkušeností soutěž upravují tak, aby byla pro účastníky největším přínosem. 

Více...

Chemistry & Life 2018

Datum: 12. 9. 2018

Ve dnech 12. – 14. 9. 2018 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 7. ročník konference Chemistry & Life 2018. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty, ale i doktorandů, s kolegy z jiných tuzemských i zahraničních universit v oblastech výzkumu realizovaném na naší fakultě. Budeme potěšeni, pokud se konference zúčastníte, přispějete tak ke zvýšení její odborné úrovně. Výsledky prezentované na této konferenci budete moci publikovat (po úspěšném oponentním řízení) v renomovaných odborných časopisech. Jsme si vědomi, že organizovaná konference je i společenskou akcí, proto jsme pro vás, účastníky, připravili bohatý doprovodný program. 

Více...


Přehled akcíRSS