EN  English

Pro podniky a firmy

 Již od svého znovuobnovení v roce 1992 klade Fakulta chemická VUT v Brně velký důraz na spolupráci s průmyslovými a inovativními firmami s cílem zajistit přenos výsledků odborné a vědecké činnosti do praxe. Odborné zaměření je dáno zejména profilací jednotlivých pracovišť fakulty a je zaměřeno zejména na oblasti chemie materiálů, fyzikální a spotřební chemie, chemie a technologie ochrany životního prostředí, chemie potravin a biotechnologie.

Bližší informace o našich úspěších najdete např. v tiskových zprávách "Pro veřejnost".

Kontakt: 

Ing. František Šoukal, Ph.D.

proděkan pro spolupráci s průmyslem
e-mail: soukalzavinacfch.vutbr.cz
tel.: 541 149 492
fax: 541 211 697

pro absolventy

Chceme postupně naplňovat naši představu spojení mezi fakultou a absolventy. Chcem Vám nabídnout pozvánky na nejrůznější pořádané akce, nabídky zajímavých pracovních pozic, možnosti dalšího vzdělávání, informace o významných počinech našich absolventů, oceněním či představení úspěšných podnikatelských záměrů absolventů fakulty.

Pro střední školy

Fakulta chemická VUT v Brně si je vědoma, že jedním z klíčů k jejímu rozvoji a úspěchu jsou motivovaní studenti středních škol a proto se každoročně podílí na organizaci chemických olympiád, letních škol, exkurzí do chemických provozů a na vybraná pracoviště fakulty. Další ze zajímavých aktivit pro studenty je středoškolská odborná činnost, v rámci které je možné se na půdě fakulty zapojit do vědecko-výzkumné činnosti .

Přehled aktivit pro střední školy

Významnými partnery v oblasti spolupráce se středními školami jsou

Střední průmyslová škola chemická v Brně
a Centrum volného času Lužánky

 

logo_spschluzanky