EN  English

Aktuální informace

1. setkání absolventů - září 2015

Pro komunikaci s naší fakultou prosím použijte e-mailovou adresu absolventi@fch.vutbr.cz

Děkuji za Vaši zpětnou vazbu a přeji Vám hodně úspěchů v dalším profesním i osobním životě a dovoluji si připomenout, že všichni máme jedno společné, a to je naše Fakulta chemická.

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan fakulty

Absolventům

Absolvent je jednak kultovní film s Dustinem Hoffmanem v jeho první velké roli a se skvělým soundtrackem Simona & Garfunkela s nezapomenutelnou písní Mrs.Robinson a jednak, dle zákoníku práce, zaměstnanec vstupující do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia dvou let.

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří se v brzké době stanou – nebo se již stali – úspěšnými absolventy studijních programů na Fakultě chemické VUT v Brně.

Mnozí z vás mají jasnou představu o svém dalším směřování po ukončení studia, možná chcete pokračovat v doktorském studiu, rozhodujete se získat zkušenosti v zahraničí, vrhnete se přímo do pracovního procesu a zúročíte tak v průběhu studia nabyté znalosti, další možná uvažujete o získání dalších zkušeností v podniku či firmě prostřednictvím stáží. Vám všem, stejně tak, jako dřívějším absolventům, dnes již zastupujícím renomované podniky, mající vlastní firmy a v dobrém vzpomínající na dobu studia na naší fakultě, jsou určené tyto stránky.

Na této stránce chceme postupně naplňovat naši představu spojení mezi fakultou a absolventy. Budete zde moci sledovat dění na fakultě, pozvánky na nejrůznější pořádané akce, informace o významných počinech našich absolventů, nabídky zajímavých pracovních pozic, oceněním či představení úspěšných podnikatelských záměrů absolventů fakulty. S vaším přičiněním na fakultním webu naleznete nejen kontakt na své bývalé kolegy, ale i jejich další osudy a příklady uplatnění po absolvování fakulty, pokud nám o nich dáte vědět. Ať už budete pracovat kdekoli, prostřednictvím tohoto webu budete moci požádat i o odbornou konzultaci při řešení nějakého problému.

Co vám můžeme nabídnout:

Po celou dobu vašeho studia jsme se snažili poskytnout vám nejen maximum znalostí a dovedností v chemických disciplínách, ale také dobře míněnou radu, úsměv, pochopení a pomocnou ruku.

Dovolujeme si Vás požádat o jakoukoli připomínku, názor, doporučení či výtku nejen k samotnému studiu, ale i k běžným studentským záležitostem a starostem, které vás při studiu mohou potkat. Naším zájmem je pokusit se vytvářet motivující prostředí jak ke studiu, tak ke vzájemně prospěšné komunikaci mezi pracovníky fakulty a studenty.

Kontaktujte studijní oddělení