EN  English

Aktuální informace

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá tradiční Den chemie - Den otevřených dveří .


Tato akce je zaměřena na propagaci chemie a chemických technologií v nejrůznějších odvětvích průmyslu, jako perspektivního oboru, kterému stojí za to se věnovat a zároveň slouží jako veletrh pracovních příležitostí. Stěžejní součástí Dne chemie jsou bezplatné prezentace společností a firem s výrobním programem zahrnujícím chemii a chemické technologie, v rámci kterých lze oslovit především studenty a zaměstnance naší fakulty a také návštěvníky z řad současných uchazečů o VŠ studium i zúčastněné veřejnosti. Při této příležitosti Vám zdarma nabízíme následující možnosti prezentace Vaší společnosti:

 1. prezentační místo (stánek) – možnosti jeho vybavení najdete v přiložené přihlášce
 2. ústní prezentace v rámci přednáškového bloku – přednášky budou probíhat v aule fakulty (kapacita cca 150 lidí)
 3. vystavení Vašich propagačních materiálů, letáků apod.

Tyto možnosti lze samozřejmě kombinovat a nabízíme je bezplatně, zároveň jsme připraveni vyhovět i Vašim dalším požadavkům. Zaměření prezentace je na Vašem uvážení s tím, že osnova by měla být zhruba tato: 1) představení firmy, 2) možnosti uplatnění absolventů FCH, 3) požadavky na absolventy ze strany firmy. Den chemie bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem s vedením fakulty.
 
Pokud máte zájem se Dne chemie zúčastnit, prosíme, zašlete nám vyplněnou přihlášku (.DOC) do poloviny ledna. Dovolujeme si upozornit, že v případě vyčerpání časové kapacity pro prezentace, nebudeme moci vyhovět všem zájemcům o prezentaci. Přesné časové rozvržení plánované akce obdržíte následně s dalšími instrukcemi.
 
V případě Vašeho zájmu, či jakýchkoliv dotazů, nás prosím neváhejte kontaktovat .

Nabídka spolupráce s firmami

Letité zkušenosti ukazují na mnohočetné výhody spolupráce jak pro průmyslovou, tak pro akademickou sféru. Dlouhodobou strategií managementu fakulty je proto rozšiřování možností této spolupráce a hledání jejich nových forem. S postupem doby nabývá na významu například spolupráce s průmyslem v rámci projektů financovaných z veřejných evropských a domácích zdrojů. Právě zahájení nových programů financování – 7. rámcový program EU a nové programovací období evropských fondů – skýtá významný potenciál pro tuto spolupráci.

Průmyslovým podnikům a dalším institucím nabízíme spolupráci zejména v následujících oblastech:

 • řešení chemicko-technologických, technických a dalších problémů praxe v rámci:
  • bakalářských, diplomových a doktorských prací
  • smluvního výzkumu
 • spolupráce v oblasti přípravy absolventů na jejich uplatnění v praxi
 • zapojení do výzkumných a vývojových programů financovaných z veřejných zdrojů
  • programy evropské unie
  • programy vyhlašované resortními ministerstvy ČR (zejména MPO, MŽP)
  • programy vyhlašované grantovými agenturami
 • propagace firmy při veřejných akcích pořádaných fakultou a nebo s účastí fakulty
  • dny pracovních příležitostí, dny otevřených dveří, Noc vědců a pod.
  • veletrhy (Gaudeamus, Akademia, Plastex, ...) a odborné konference
  • studentské soutěže a ostatní akce
 • vědecko-technické služby, expertízy, posudky
 • realizaci kurzů profesního vzdělávání podle potřeb firem (školení, semináře)
 • příležitostný pronájem prostor včetně organizačního zajištění

Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujete nás na uvedených kontaktech.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118
612 00 Brno
http://www.fch.vutbr.cz

Ing. František Šoukal, Ph.D.

proděkan pro spolupráci s průmyslem
e-mail:
tel.: 541 149 492
fax: 541 211 697