EN  English

Pro střední školy

Fakulta chemická VUT v Brně si je vědoma, že jedním z klíčů k jejímu rozvoji a úspěchu jsou motivovaní studenti středních škol a proto se každoročně podílí na organizaci chemických olympiád, letních škol, exkurzí do chemických provozů a na vybraná pracoviště fakulty. Další ze zajímavých aktivit pro studenty je středoškolská odborná činnost, v rámci které je možné se na půdě fakulty zapojit do vědecko-výzkumné činnosti .

V rámci popularizace vědy a výzkumu na naší škole nabízíme následující aktivity:

Významnými partnery v oblasti spolupráce se středními školami jsou
Střední průmyslová škola chemická v Brně
a Centrum volného času Lužánky

 

logo_spschluzanky