EN  English

Den chemie a Den otevřených dveří: 15. února 2018

Program začíná v 9.00  je rozdělen do samostatných bloků, aby si každý návštěvník mohl vybrat to, co ho nejvíce zajímá.

Vzhledem k tomu, že hlavní přednáška pro středoškolské studenty začíná v 10.00 nebo ve 12.00, doporučujeme pro skupinky rezervovat si termín na čísle 541 149 357 nebo nemcova@fch.vut.cz. 

S námi a naší chemií se nudit nebudete ! 

1. Vestibul fakulty chemické

 • Co všechno je chemie (akce probíhá po celou dobu 9.00 - 13. 00): Ukážeme vám praktické příklady studijního a vědeckého zaměření jednotlivých oblastí chemie, přiblížíme vám studentský život, příklady zapojení studentů do vědecko - výzkumné činnosti, ukázky skladby předmětů, úspěchy studentů, příklady uplatnění výzkumu v praxi

  vestibul

  • Potraviny

  • Životní prostředí

  • Medicínské aplikace

  • Materiálová chemie

  • Chemie každodeního života 

 • Studentský život aneb jak se žije studentům na fakultě: 

 • Poradenské centrum pro výběr studijního oboru:

2. Populárně vědecké prezentace zajímavých témat v laboratořích

Začátky prezentací jsou pevně stanoveny a kapacitně omezeny. Pro předem nenahlášené zájemce bude možnost na místě dle aktuálního harmonogramu zvolit vhodnou variantu.

3. Exkurze do vybraných laboratoří Centra materiálového výzkumu

Z důvodu omezené kapacity jednotlivých laboratoří prosíme zájemce, aby se hlásili u vstupu na recepci.

Které laboratoře jsme pro vás připravili a co vás v nich čeká:

 • Laboratoř fyzikální chemie: praktická výuka fyzikální chemie, kterou musejí projít všichni studenti FCH ve druhém ročníku, co se s takovou fyzikální chemií dá všechno dělat a kde všude ji potkáte

 • Laboratoř anylýzy potravin: praktické ukázky nejdůležitějších analytických metod používaných v praxi pro rozbor různých typů potravin. Ukázky stanovení základních živin (cukry, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), výživových faktorů (vitamíny, antioxidanty), senzorických látek (kyseliny, barviva) a cizorodých látek (aditiva, kontaminanty)s možností diskuse na aktuální témata

 • Laboratoř pokročilých tiskových procesů: v reálu zde můžete shlédnout provoz tiskárny, na které umíme tisknout elektroniku - tranzistory, elektroluminescenční panely a solární články a dozvíte se spoustu zdalších zajímavých věcí
 • Laboratoř ekotoxikologie: zde vás seznámíme s organismy a postupy, které nám umožňují posouzení negativního vlivu chemických látek a odpadů na životní prostředí. Dozvíte se, jak mohou drobní vodní koryši odhalit nebezpečné chemické látky nebo kontaminované vody, nebo jak nám žížala umožní určit, že je zemina ekotoxická

 • Laboratoř biotechnologií: charakterizace a identifikace mikroorganismů a jejich využití k výrobě potravin, léčiv, vitamínů, materiálů (například bioplastů) a dalších chemikálií s vysokou přidanou hodnotou

 • Laboratoř kovů a koroze: certifikované špičkově vybavené pracoviště, zabývající se analýzou nejen kovových materiálů, vývojem ochraných povlaků a zjišťováním příčin koroze
 • Laboratoř silikátových materiálů: netradiční materiály využitelné ve stavebnictví - bezcemenové betony na bázi odpadních produktů z chemického a energetického průmyslu, novou generaci anorganických pojiv s vlastnostmi plastů, tzv. ,,pružný beton" a ultra-lehké keramické žárovzdorné materiály
 • Laboratoř polymerů:  pohled na syntetické materiály ,,plasty", které vídáte v každodenním životě, alternativní druhy plastů a biomedicínské materiály vhodné do lidského těla
 • Laboratoř organické chemie: Chceš vidět  jak se rodí nové organické funkční molekulya jak dokážou svými vlastnostmi napodobit přírodu? Chceš se podívat jak naše "chytré" molekuly umí měnit vlastnosti skla k nepoznání? To a mnohé další Ti ukážeme v laboratořích organické chemie zaměřených na oblast organické elektroniky a bio-organické elektroniky. 
 • Laboratoř analytické chemie: zde si všichni naši studenti vyzkoušejí základní metody klasické i moderní analytické chemie, které jsou dále využívány ve všech dalších oborech
 • Laboratoř zaměřená na aplikaci nanotechnologí v potravinářství , biomedicíně a kosmetice. Zde vyrábíme několika způsoby nanovlákna, mikrovlákna i nanočástice, do kterých vážeme aktivní přírodní látky, působící např. proti mikroorganismům nebo na hojení ran. Dále produkujeme zelené řasy, z nichž extrahujeme různé zdravé látky a využíváme je jako přídavek do dětské stravy i do kosmetiky. Připravujeme různé přírodní extrakty např. z koření, bylin, ovoce a zeleniny, jejichž účinky testujeme i na lidských buňkách.

4. Prezentace uplatnění v praxi v chemických oborech

Zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech prezentují velký prostor pro uplatnění absolventů Fakulty chemické v praxi.

5. Program na stanovištích (probíhá po celou dobu akce)

Ukázky studijních plánů a skladby předmětů, přiblížení studijního zaměření jednotlivých oborů, příklady zapojení studentů do vědecko - výzkumné činnosti, úspěchy studentů, výběr témat bakalářských prací, příklady uplatnění výzkumu v praxi.

Galerie: Obrázky z minulého roku