EN  English

Aktuality pro studenty

RSSVšechny RSS1. B RSS2. B RSS3. B RSS1. N RSS2. N ArchivPráce

Studium a výzkum v Německu

Vložil: Romana Němcová, 23.10.2018 08:41

Milí studenti,

ve středu 24.10. přijede dr. Heinz  z Informačního centra DAAD v Praze, aby prezentoval pro studenty, doktorandy a vědecké pracovníky informace o studiu a možnostech výzkumu v Německu. Detaily, prosím, vizte v příloze.

Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost

Ke stažení: DAAD Poster_VUT Brno_24102018.pdf

Změna úředních hodin Studijního oddělení v týdnu od 22.10. do 26.10

Vložil: Romana Němcová, 17.10.2018 11:12

Milí studenti,

z technických důvodů budou úřední hodiny Studijního oddělení v týdnu od 22.10. do 26.10.2018 změněny takto:

Po: Úřední hodiny zrušeny!

Út: 8:30 - 11:30

St: 8:30 - 11:30 a 13:00 - 16:00

Čt: 8:30 - 11:30

Pá: 8:30 - 11:30

 

Vaše Studijní oddělení

Týden otevřeného přístupu 2018

Vložil: Filípková Veronika, 16.10.2018 15:29

Milí čtenáři,

v týdnu od 22. října - 28. října se opět koná mezinárodní Týden otevřeného přístupu.

VUT v Brně se připojilo pořádáním seminářů či promítání dokumentu o otevřeném přístupu.

Více informací najdete na https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/oa-week

20. celoslovenská studentská vědecká konference

Vložil: Eva Šmírová, 26.9.2018 14:05

Dne 7. 11. 2018 se na STU v Bratislavě uskuteční již 20. ročník celoslovenské studentské vědecké konference „Chemie a technologie pro život“, více informací naleznete v příloze a na webu univerzity. 

Více...

Děkanské volno

Vložil: Eva Šmírová, 19.9.2018 07:35

V souvislosti s konáním imatrikulací studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů dne 21. 9. 2018 vyhlašuje děkan fakulty děkanské volno na výuku od 8:00 do 14:00 h pro 1. ročník všech oborů bakalářského studia.


 

Změna úředních hodin

Vložil: Eva Šmírová, 19.9.2018 08:50

Z důvodu konání slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků budou úřední hodiny na studijním oddělení přesunuty z pátku 21. 9. 2018 na čtvrtek 20. 9. 2018 (8:00 - 11:00).

Žádáme všechny studenty o respektování stanovených úředních hodin.

 

STIPENDIUM NEJLEPŠÍM STUDENTŮM ZAPSANÝM DO PRVNÍHO ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2018/19

Vložil: Eva Šmírová, 18.9.2018 10:30
Rektor VUT uděluje v souladu se Stipendijním řádem jednorázové stipendium 500 studentům zapsaným do prvního ročníku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2018/19 z prostředků Rozvojového projektu.
Modul bude studentům přístupný od 27. září do 21. října 2018 v IS STUDIS.
Více...

KONKURZ na zpěváky

Vložil: Eva Šmírová, 17.9.2018 07:49

Vážený a milý studente, víš že VUT v Brně má svůj pěvecký sbor?

Ano, jmenuje se VOX IUVENALIS  - Pěvecký sbor Vysokého učení technického v Brně a v letošním roce si připomíná 25 let své existence.

Máš-li chuť zpívat v jednom z nejlepších evropských vysokoškolských sborů, zažít zajímavé koncerty, turné, soutěže a soustředění, pak neváhej a přijď! Tvé zkušenosti se sborovým zpěvem jsou vítány, nejsou však podmínkou. Důležitá je chuť do zpěvu a hudební sluch! Vše ostatní Tě naučíme.

KONKURZ na zpěváky do všech hlasových skupin se koná ve čtvrtek 20. září 2018 a v pondělí 24. září od 16 do 17:30 v přízemí Fakulty architektury, Poříčí 273/5, místnost 117.

Zkoušky sboru probíhají pravidelně každé pondělí a čtvrtek od 18:00 do 21:00 hodin v aule tamtéž. Podrobnější informace o sboru naleznete na facebooku: @voxiuvenalis.

Konkurz je možné také individuálně domluvit i v jiném termínu. V tom případě kontaktujte prosím sbormistra Mgr. et MgA. Jana Ocetka, Ph.D., tel. 777 077 577, e-mail: jan.ocetek@gmail.com

Imatrikulace

Vložil: Eva Šmírová, 14.9.2018 09:32

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů (prezenční forma studia) se uskuteční v pátek 21. září v 10:00 h (studenti s příjmením začínající na A - L) a ve 12:00 h (studenti s příjmením začínající na M - Ž) v Posluchárně P0.

Účast je povinná. Dostavte se vždy 45 min před začátkem ve společenském oděvu.

Studentům kombinované formy studia budou imatrikulační listy předány během sobotní výuky.

Hodnocení uplynulého semestru

Vložil: Eva Šmírová, 10.9.2018 11:02
Děkujeme všem studentům za vyplnění anketního dotazníku k hodnocení výuky za letní semestr 2017/2018. Krátké shrnutí podstatných informací je obsaženo ve zprávě proděkanky.

2. kolo výběrového řízení na studium v LS 18/19

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2018 09:28

V příloze najdete informace o 2. kole výběrového řízení na studium v rámci programu Erasmus+ v LS akad. roku 18/19.

zahraniční oddělení

Nabídka jazykových kurzů

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2018 13:55
Na Fakultě stavební VUT máte možnost navštěvovat kurzy němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny, italštiny a čínštiny a to jako samoplátci. Informace o výuce jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.
Více...

Studentská sleva u DPMB

Vložil: Jan Brada, 5.9.2018 13:35

Dopravní podnik města Brna (DPMB) po novele VŠ zákona, zavedení GDPR a z důvodů falšování, obvykle neakceptuje papírové potvrzení o studiu. Pokud student chce papírovou šalinkartu, lze prokázat studentskou slevu pouze ISIC průkazem.

Všem studentům VUT, i bez ISIC průkazu, doporučujeme e-šalinkartu. Ta ověří aktivní studium automaticky propojením s Informačním systémem VUT. Nejprve se student zaregistruje na www.brnoid.cz a do 21 dnů musí zajít s občanským průkazem na některou pobočku DPMB ověřit účet. Pak na www.brnoid.cz v sekci "Můj účet" zvolí "ověřit status studenta" a zadá osobní číslo VUT.

Registrace studijních skupin pro znovu přijaté studenty

Vložil: Hana Alexová, 28.8.2018 11:29

Studenti, kteří byli znovu přijati ke studiu a na základě uznání výsledků předchozího studia, zařazeni do třetího ročníku budou dočasně zařazení do repetentské skupiny 3 REP. Registrace studijních skupin jim bude zpřístupněna od 6. 9. 2018.

Mgr. Martina Repková, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti

Registrace studijních skupin 2018/2019

Vložil: Jan Brada, 26.8.2018 13:55
V příloze najdete instrukce k registraci do studijních skupin na zimní semestr, která bude spuštěna v úterý 28. 8. (dle harmonogramu). 
Ke stažení: registrace_st_skupin_Z_18-19_BP.pdf

Zrušení úředních hodin

Vložil: Eva Šmírová, 24.8.2018 10:53
Z důvodu konání zápisů do 1. ročníků (29. 8. - 31. 8.) nebudou ve středu 29. 8. úřední hodiny na studijním oddělení. Od pondělí 3. 9. platí již úřední hodiny jako "během semestru".
Více...

Náborový mail mezinárodního studentského klubu

Vložil: Eva Šmírová, 9.8.2018 10:43

Vážení studenti,

Máte zájem:

 - Zlepšit si své jazykové dovednosti?

 - Poznat studenty z ostatních zemí celého světa?

 - Získat kontakty z celé Evropy?

 - Vyzkoušet si práci v týmu, nebo přímo vedení týmu skvělých lidí?

 - Získat manažerské schopnosti

Pak neváhejte a přidejte se do ESN VUT Brno a vyzkoušejte jeden ze dvou našich programů (buddy nebo member).

Rádi přivítáme každého schopného studenta s otevřeným myšlením.

 

Bc. Michal Myška, President of ESN VUT Brno

 

 

 

Více...

Informace k výuce angličtiny od 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2018/19

Vložil: Eva Šmírová, 23.7.2018 13:44
Budoucí studenti 1. ročníku, v příloze najdete informace (pokyny) k výuce angličtiny, vše začíná rozřazovacím testem. Důkladně si dokument přečtěte.
Ke stažení: Výuka angličtiny 2018_pokyn_17_7_2018.pdf

Nabídka pro studenty: Vypsání dobrovolnických míst v Německu

Vložil: Romana Němcová, 22.6.2018 15:58

Vážení studenti,
dovoluji si vás oslovit za Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni s nabídkou roční dobrovolnické stáže v Německu. Můžete si vybrat z několika organizací, u kterých budete pomáhat a získávat cenné zkušenosti i jazykové kompetence. Dobrovolnický rok začíná od září 2018 a termíny přihlášek jsou již na konci června nebo v červenci.

S přátelským pozdravem,
Mirka Reifová
public relations

Více informací naleznete v přiložené příloze a na webových stránkách centra.
Více...

Ke stažení: EVS_vypsani_mist_podzim2018_web.docx

Letní prázdniny

Vložil: Eva Šmírová, 21.6.2018 08:10

Připomínáme změnu úředních hodin na studijním oddělení během letních prázdnin (do 31. 8. 2018) - středa 8 - 11 a 13 - 14 h.

Užijte si krásné a pohodové léto!

Prospěchová stipendia

Vložil: Romana Němcová, 8.6.2018 10:54

Milí studenti,

Vzhledem k tomu, že se blíží konec řádného zkouškového období a s jeho ukončením je spojeno přiznání prospěchového stipendia, chtěli bychom Vám stručně přiblížit pravidla a změny, ke kterým v přiznávání prospěchového stipendia došlo s novou Směrnicí děkana č. 4/2017:

  • jak jste si nejspíš už všimli po zimním semestru, stipendium se bude přiznávat pouze za celý akademický rok, nikoliv po každém semestru, jako tomu bývalo v předchozích letech;
  • o prospěchové stipendium už nebudete muset žádat, ale bude Vám přiznáno automaticky;
  • nadále platí, že nárok na prospěchové stipendium mají nárok pouze studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří splnili všechny své studijní povinnosti v řádném zkouškovém období (do 22. 6. 2018) a jejich vážený studijní průměr není vyšší než stanovené maximum;
  • na prospěchové stipendium budou mít nárok studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia s váženým studijním průměrem do 1,15 a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia s váženým studijním průměrem do 1,05;
  • výši prospěchového stipendia určí děkan rozhodnutím podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia;
  • vzhledem k tomu, že budou hodnoceni také studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus+ či jiných programů, bude stipendium přiznáno až k 30. 9. 2018.
Za Studijní oddělení Vám přejeme hodně úspěchů u zkoušek!

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 4.6.2018 12:42
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 29. 6. 2018.
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2018.doc

Soutěž - diplomové práce

Vložil: Eva Šmírová, 28.5.2018 09:37

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže.

Ke stažení: vyzva_Studentska soutez_nova.pdf

Změna úředních hodin na studijním

Vložil: Eva Šmírová, 22.5.2018 12:31
Z provozních důvodů jsou mimořádně přesunuty úřední hodiny (8:00 - 11:00) z pátku 25. 5. na čtvrtek 24. 5.

Registrace předmětů pro rok 2018/2019

Vložil: Eva Šmírová, 17.5.2018 13:57

V IS Studis bude v pondělí 21. 5. spuštěna registrace předmětů do dalšího ročníku (menu "Registrace PV předmětů"), která je dostupná jen studentům, kteří mají splněné podmínky pro postup do dalšího ročníku:

  • min. 40 kreditů u prezenčního a min. 35 kreditů u kombinovaného studia
  • absolvované povinné předměty, které byly podruhé zapsané

Studenti, kteří nestudují standardně (např. mají uznány předměty z předchozího studia, studijní pobyt v zahraničí) a nemohou získat potřebný počet kreditů, budou kontaktovat studijní oddělení (e-mail) ihned po vykonání všech letos zapsaných předmětů, resp. po návratu ze zahraniční univerzity.

POZOR: Na zápis do dalšího roku studia je třeba si zaregistrovat předměty minimálně 60 kreditů, pouze u posledních ročníků není nastaven žádný limit, student si zaregistruje tolik kreditů, kolik potřebuje pro ukončení celého studia! Do požadovaného množství kreditů k řádnému ukončení studia (u Bc. 180, u Ing. 120) se počítají jen kredity z povinných a povinně volitelných předmětů. Důkladně si rozmyslete výběr povinně volitelných předmětů.

Předměty, které nevykonáte do 31. 7. 2018, budou automaticky převedeny do roku 2018/2019.

Studenti 3. ročníků bakalářských programů a 2. ročníků magisterských navazujících programů, kteří nepůjdou letos k SZZ (a splní podmínky postupu do dalšího roku studia), budou mít příští rok zapsány jen případné "resty" z roku 2017/2018 (po 31. 7. 2018).

Elektronický zápis do ročníku 2018/2019

Vložil: Eva Šmírová, 17.5.2018 14:00

V IS Studis - po provedení úplné registrace předmětů student požádá o elektronický zápis do ročníku (menu "Zápis do ročníku"). Požádáním o elektronický zápis se zamkne registrace předmětů proti změnám.

Elektronický zápis je otevřen do 1. 8. 2018

Studenti, kteří si přes portál potvrdili elektronicky žádost o zápis do dalšího ročníku, budou studijním oddělením automaticky zapsáni začátkem srpna bez osobní účasti. Na portálu je možné provedení zápisu ověřit v menu Studium - ve sloupci "popis změny" bude položka "11 - řádný zápis".

Potvrzení o studiu, potvrzení průkazů na dojíždění a formulářů pro SSZ si mohou zapsaní studenti začít vyřizovat na studijním oddělení po řádném zápisu do ročníku. 

Promoce - navazující magisterské programy

Vložil: Eva Šmírová, 14.5.2018 10:48
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů navazujících magisterských programů, které se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2018
Ke stažení: Časový harmonogram promocí magistři 2018.doc

nakladatelství ICE Publishing

Vložil: Filípková Veronika, 14.5.2018 15:31

Milí studenti,

v tuto chvíli máme otevřený zkušební přístup ke kompletní produkci elektronických knih
nakladatelství ICE Publishing (a to do 31.7.2018).

Po skončení zkušebního přístupu budou vybrány konkrétní tituly pro trvalý nákup.

Veřejné info na Portále knihoven

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 9.5.2018 14:31

Milí studenti,

ve středu 16. 5. 2018 bude knihovna uzavřena z důvodu konání Dne sportu na VUT. Omlouváme se za případné kompikace.

Úřední hodiny-studijní oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 30.4.2018 10:49
Ve středu 2. 5. 2018 budou úřední hodiny mimořádně pouze do 14:00 h. 

Vazba diplomových/bakalářských prací

Vložil: Eva Šmírová, 20.4.2018 11:13

Připomínáme, že od 23. 4. je možné nosit výtisky diplomových prací do tiskárny FCH k vyvázání, od 9. 5. pak výtisky bakalářských prací (2 povinnné výtisky) - viz Pokyn č. 1/2018

Paní Nečasová, která vyvázání prací zajišťuje, nebude (dle sdělení prof. Veselého) přítomna 4. 5. a 7. 5. 

Více...

Přihlášky do DSP pro akad. rok 18/19

Vložil: Eva Šmírová, 28.3.2018 08:36

Upozorňujeme všechny zájemce o studium v doktorském studijním programu, že online přihlášky je možné podávat až do 30. 4. 2018.

 

A.Sýkorová, DSP

Dodatek k Rozhodnutí děkana č. 6/2017

Vložil: Eva Šmírová, 20.3.2018 09:41
V příloze naleznete Dodatek k Rozhodnutí děkana, kterým se mění původně stanovený termín promocí absolventů navazujících magisterských studijních programů (nový termín - 28. 6. 2018).
Ke stažení: rozhfch2017_6_dodatek.pdf

Změna termínu promocí navazujícího magisterského studia

Vložil: Hana Alexová, 6.3.2018 12:00
Z důvodu obsazenosti prostor FEKT jsme byli nuceni posunout termín letošních magisterských promocí. Promoce se uskuteční ve čtvrtek 28. června v aule Fakulty strojního inženýrství. První várka promocí bude začínat v 10.00, podrobnosti včetně rozřazení jednotlivých studijních programů zveřejníme koncem května, jakmile studenti splní podmínky a přihlásí se ke státnicím. Veškeré informace studijního oodělení související s ukončením studia vám budou zasílány průběžne VUT zprávami a zveřenovány na Fb stránkách fakulty.

Mimořádné kolo výběrového řízení Erasmus+ LS 17/18-STÁŽE

Vložil: Eva Šmírová, 22.2.2018 08:40

Rektorát VUT vyhlásil mimořádné kolo výběrového řízení na stáže v letním semestru ještě tohoto akademického roku 17/18.

Kdo by měl o stáž zájem, ať doručí na zahraniční oddělení osobně nebo skenem do mailu: international@fch.vutbr.cz vyplněnou přihlášku (vizte přílohu) do 27. 3. 2018.

 Základní podmínky výjezdu:

-          vyjíždějící musí být studentem po celou dobu realizace stáže

-          doba pobytu nejméně 60 dní a konec stáže nejpozději 30. 9. 2018

-          nástup možný po zapracování nominací, tj. nejdříve cca od 15. 4. 2018

-          již předjednaná stáž je považována za výhodu, avšak není podmínkou, to znamená, že do přihlášky můžete uvést předběžnou lokalitu bez potvrzení (fakultou nominovaní studenti budou potvrzovat přesnou lokalitu rektorátu - panu Ládymu nejpozději do 1. 5. 2018; samozřejmě, kdo by chtěl vycestovat už po tom 15. dubnu, vizte výše, ten musí přesnou lokalitu oznámit rektorátu dříve)

-          lze vycestovat na univerzitu, která je v členské zemi EU (nemusíme s ní mít bilaterální smlouvu) nebo do evropské firmy

Kvóta (maximální počet nominovaných) zatím není stanovena, uvidíme podle počtu zájemců.

 

Zahraniční oddělení

Ke stažení: ERASMUS_prihlaska_stu+stá.rtf

Důležité pokyny pro výběr letní brigády v zahraničí

Vložil: Eva Šmírová, 21.2.2018 08:18
V příloze najdete pokyny/rady od RNDr. Lenky Fišerové, Ph.D., garantky předmětů "angličtina". 
Ke stažení: Milé studentky a studentiAktuality.docx

Letní praxe ve firmě SONNENTOR

Vložil: Eva Šmírová, 14.2.2018 09:04

Sluneční bylinková praxe je měsíční prázdninová stáž, kterou mohou využít zejména studenti zemědělských, potravinářských, obchodních nebo marketingových oborů se zájmem o ekologii a zdravý životní styl. Během měsíční praxe studenti poznají chod firmy od výroby a zpracování přes řízení kvality až po expedici, obchod a marketing. Představíme jim zážitkový turistický projekt Bylinkový ráj SONNENTOR, jehož součástí je exkurze pro turisty a prodej ve firemní prodejně. Praktikanti budou pracovat nejen při balení a kompletaci biočajů a biokoření a plnit běžné firemní úkoly, ale poznají také život na ekologické farmě a sami se zapojí do pěstování, sběru a sušení bylinek. Během praxe navštíví Bylinkový projekt SONNENTOR ERLEBNIS v Rakousku. Při slavnostním zakončení Sluneční bylinkové praxe dostanou Certifikát o absolvování praxe ve firmě SONNENTOR.

Lucia Havrlentová

 

 

Ke stažení: Sluneční bylinková praxe 2018.pdf

Děkanské volno - 15. 2. 2018

Vložil: Eva Šmírová, 9.2.2018 07:54
Děkan fakulty vyhlásil "děkanské volno" pro vybrané ročníky - viz příloha.
Ke stažení: Děkanské volno.pdf

Konkurz do akademického sboru

Vložil: Eva Šmírová, 8.2.2018 12:32

Brněnský akademický sbor pravidelně vypisuje konkurz do hlasových skupin, tentokrát se jedná o alty, tenory a basy. Srdečně zveme všechny zájemce o sborový zpěv ke konkurzu, který proběhne dne 19. a 22. února 2018 v 18.45 hod. se srazem zájemců před Janáčkovou akademii múzických umění, Komenského náměstí 609/6, Brno. Jiné termíny je možné sjednat po předchozí telefonické domluvě.

Andrea Dáňová, místopředsedkyně Brněnského akademického sboru

 

 

Ke stažení: plakat_unor2018.pdf

Nabídka praxe, stáže

Vložil: Eva Šmírová, 2.2.2018 10:02
MemBrain s.r.o. je dynamicky se rozvíjející výzkumná organizace sídlící v Libereckém kraji, která aktuálně pro studenty nabízí odborné stáže, brigády...Více informací najdete v příloze. 
Ke stažení: Studentský program 2017 a 2018.pdf

Pokyn pro studenty NMSP - Angličtina B1

Vložil: Eva Šmírová, 1.2.2018 12:09

V příloze naleznete prováděcí pokyn k zakončení předmětu Angličtina B1 pro studenty NMSP.

RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D., garant předmětu

Ke stažení: Prováděcí pokyn proděkanky k zakončení předmětu Angličtina B1 pro NMSP 2018.pdf

Registrace "svobodných" předmětů

Vložil: Eva Šmírová, 24.1.2018 12:31

"Svobodné" předměty, tj. předměty, které nabízejí jiné fakulty VUT, budou zobrazeny v IS STUDIS od 26. 1., registrace bude probíhat 31. 1. od 8:00 do 22:00 také v IS STUDIS.

Více informací o "svobodných" předmětech naleznete ve Směrnici rektora č. 1/2017.

Ke stažení: Smernice 1-2017.pdf

Klíčky od skříňky

Vložil: Eva Šmírová, 23.1.2018 13:21
Studenti 1. ročníku, kteří splňují podmínku postupu do letního semestru (tj. absolvovali předměty minimálně za 17 ECTS kreditů), si mohou na podatelně (vedle bufetu) vyzvednout klíčky od skříňky. Klíčky budou vydány po předložení průkazu studenta nebo ISIC karty.

Rozvrhy a registrace do studijních skupin

Vložil: Eva Šmírová, 19.1.2018 08:19
Rozvrhy pro letní semestr jsou již zveřejněny v IS Student. Pokyny k registraci do studijních skupin najdete v příloze.
Ke stažení: registrace_st_skupin_L_17-18.pdf

Pravidla pro přiznávání stipendií na FCH

Vložil: Eva Šmírová, 19.1.2018 14:15

Zásadní změny u prospěchových stipendií (za zimní semestr nebude stipendium vypláceno):

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům studujícím podle standardního studijního plánu, kteří v předchozím akademickém roce složili zápočty a zkoušky ze všech zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů v řádném zkouškovém období a dosáhli z nich nejnižšího váženého studijního průměru.

V souladu se Stipendijním řádem VUT nemusí studenti o přiznání prospěchového stipendia žádat. Na základě výsledků uvedených v IS Apollo jsou nároky na prospěchové stipendium generovány automaticky.

Prospěchové stipendium může být přiznáno:
a) v bakalářských studijních programech za 1. a 2. ročník studia a to studentům, jejichž vážený studijní průměr je roven nebo nižší než 1,15,
b) v magisterských navazujících studijních programech za 1. ročník studia a to studentům, jejichž vážený studijní průměr je roven nebo nižší než 1,05.

Pro více informací si prosím přečtěte Směrnici děkana.

Ke stažení: Směrnice děkana č. 4_2017.pdf

Státní zámek Kynžvart hledá průvodce na sezónu 2018

Vložil: Eva Šmírová, 12.1.2018 09:05
V příloze naleznete nabídku zajímavé brigády.
Ke stažení: INZERÁT PRŮVODCI 2018.jpg

Lhůta pro podání přihlášky na zahraniční mobilitu

Vložil: Eva Šmírová, 2.1.2018 10:44

Připomínáme všem zájemcům z řad studentů/doktorandů, že lhůta pro podání přihlášky a motivačního dopisu na zahraniční mobilitu (studium nebo stáž) vyprší 16.1.2018.

 

Zahraniční oddělení fakulty

 

 

Powerpointová prezentace

Vložil: Eva Šmírová, 7.12.2017 08:16

V příloze naleznete powerpointovou prezentaci z infomační schůzky týkající se zahraničních mobilit.

 

Zahraniční oddělení fakulty

Ke stažení: MOBILITY.ppt

Přihláška

Vložil: Eva Šmírová, 7.12.2017 08:19

V příloze naleznete přihlášku na zahraniční mobilitu.

 

Zahraniční oddělení fakulty

 

 

Ke stažení: ERASMUS_prihlaska_stu+stá.rtf

Soutěž a můžeš vyhrát 100.000 a cestu do Švýcarska

Vložil: Hana Alexová, 23.11.2017 10:24

Určeno mladým chemikům, analytickým chemikům a elektrochemikům. Soutěž Metrohm Young Chemist Award (MYCA) pro středoškoláky, bakaláře, diplomanty a doktorandy, ve které máte možnost vyhrát 100.000 a cestu do Švýcarska.

Termin pro zaslani prihlasek je do 30.6.2018. Vice info na odkazu nize.

 

Více...

Ke stažení: Flyer soutez Metrohm - do 30.6.2018.JPG

Info schůzka o výjezdech do zahraničí

Vložil: Eva Šmírová, 22.11.2017 13:21

Podobně jako v uplynulých letech, i letos pořádáme informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2018/2019.  Těšíme se na Vás 6.12. v 15 hod v zasedačce děkanátu, 5. patro. (Detaily naleznete v příloze.)

Zahraniční oddělení FCH

Ke stažení: a4_studium_zahranici.pdf

Ztráty a nálezy

Vložil: Eva Šmírová, 20.11.2017 08:23
Na studijním máme pár nalezených kousků, pokud jste to Vy, kdo něco z uvedeného ztratil, přijďte si svůj majetek vyzvednout do 11. prosince: prstýnek, černá mikina se zlatým nápisem, černá kožená bunda, 1 náušnice, modrý plastový náramek, černý látkový pásek, modrý šál, zelený šál, černá taška s přezůvkami a pouzdro se spoustou tužek, propisek a nůžkami.

Poslední šance vyzvednout zapomenuté věci z šatních skříněk

Vložil: Hana Alexová, 16.11.2017 17:17
SKŘÍŇKY - jak všichni víte na začátku roku došlo ke změně čísování skřínek a všichni jste museli vyklidit prostory skříněk, ale ne všichni tak udělali, proto příští týden ve středu 22.11 od 10 do 11 poslední šance podle vašeho byvaleho čísla skřínky si mužete najít své věci, které jste nechali ve skřinkách jako pláště, přezuvky atd. Výdej bude zajištěn ve vestibulu fakulty

databáze ProQuest Ebook Central

Vložil: Filípková Veronika, 14.11.2017 13:04

Milí studenti,

podařilo se nám zajistit zkušební přístup do databáze ProQuest Ebook Central, ve které se nachází na 150 tisíc e-knih.

Do 30. listopadu je můžete procházet a číst a tím doporučit pro následný nákup.

Na adrese https://ebookcentral.proquest.com/lib/vutbrno/home.action naleznete všechny e-knihy, které má VUT v tuto chvíli dostupné.

Pro možnost čtení plných textů si musíte nejdříve vytvořit uživatelský účet.

Prvotní registraci lze provést pouze z počítačů připojených ze sítě VUT. Při registraci prosím použijte svůj školní e-mai (s koncovkou vutbr.cz nebo vut.cz). Po registraci se již můžete přihlašovat a číst knihy i mimo síť VUT.

Krátký návod najdete na adrese http://corpweb.proquest.com/docs/qsg-ebookcentral.pdf 

 

 

Zrušení úředních hodin - 24. října

Vložil: Eva Šmírová, 23.10.2017 09:34
Z důvodu školení (el. spisová služba) nebudou v úterý 24. 10. úřední hodiny na studijním oddělení.

Vyjádřete svůj názor na pracovní trh v ČR ve studii TOP Zaměstnavatelé

Vložil: Eva Šmírová, 17.10.2017 08:25

Vážení studenti,

ASA (Asociace studentů a absolventů), z. s. si vás dovoluje oslovit se zapojením do každoroční studie  TOP Zaměstnavatelé, která probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Projekt je realizován  ve spolupráci s výzkumnou agenturou GFK. 

Lucie Kratochvílová

marketingový manažer

 

Hlasujte na topzamestnavatel.cz

DĚKANSKÉ VOLNO - 18. 10. 2017

Vložil: Eva Šmírová, 10.10.2017 10:44
V souvislosti s konáním Slavnostní Vědecké rady FCH VUT dne 18. 10. 2017 vyhlašuje děkan FCH děkanské volno na výuku od 13.00 hodiny pro všechny studenty a akademické pracovníky Fakulty chemické.
Ke stažení: rozhfch2017_10.pdf

Den otevřených dveří pro studenty technických oborů vysokých škol – ŠKODA DAY

Vložil: Eva Šmírová, 9.10.2017 09:12
První ŠKODA DAY s podtitulem Nažhavte se pro výrobu automobilů se uskuteční ve středu 15. 11. 2017. Jak název akce napovídá, bude tento den zaměřen na Výrobu a logistiku.
Ke stažení: SKODA_DAY_2017_Nazhavte se pro vyrobu.pdf

Den otevřených dveří pro studenty technických oborů vysokých škol – ŠKODA DAY

Vložil: Eva Šmírová, 9.10.2017 09:13
Druhý ŠKODA DAY s podtitulem Pohání nás chuť vynalézat, který se uskuteční v pondělí 20. 11. 2017, studentům odhalí nejnovější trendy týkající se budoucnosti vývoje elektriky a elektroniky vozů, na kterých pracují kolegové v Technickém vývoji ŠKODA.
Ke stažení: SKODA_DAY_2017_Pohani nas chut vynalezat.pdf

Nabídka Stipendijního programu společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Vložil: Eva Šmírová, 5.10.2017 13:18

V příloze najdete možnost finanční podpory svého studia ve formě stipendia od společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

 

Ke stažení: Stipendijní program Agrovýzkum Rapotín.pdf

Příležitost porovnat svoje vědecké zapálení!!

Vložil: Eva Šmírová, 5.10.2017 13:25

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se na STU Bratislava koná 19. ročník Studentská vědecká konference pod názvem „Chémia a technológie pre život“.

Konference je bezplatná, ubytování v rámci možných kapacit hradí pořadatel, z konference bude vydán recenzovaný sborník abstraktů s ISBN.

V rámci konference proběhne v každé sekci soutěž o nejlepší vědeckou práci a 1. až 3. místo je finančně odměněno.  

Přihlášeným studentům FCH bude poskytnuto mimořádné stipendium na pokrytí jízdních výdajů, doporučujeme si včas rezervovat ubytování, z fakulty bude organizován „doprovod“, zajištěný studentem DSP. Zájemci o účast na konferenci ať se přihlásí rovněž na alexova@fch.vut.cz

Více...

Ke stažení: Info - SVK 2017.pdf

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 4.10.2017 10:35

Milí studenti,

z důvodu děkanského volna, bude knihovna dne 18.10.2017 uzavřena ve 13:00.

Omlouváme se za případné komplikace.

Nabídka brigády - doučování dětí na základních a středních školách

Vložil: Eva Šmírová, 26.9.2017 08:06
Více...

Ke stažení: Leták - hledáme lektory - Brno.pdf

Výběr závěrečných prací

Vložil: Eva Šmírová, 26.9.2017 14:07
Připomínáme všem studentům posledních ročníků termín pro výběr bakalářské nebo diplomové práce - neděle 15. 10. 2017.

Nabídka brigády - manuální práce

Vložil: Eva Šmírová, 22.9.2017 08:12
Firma Remet spol.s.r.o. v Brně (ulice Vídeňská 127) nabízí brigádu pro nárazové akce během celého roku – brigáda tzv. ,,na zavolání“. Jedná se o ruční skládání hliníkových ingotů do bloků/stohů/.
Ke stažení: Plakát - brigáda.pdf

Úřední hodiny proděkanky Martiny Repkové

Vložil: Eva Šmírová, 15.9.2017 14:07

V akademickém roce 2017/2018 mám úřední hodiny v úterý a čtvrtek od 9:00 do 10:00.

Samozřejmě stále platí komunikace e-mailem, popř. osobně v jiném předem domluveném čase.

Děkuji za pochopení.

Martina Repková

Studentské skříňky a vydávání klíčů.

Vložil: Hana Alexová, 13.9.2017 09:23

Spolu se zahájením výuky začne výdej klíčů od šatních skříněk všem studentům zapsaným do vyššího než prvního ročníku BAKALÁŘSKÉHO studia v prezenční formě studia (mimo doktorandy).
Studenti prvních ročníků budou dostávat klíče až na letní semestr, po splnění postupu do další etapy studia.
Klíče se budou vydávat pouze po předložení průkazu studenta v po 18. 9. a út 19. 9. ve vestibulu fakulty od 8.00 do 15.00, další dny pak dle úředních hodin na podatelně fakulty.
Při opravě skříněk a zámků bylo vyklizeno spoustu vašich nezbytností jako přezůvky, deštníky, skripta, pláště a další. Nálezy jsou označeny číslem skříňky a bude možné si jej vyzvednout do 30.9.2017 na podatelně fakulty, po tomto datu bude provedena burza nalezených věcí a vše nerozebrané bude zlikvidováno

Vložil: Eva Šmírová, 12.9.2017 09:14

Vážení studenti, studentky,

s nadcházejícím akademickým rokem 2017/18 budou některé změny, které se budou týkat Vašeho studia respektive studijní agendy fakulty.

Důrazně doporučuji všem studentům, aby si pročetli dva základní dokumenty, podle kterých se bude postupovat ve studijních záležitostech od akademického roku 2017/18.

Na úrovni VUT se jedná o Studijní řád a zkušebního řád VUT

Na úrovni fakulty máme novou směrnici Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické, která doplňuje zmíněný studijní řád VUT. Oba dokumenty najdete na Úřední desce fakulty – viz odkaz.

 

Ukázka některých podstatných změn je uvedena ve wordovské příloze. Podotýkám, že se nejedná o všechny změny a pro pochopení celé studijní koncepce je nutné pročíst oba dokumenty.

Přestože nás čekají některé úpravy, věřím, že budete mít hladký start do nového akademického roku!

 

Martina Repková

Proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Více...

Ke stažení: Podstatné změny ve studijní agendě_2017.docx

Výuka cizích jazyků na Fakultě stavební VUT v Brně

Vložil: Eva Šmírová, 11.9.2017 12:42
Více...

Ke stažení: FCH_Zimní_2017_18.pdf

Stipendium pro studenty VŠ technického zaměření

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2017 07:41

Toto stipendium poskytuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové studentům VŠ technických oborů v řádném bakalářském, magisterském i doktorském programu. Projekt v sobě spojuje snahu zvýšit zájem o technické obory a zároveň poskytnout finanční podporu těm, kteří pocházejí z nemajetných rodin nebo z dětských domovů, případně mají zdravotní handicap. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Ke stažení: Letak_Stipendia NT.pdf

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

Vložil: Eva Šmírová, 4.9.2017 14:09

Připomínáme, že ve Studisu v záložce „Stipendia a poplatky“ je spuštěna možnost zažádat si o prospěchové stipendium za letní semestr. O prospěchové stipendium mohou zažádat studenti, kteří byli v předešlém akademickém roce v 1. nebo 2. ročníku bakalářského studia, případně v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, splnili v řádném zkouškovém období všechny zapsané předměty a jejich vážený studijní průměr za letní semestr byl do 1,60 v Bc./1,30 v navaz. Mgr. studiu. Průměr pro prospěchové stipendium naleznete ve Studisu v záložce Elektronický index úplně dole pod tabulkou přehledu kreditů. V případě, že se Vám průměr pro prospěchové stipendium nezobrazuje, znamená to, že jste nesplnili některé z kritérií pro udělení stipendia. Žádosti podávejte do 20. 9. 2017!

2. kolo výběrového řízení: studium + stáže

Vložil: Eva Šmírová, 1.9.2017 08:25

V příloze najdete informace o 2. kole výběrového řízení na stáže a studium v rámci programu Erasmus na letní semestr 2017/18.

Mgr. Alena Sýkorová

Ke stažení: 2. kolo VŘ_studium+stáže.docx

Nabídka na vypracování diplomové práce

Vložil: Eva Šmírová, 31.8.2017 08:59

Ozvala se absolventka naší fakulty s nabídkou na vypracování diplomové práce. Její známý studuje na doktorském studiu na univerzitě ve Vídni a hledá studenty, kteří by měli zájem psát u nich diplomovou práci.  V příloze najdete informační poster.

Ke stažení: Master-thesis-opportunity-Vienna.pdf

Náborový mail: kamarádi pro zahraniční studenty

Vložil: Eva Šmírová, 21.8.2017 08:21

Vážení studenti,

Máte zájem

  - zlepšit si své jazykové dovednosti zábavnou formou?

  - poznat studenty z ostatních zemí celého světa?

  - získat kontakty z celé Evropy?

  - vyzkoušet si práci v týmu, nebo přímo vedení týmu skvělých lidí?

  - získat manažerské schopnosti

Pak neváhejte a přidejte se do mezinárodního klubu studentů VUT a vyzkoušejte jeden ze dvou našich programů (buddy nebo member)

Rádi přivítáme každého schopného studenta s otevřeným myšlením.

Buddies - chemiků je stále nedostatek.

Ti, co se v minulosti přihlásili, odváděli skvělou práci.

 

Ing. Štěpán Šustek, President of ISC VUT Brno

 

 

 

Více...

Uzavření fakulty ve dnech 17. 8. - 20. 8.

Vložil: Eva Šmírová, 16.8.2017 11:32

Vzhledem k plánované úplné odstávce vody v areálu, kdy si stav propojení potrubí vyžaduje náročnější přepojování, které zabere 4 dny, konkrétně 17. 8. a 18. 8. (čt+pá) a 19. 8. a 20. 8. (so+ne), bude celá fakulta uzavřena.

Registrace do studijních kroužků 2017/18 - 3. ročník Bc. a 2. ročník Ing.

Vložil: Eva Šmírová, 7.8.2017 14:33

V příloze najdete instrukce k registraci do studijních skupin, která bude spuštěna ve čtvrtek 10. 8. - zatím se týká  jen 3. ročníku bakalářských programů a 2. ročníku navazujících.

Ke stažení: registrace_st_skupin_Z_17_18.doc

OPĚT Prospěchová stipendia !!!

Vložil: Hana Alexová, 27.6.2017 11:55

Omlouváme se za předchozí uvedené informace ohledně stipendií, chtěli jsme vše zjednodušit a urychlit, ale vzhledem k tomu že IS využívá téměř celé VUT, není jednoduché změnit podmínky jen pro jednu fakultu, takže: zpět ke starému modelu. Výpočet pro prospěchová stipendia se spustí nejdříve po ukončení akademického roku 2016/2017 tedy 1. 9. 2017. Po tomto datu budete mít do 20. 9. 2017 možnost podávat žádosti. Jen připomínáme, že stipendium za LS náleží studentům, kteří byli v LS v  1.a 2. ročníku bakalářského studia, a studentům, kteří byli v 1. ročníku magisterského studia a splnili v řádném zkouškovém období všechny zapsané zkoušky a předměty (s výjimkou předmětu odborná praxe, ta může být vykonána až do 31.8.) do předepsaného váženého studijního průměru.

Nabídka stáže, brigády nebo zaměstnání ve firmě Synthesia

Vložil: Hana Alexová, 19.6.2017 07:21
V příloze najdete širokou nabídku možností profesně orientované letní brigády, stáže nebo stálého zaměstnání...
Ke stažení: leták_absolventi + brigádníci_06.2017.png

Prospěchová stipendia za letní semestr

Vložil: Hana Alexová, 19.6.2017 14:09

Milí studenti,

vzhledem k novele Zákona o VŠ a úpravě Studijního a zkušebního řádu, budou od 1. 9. 2017platit i nová pravidla a podmínky pro přiznání prospěchových stipendií. Prospěchová stipendia za letošní letní semestr budou vyplacena podle dosud platných podmínek, zveřejněných na webových stránkách fakulty. Žádosti o prospěchová stpendia se podávají elektronicky prostřednictvím IS STUDIS - menu "Stipendia a poplatky", volba "Žádosti o stipendia", položka "Prospěchové stipendium", tlačítko "Podat žádost" od 22. 6. 2017 do 31. 8. 2017.

Upozorňujeme studenty, že doposud podané žádosti byly smazány!!!

Více...

Změna úředních hodin studijního oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 15.6.2017 14:28

V pondělí 19. 6. začínají letní prázdniny, úřední hodiny budou pouze ve středu.

 

Více...

Prázdninová provozní doba knihovny

Vložil: Jan Brada, 13.6.2017 08:58

Milí čtenáři,

během letních prázdnin bude otevírací doba následující viz. tabulka.

Přejeme všem krásné léto.

 

 3. července – 14. července

a

28. srpna -  15. září

17. července –

25. srpna

Pondělí až Čtvrtek

9:00 – 11:00

13:00 – 15:00

 

ZAVŘENO

Pátek

9:00 – 11:00

13:00 – 14:00

 

Proč promoce bakalářů v P1 a proč bez talárů???

Vložil: Hana Alexová, 9.6.2017 06:36

Milé studentky, milí studenti,

chtěla bych reagovat na časté dotazy ohledně letošních promocí absolventů. Jsme si vědoma, že promoce absolventů jsou slavnostní a v osobním životě velice důležitou událostí pro všechny z vás. Ale bohužel se vyskytly jisté okolnosti, které jsme nemohli v organizaci akademického roku ovlivnit. V letošním roce byla na celém VUT zkrácena výuka a celý letní semestr z důvodu pořádání celonárodní akce - Letní olympiády dětí a mládeže, která je garantována Jihomoravským krajem. Tato akce se uskuteční nejen na všech sportovištích VUT a města Brna, ale účastníci budou na VUT i ubytováni a je jim zajištěno stravování. Z tohoto důvodu je tedy méně časového prostoru na všech fakultách VUT na organizaci nejen ukončení semestru a výuky, ale i přijímacích zkoušek a promocí. V námi požadovaném termínu byly prostory FEKT již obsazeny. Bakalářské promoce jsme organizovali mimo FCH až v poslední době, vždy jsme se snažili naopak na základě požadavků studentů, zorganizovat promoce na fakultě, aby rodiče a přátelé našich absolventů mohli poznat prostředí a pracovníky, ve kterém naši studenti strávili dobu svého studia. V příštím roce je naplánována rekonstrukce posluchárny P1 a pokud vše půjde podle harmonogramu možná se dočkáte magisterských promocí v opravených prostorách. Co se týká talárů, v letošním roce jsme se snažili opět vyjít vstříc požadavkům studentů, kteří v minulých letech měli přání pořádat promoce bez talárů. Je pravda, že i kapacitně vzhledem k letošnímu velkému počtu absolventů bychom neměli dostatečný počet kusů a proto jsme se rozhodli přání splnit a nechat tak vyniknout vašemu společenskému oblečení. Jak je vidět názory se mění a každý rok je jiný pohled na věc. Věřím, že i přes uvedené skutečnosti prožijete se svými blízkými promoce důstojným způsobem a celý den si užijete dle vašich představ. Martina Repková

Studentská soutěž

Vložil: Eva Šmírová, 7.6.2017 08:28
Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Více informací najdete v příloze a na webu nakladatelství.
Více...

Ke stažení: vyzva_Studentska soutez.pdf

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 7.6.2017 13:25
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 30. 6. 2017.
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2017.doc

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 1.6.2017 15:25

Milí studenti,

z provozních důvodů bude knihovna 8. června (čtvrtek) uzavřena ve 13:00.

Omlouváme se za případné komplikace. 

Mobility CEEPUS 2017/2018

Vložil: Tomáš Buk, 1.6.2017 22:05
Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program studentských a učitelských mobilit pro oblast střední a východní Evropy.

Fakulta chemická je od akademického roku 2014/15 zapojena do sítě  CIII-SI-0905-03-1617 Training and research in environmental chemistry and toxicology a nově od akademického roku 2017/18 rovněž do sítě  CIII-HR-1108-01-1617 Colloids and nanomaterials in education and research.

Žádosti o pobyty v zimním semestru akademického roku 2017/18 je možno podávat do 15. června 2017 prostřednictvím webových stránek www.ceepus.info, kde jsou rovněž podrobné informace o programu CEEPUS. Podrobnější informace o programu a konzultace k vyplňování žádosti poskytnou rovněž prof. Josef Čáslavský a RNDr. Lenka Fišerová.

Stipendijní program Nadace Unipetrol

Vložil: Eva Šmírová, 25.5.2017 11:55
Skupina Unipetrol oznámila vznik nové Nadace Unipetrol, jejímž posláním je podpora nadaných studentů, škol a vědců v jejich činnosti a dalším rozvoji.Studenti se mohou ucházet o stipendium již nyní - uzávěrka pro podání žádosti je 30. 6. 2017.
Více...

Ke stažení: Nadace.pdf

Doplňující info k promocím

Vložil: Eva Šmírová, 15.5.2017 11:17
Promoce absolventů navazujících programů proběhnou na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Technická 12 (naproti jídelny Kanas, plánek je v příloze). Parkoviště před hlavním vchodem bude volně přístupné. Jakmile vejdete do budouvy, narazíte na cedulky, které Vás, absolventy, dovedou do posluchárny P200 (označena i SF 1.141), kde vyřídíme formality. Rodiče půjdou podle jiných cedulek po schodech do 1. patra, kde vyčkají před aulou (za vrátnicí jsou i 2 výtahy).
Ke stažení: plánek T12.jpg

Studentské skříňky

Vložil: Hana Alexová, 15.5.2017 08:56

Vedení fakulty se snaží adekvátně zajistit možnost odkládání oděvů a osobních věcí studentů a vytvořit tak podmínky pro bezpečnou úschovu věcí studentů. Proto dojde letos k reorganizaci systému klíčů od studentských šatních skříněk. Veškeré informace najdete v Pokynu děkana, zde jen připomínáme aktuální termíny:

- odevzdání klíčů všech studentů bakalářských a magisterských navazujících studijních programů: do 30. 6. 2017.

- technické opravy, vyklizení, přečíslování skříněk: 1. 7. 2017 - 20. 8. 2017

- výdej klíčů všem studentům, včetně nastupujících prvních ročníků: od. 18. 9. 2017      

Ke stažení: Pokyn_0317_skrinky.pdf

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 4.5.2017 08:54

Milí studenti,

dne 17.5.2017 bude knihovna z technických důvodů uzavřena.

Omlouváme se za případné komplikace.

Den otevřených dveří zaměřený na PhD. studium na CEITEC VUT

Vložil: Eva Šmírová, 26.4.2017 09:36

CEITEC VUT připravuje pro studenty na 4. 5. 2017 přednášky o jejich programu i prohlídku jednotlivých laboratoří. Přihlášky do doktorského programu je možné podat do 15. 5. 2017.

Více...

Ke stažení: PHD open day.pdf

Trainee programy firmy CONTIPRO a.s.

Vložil: Hana Alexová, 24.4.2017 08:02

Pokud chcete nastartovat svoji kariéru v oblasti aplikovaného výzkumu a poznat, jak funguje jedno z nejmodernějších výzkumných pracovišť v Evropě, využijte nabídky treinee programů, která je určena letos končícícm studentům magisterských programů.

Detaily Trainee programů naleznete na webových stránkách


Více...

Ke stažení: HLEDÁME NOVÉ VÝZKUMNÍKY.pdf

Úřední hodiny - studijní oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 10.4.2017 13:52
Z důvodu školení na rektorátě VUT (novela zákona o VŠ) nebudou ve středu 12. 4. úřední hodiny. Zastavit se můžete ve čtvrtek 13. 4. během dopoledne (do 11 h).

Hodnocení po prvním semestru

Vložil: Eva Šmírová, 4.4.2017 09:55

Vážení studenti 1. ročníku bakalářského studia!

Skončilo Vaše první zkouškového období a Vy máte možnost v anonymní anketě ohodnotit Vámi absolvované předměty. Vedení fakulty dlouhodobě sleduje Vaše stanoviska, bohužel však počet hodnocení je tak nízký, že z něj nelze vyvodit žádná konkrétní doporučení, úpravy či změny. Budeme rádi, pokud si najdete čas, vyplnění dotazníku k jednomu předmětu Vám zabere max. 10 minut.

Vaše impulsy mohou být přínosem pro naši další práci. Dotazník hodnocení předmětů není pro zpětnou vazbu od vyučujícího koncipován. Pro interaktivní diskuzi mezi vyučujícím a studenty doporučujeme využívat diskuzní fóra v e-learnigovém systému Moodle. Hodnocení najdete ve Studis, v menu "Hodnocení předmětu".

Děkuji Vám za zpětnou vazbu a přeji Vám hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Martina Repková, Ph.D.
proděkanka pro studium a záležitosti studentů

NOVÁ VÝZVA k podávání žádostí o STIPENDIA na STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY

Vložil: Eva Šmírová, 30.3.2017 14:24

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena NOVÁ VÝZVA k podávání žádostí o STIPENDIA na STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY v akademickém roce 2017/2018. Stipendia jsou určena PRO STUDENTY druhého stupně VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA - MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO a PRO AKADEMICKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ PRACOVNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice. 

UZÁVĚRKA pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 DO 16:00 HOD. 

Více...

Ke stažení: letak NSP.pdf

Fotosoutěž - Oskar „12+1"

Vložil: Eva Šmírová, 30.3.2017 14:30
Jedná se o soutěž s cílem nafotit a upravit 13 fotografií nově postaveného, železničního mostu Oskar, u Břeclavi.
Více...

Ke stažení: Fotosoutěž.pdf

Žádost o vyplnění dotazníku

Vložil: Eva Šmírová, 29.3.2017 12:25
V příloze najdete dopis p. náměstka primátora s žádostí o vyplnění dotazníku - příprava nové Strategie Brno 2050.
Více...

Ke stažení: Strategie Brno 2050.docx

Závěry z ankety hodnocení výuku

Vložil: Hana Alexová, 13.3.2017 08:25
Ke stažení: Hodnoceni vyuky fch_2017_ZS.doc

Seminář Citování a Citace PRO

Vložil: Filípková Veronika, 13.3.2017 13:01

Milí studenti,

chtěla bych vás informovat o zajímavém semináři, kde se naučíte, jak správně citovat.

Kdy: 21. 3. 2017, 13:00

Kde: FCH, učebna P13

!Registrace!

Zápis z jednáni s vedením KaM

Vložil: Hana Alexová, 10.3.2017 07:59
Ke stažení: zapis.docx

mimořádné kolo výběrového řízení – Erasmus+ stáže LS 16/17

Vložil: Eva Šmírová, 9.3.2017 08:53

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rektorát VUT vyhlásil mimořádné kolo výběrového řízení na stáže v letním semestru ještě tohoto akademického roku 16/17.

Kdo by měl o stáž zájem, ať doručí (osobně nebo skenem do mailu: international@fch.vutbr.cz ) vyplněnou přihlášku (vizte přílohu)  do 28.3.2017.

podmínky výjezdu:

-         student musí být studentem po celou dobu realizace stáže

-         doba pobytu nejméně 60 dní a konec stáže nejpozději 30.9.2017

-       již předjednaná stáž je považována za výhodu, avšak není podmínkou, to znamená, že do přihlášky můžete uvést předběžnou lokalitu bez potvrzení (fakultou nominovaní studenti budou potvrzovat přesnou lokalitu rektorátu – pan Lády - do 30.4.2017)

Zahraniční oddělení