EN  English

Formuláře a dokumenty

Závazná legislativa fakulty týkající se studia

Zde je uveden jen výběr nejdůležitějších dokumentů, které se týkají studia na FCH VUT. Další závazné dokumenty najdete v přehledu všech dokumentů FCH nebo přehledu kompletní vnitřní legislativy VUT.

Všeobecné záležitosti

  • Žádost studenta
  • Uznání předmětů: Student, který má již za sebou předchozí studium na naší fakultě, si může nechat tyto absolvované kredity (předměty) uznat. Nově je možnost žádost podat elektronicky ve Studis - menu Uznávání předmětů nebo použít papírovou žádost o uznání předmětů (.DOT).
  • Oznámení o zanechání studia: Formulář najdete ve Studis - menu Studium - dole sekce Fromuláře
  • Výstupní list student vyplní  vytiskne v systému Studis. Tento list student použije v případě řádného ukončení studia, ale i v případě ukončení studia z jiných důvodů nebo při přerušení studia.
  • Uznání doby rodičovství - pokyny

Formuláře pro studenty bakalářského a magisterského studia

Formuláře pro studenty doktorského studia

Interní dokumenty fakulty