EN  English

Studium v zahraničí

Studenti FCH VUT v Brně mají možnost absolvovat část studia v zahraničí. Zpravidla se jedná o výjezdy, při kterých student absolvuje část svého studijního plánu na partnerské univerzitě v zahraničí, zpracovává diplomovou práci, podílí se na řešení projektu nebo se účastní stáže ve firmě. Při každém výjezdu je podmínkou uzavřený první ročník studia a splnění všech studijních povinností daných studijním řádem.

Vzhledem k tomu, že počet studentů vyjíždějících do zahraničí vzrůstá poslední roky geometrickou řadou, je nutná maximální samostatnost při zařizování pobytu.

Je třeba vést v patrnosti všechny termíny, lhůty a deadlines, které se liší nejen v jednotlivých programů, ale jsou různé také v rámci jednoho programu u každé z univerzit.

Zahraniční oddělení upozorňuje, že přihláška do kterékoliv z programů je závazná a není možné ji bez udání důvodu stornovat.

Zajištění zahraničních pobytů na FCH:

International office

  • e-mail:
  • phone: +420 541 149 346

Aktuality o studiu v zahraniči

Možnosti výjezdů, zařizované zahraničním oddělením FCH

Další programy podpory studia v zahraničí