EN  English

Úřední deska

Úřední deska má kromě aktuálních informací zobrazených níže i tématicky řazené následující podsekce:

  

   

 

 

 

Aktuální

09. 11. 2018 Sdělení o počtu uchazečů výb. řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky CMV.
02. 11. 2018 Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník pro studium fotofyzikálních procesů CMV na FCH VUT v Brně
29. 10. 2018 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic ÚFSCH
29. 10. 2018 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic a vědeckých pracovníků/pracovnic ÚCHM
29. 10. 2018 Výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic ÚCHTOŽP
29. 10. 2018 Výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/pracovnice a 1 místa vědeckého a výzkumného pracovníka/pracovnice ÚCHPBT
15. 10. 2018 Oznámení: Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Franiška Krčmy, Ph.D., v oboru Fyzikální chemie
15. 10. 2018 Oznámeni: Zasedání Vědecké rady FCH VUT v Brně - habilitační řízení Mgr. Věry Mazánkové, Ph.D., v oboru Fyzikální chemie a profesorské řízení prof. Ing. Tomáše Svěráka, CSc., v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
18. 05. 2018 Oznámeni: Zahájení habilitačního řízení Filipa Mravce, Ph.D., v oboru Fyzikální chemie
19. 04. 2018 Oznámeni: Zahájení profesorského řízení prof. Ing. Tomáše Svěráka, CSc., v oboru Chemie, technologie  a vlastnosti materilů
09. 03. 2018 Oznámeni: Zahájení habilitačního řízení Mgr. Věry Mazánkové, Ph.D., v oboru Fyzikální chemie
09. 01. 2018 Oznámeni: Zasedání Vědecké rady FCH VUT v Brně - habilitační řízení Ing. Jozefa Krajčoviče, Ph.D. a profesorské řízení doc. Ing. Petra Ptáčka, Ph.D. v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
25. 08. 2017 Oznámeni: Zahájení habilitačního řízení RNDr. Martina Uríka, Ph.D., v oboru Chemie a technologie ochrany ŽP

Starší

29. 10. 2018 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Centra materiálového výzkumu
11. 10. 2018 Přijímací řízení na obsazení místa pracovník/pracovnice pro propagaci a PR
19. 09. 2018 Projektový referent/referentka pro Centrum materiálového výzkumu FCH
13. 09. 2018 Výzkumný pracovník pro vývoj boitechnologie Hydal - JR
06. 09. 2018 Výzkumný pracovník pro anorganické materiály - JR
23. 08. 2018 Přijímací řízení na obsazení místa správce IT služeb-systémový administrátor/ka
02. 07. 2018 Přijímací řízení na obsazení místa správce IT služeb-systémový administrátor/ka
02. 07. 2018 

Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve výběrovém řízení na FCH VUT v Brně, na obsazení míst akademických pracovníků (pracovnic)-ředitelů (ředitelek) ústavů.

05. 06. 2018 Sdělení o počtu uchazečů výběrového řízení na obsazení míst akad. prac.(pracovnic)-ředitelů(ředitelek) ústavů.
31. 05. 2018 Přijímací řízení na obsazení místa uklízečky
15. 05. 2018 Výzkumný pracovník pro anorganické materiály - JR
04. 05. 2018 ÚCHM - laborant/ka
27. 04. 2018 Výběrové řízení na obsazení míst AP-ředitelů(ředitelek) ústavů
12. 04. 2018 Výzkumný pracovník junior - Linz 6 měsíců
12. 04. 2018 Výzkumný pracovník - Linz 12 měsíců
16. 03. 2018 Obchodní manažer-ka CMV
19. 02. 2018 Přijímací řízení na obsazení pozice uklízeč/ka
05. 12. 2017 Habilitační přednáška Ing. Jozefa Krajčoviče, Ph.D.
20. 11. 2017 Přijímací řízení na pozici laborant/laborantka ÚCHTOŽP
15. 11. 2017 Výsledky voleb předsednictví Akademického senátu FCH
06. 11. 2017 Přijímací řízení na obsazení pozice referenta/tky - účetní
03. 11. 2017 Přijímací řízení na obsazení pozice laborant/laborantka pro ÚCHM
31. 10. 2017 Výsledky voleb 2017 do Akademického senátu FCH a VUT
06. 10. 2017 Oznámení: Habilitační řízení MVDr. Heleny Zlámalové Gargošové, Ph.D., v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí
12. 09. 2017 Přijímací řízení na obsazení pozice správce ICT
11. 09. 2017 Oznámeni: Zahájení habilitačního řízení Ing. Evy Vítové, Ph.D., v oboru Potravinářská chemie
04. 08. 2017 Přijímací řízení na pozici organizační a administrativní pracovník/ce Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně. 
15. 05. 2017 Oznámeni: Zahájení habilitačního řízení Ing. Jozefa Krajčoviče, Ph.D., v oboru Chemie, technologie  a vlastnosti materilů
28. 04. 2017 Oznámeni: Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Petra Ptáčka, Ph.D., v oboru Chemie, technologie  a vlastnosti materilů
30. 03. 2017 

Přijímací řízení na obsazení místa  referent/ka oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost.

26. 01. 2017 Oznámení: Zasedání VR FCH VUT v Brně - konání habilitačního řízení Ing. Petra Dzika, Ph.D. a profesorského řízení doc. Ing. Františka Buňky, Ph.D.
30. 11. 2016 Oznámení: Pedagogická přednáška k habilitačnímu řízení Ing. Petra Dzika, Ph.D.
07. 10. 2016 Celofakultní seminář - Ing. David Salamon, Ph.D.
28. 09. 2016 Oznámení: Profesorské řízení doc. Ing. Michala Veselého, CSc. a habilitační řízení Ing. Davida Salamona, Ph.D.
15. 09. 2016 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve výb. řízení na obsazení míst akad. pracovníků ÚCHPBT FCH VUT v Brně.
29. 08. 2016 Sdělení o počtu uchazečů na obsazení míst akadem.pracovníků ÚCHPB FCH VUT v Brně.
25. 07. 2016 Výběrové řízení na obsazení 2 akademických pozic - docent/ka nebo odborný asistent/ka
20. 07. 2016 Přijímací řízení - laborant / laborantka - II
01. 07. 2016 Přijímací řízení - laborant / laborantka
21. 06. 2016 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů
16. 06. 2016 Oznámeni: Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Františka Buňky, Ph.D. (UTB ve Zlíně), v oboru Potravinářská chemie.
01. 06. 2016 Sdělení o počtu uchazečů
31. 05. 2016 Oznámení: Zahájení habilitačního řízení Ing. Petra Dzika, Ph.D.,  v oboru Fyzikální chemie
04. 05. 2016 Oznámeni: Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Michala Veselého, CSc., v oboru Fyzikální chemie
18. 04. 2016 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka(pracovnice)-ředitele (ředitelky) ÚCHTOŽP.
04. 04. 2016 

Přijímací řízení na obsazení dvou míst laborant/laborantka.

 

01. 04. 2016 Přijímací řízení na pozici: Manažer Centra materiálového výzkumu
12. 02. 2016 Přijímací řízení na obsazení místa: pokladní
04. 01. 2016 Oznámení: Zahájení habilitačního řízení MVDr. Heleny Zlámalové Gargošové, Ph.D., v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí
04. 12. 2015 Oznámení: Výběrové řízení ERASMUS+ na akademický rok 2016/2017
03. 12. 2015 Zahájení habilitačního řízení Ing. Davida Salamona, Ph.D., v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
03. 11. 2015 Přijímací řízení na obsazení místa laborant/laborantka.
19. 10. 2015 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve výběrovém řízení na FCH VUT v Brně na obsazení míst akademických pracovníků ústavů
13. 10. 2015 Oznámení:Habilitační řízení RNDr. Jiřího Tocháčka, CSc. a Ing. Stanislava Obruči, Ph.D.
17. 09. 2015 Sdělení o počtu uchazečů na obsazení míst akademických pracovníků.
24. 08. 2015 

Výběrové řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice fakulty.

18. 08. 2015 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků
08. 06. 2015 Oznámení: Zahájení profesorského řízení doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., (PřF MU Brno)
04. 06. 2015 Přijímací řízení na obsazení místa pro Fakultu chemickou - ÚFSCH: laborant/laborantka.
20. 05. 2015 Oznámení: Habilitační řízení RNDr. Jiřího Tocháčka, CSc., v oboru Makromolekulární chemie
18. 05. 2015 Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně
27. 02. 2015 Přijímací řízení na pozici: vedoucí technicko-provozního a zásobovacího oddělení
17. 02. 2015 Zahájení habilitačního řízení Ing. Stanislav Obruča, Ph.D., v oboru Potravinářská chemie
26. 01. 2015 

Přijímací řízení na pozici manažer/ka Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně.

26. 01. 2015 

Přijímací řízení na pozici finanční manažer/ka Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně.

26. 01. 2015 

Přijímací řízení na pozici personalista/tka Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně.

23. 01. 2015 Oznámení: Zahájení profesorského řízení doc. Ing. Jarmila Chýlková, CSc. (FCHT Univerzita Pardubice)
07. 01. 2015 Oznámení: Profesorské řízení Mgr. Marka Koutného, Ph.D., doc. Ing. Josefa Čáslavského, CSc. a habilitační řízení Ing. Lucy Vojtové, Ph.D.
23. 10. 2014 Seminář o výsledcích disertační práce: Ing. Lenka Šafaříková
25. 09. 2014 Oznámení o veřejné zakázce na dodávku osobních počítačů. Zadávací dokumentace na profilu zadavatele (ID zakázky: 813). Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.11. 2014 v 16:00 hod.
19. 09. 2014 Oznámení: Profesorské řízení doc. Ing. Martiny Klučákové, Ph.D. a doc. Ing. Pavla Janoše, CSc.
15. 08. 2014 Veřejná zakázka: Dodávka osobních počítačů s příslušenstvím - předběžné oznámení
22. 07. 2014 Přijímací řízení na obsazení místa pro Referent/ka projektového týmu CMV.
25. 06. 2014 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů ve VŘ na FCH VUT v Brně, na obsazení míst akadem. pracovníků/pracovnic - ředitelů/ředitelek ústavů
09. 06. 2014 Výběrové řízení na obsazení míst AP ředitelů (ředitelek) ústavů - počet uchazečů.
06. 05. 2014 Výběrové řízení na obsazení míst AP - ředitelů (ředitelek) ústavů
10. 01. 2014 Zahájení habilitačního řízení Ing. Zdenky Kozákové, Ph.D.
21. 11. 2013 Vyhlášení výsledků výběrového řízení " Technická příprava laboratoře tiskových procesů"
08. 11. 2013 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na technickou přípravu laboratoře tiskových procesů
07. 11. 2013 Zahájení habilitačního řízení - Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
07. 11. 2013 Zpráva o průběhu výběrového řízení - Dodávka panelu pro automatické přepínání stlačených plynů
22. 10. 2013 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů na obsazení míst akademických pracovníků FCH VUT v Brně
21. 10. 2013 Dodatečné informace k veřejné zakázce "Dodávka panelu pro automatické přepínání stlačených plynů"
17. 10. 2013 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na dodávku panelu pro automatické přepínání stlačených plynů
10. 10. 2013 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - počet uchazečů
10. 09. 2013 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků
04. 09. 2013 Vyhodnocení výběrového řízení na dodávku tiskového spotřebního materiálu
22. 08. 2013 výběrové řízení na dodávku tiskařského spotřebního materiálu
22. 08. 2013 Dodatečné informace k výběrovému řízení na dodávku tiskařského spotřebního mateirálu
21. 08. 2013 zpráva o průběhu výběrového řízení na dodávku a montáž rozvodu plynů a chladící vody čisté laboratoře
05. 08. 2013 Přijímací řízení laborant/laborantka
05. 08. 2013  Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Poradenská činnost v oblasti metodiky sledování a hodnocení kvality studia
25. 07. 2013 Výzva k podání nabídek: "Dodávka a montáž rozvodu plynů a chladící vody čisté laboratoře ? dokončení stávajících rozvodů"
26. 06. 2013 Oznámení o zakázce - Dodávka analyzátoru velikosti povrchu metodou BET, oznámení uveřejněno zde: ttp://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en-us/Form/Display/416075 . Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVut (ID 409).
26. 06. 2013 Oznámení o zakázce - Dodávka rtuťového porozimetru, oznámení uveřejněno zde: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en-us/Form/Display/416081 . Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVut (ID 410). Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.08.2013 v 16:30 hod
30. 05. 2013 Zahájení habilitačního řízení
02. 04. 2013 Dodatečné informace k veřejné zakázce - automatická přepínací stanice
26. 03. 2013 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku panelu pro automatické přepínání stlačených plynů
07. 01. 2013 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 - Vzduchotechnika
04. 01. 2013 Profesorské řízení doc. Ing. Martina Weitera, Ph.D.
05. 12. 2012 Výběrové řízení - vzduchotechnika laboratoře SEM
05. 11. 2012 Excelence II: zápis z 1. kola
05. 11. 2012 Excelence II: zápis ze 2. kola
05. 11. 2012 Excelence II: rozhodnutí o obsazení postdoktorské pozice
17. 10. 2012 Excelence II: Oznámení počtu uchazečů
17. 10. 2012 Excelence II: Jmenování komise
21. 09. 2012 Oznámení o konání profesorského řízení doc. Dr. Ing. Martin Palou, Ph.D.
14. 09. 2012 volná pozice - postdoktorand odborného týmu se zaměřením: Pokročilé organické materiály a biomateriály se zaměřením výzkumu na pokročilé metody charakterizace optických a elektrických vlastností organických polovodičů.
14. 09. 2012 Post-doc position: Academic Staff - Junior Lecturer
12. 09. 2012 Výběrové řízení - Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů AP - 2012
01. 09. 2012 

Výroba biopolymeru PHA z fritovacího oleje - hledáme investory, více na http://www.nafigate.com/en/section/business/app/project-offer/list

27. 08. 2012 Nové rozhodnutí o přijetí uchazečů v projektu Excelence I. - z důvodu odmítnutí vybranů uchazečky byl na pozici postdoktoranda odborného týmu 2 přijat Dr. Vasile Simulescu
24. 08. 2012 Výběrové řízení - sdělení o počtu uchazečů
02. 08. 2012 Výběrové řízení - Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů AP 2012
02. 08. 2012 Oznámení - VZ na dodávku tiskového spotřebního materiálu
30. 07. 2012 FCH VUT v Brně - rozhodnutí o přijetí postdoktorandů - Excelence II z důvodu odmítnutí přijetí vybraného uchazeče pro tým 4 - nové rozhodnutí o přijetí
27. 07. 2012 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč na dodávku a montáž přesné klimatizace laboratoře SEM
26. 07. 2012 Sdělení o počtu uchazečů na obsazení míst AP
25. 07. 2012 Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka
23. 07. 2012 FCH - VŘ na místa AP - VUP podílejících se na pedagogické činnosti - výsledek
23. 07. 2012 FCH - VŘ na místa AP - VUP podílejících se na pedagogické činnosti (postdoktorandů) - výsledek
16. 07. 2012 zápis ze 2. kola výběrového řízení na postdoktorandy odborných týmů - projekt Excelence I.
16. 07. 2012 zápis ze 2. kola výběrového řízení na postdoktorandy odborných týmů - projekt Excelence II.
11. 07. 2012 Oznámení - VZ na dodávku a montž přesné klimatizace laboratoře SEM
09. 07. 2012 zápis z 1.kola výběrového řízení na postdoktorandy odborných týmů - Excelence I
09. 07. 2012 zápis z 1. kola výběrového řízení na postdoktorandy odborných týmů - Excelence II.
29. 06. 2012 

Oznámení o počtu uchazečů VŘ AP VVP (postodkorandi II.)

29. 06. 2012 Jmenování hodnotící komise OPVK - projekt Excelence II.
27. 06. 2012 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Dodávka tiskového spotřebního materiálu
27. 06. 2012  Oznámení o výsledku VZ do 800 000 Kč - Tutorované kurzy
26. 06. 2012 Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků
15. 06. 2012 Oznámení o počtu uchazečů VŘ AP VVP (postdoktorandi)
15. 06. 2012 Jmenování hodnotící komise pro projekt OPVK - Excelence I.
08. 06. 2012 Oznámení - VZ na dodávku tiskového spotřebního materiálu
29. 05. 2012 FCH - VŘ na místa AP - VUP podílejících se na pedagogické činnosti (postdoktorandů)
29. 05. 2012 Faculty od Chemistry - Post-doc Position: Academic staff - Junior lecturer
15. 05. 2012 FCH - VŘ na místa AP - VUP podílejících se na pedagogické činnosti
15. 05. 2012 

Faculty of chemistry - Post-doc Position: Academic Staff - Junior Lecturer

28. 03. 2012 Oznámení o výsledku výzvy VZ do 200 000 Kč - Autokláv
26. 03. 2012 Oznámení o výsledku výzvy VZ do 200 000 Kč - VZ Překlad projektové dokumentace výzvy 6.3. OP VaVpI
13. 03. 2012 Oznámení - VZ Překlad projektové dokumentace výzvy 6.3. OP VaVpI
13. 03. 2012 Oznámení - VZ Autokláv
30. 01. 2012 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Příprava laboratoře 0007 pro instalaci rentgenového fotoelektronového spektrometru
20. 01. 2012 Oznámení o konání habilitačního řízení
19. 01. 2012 Oznámení - VZ Příprava laboratoře 0007 pro instalaci rentgenového fotoelektronového spektrometru
05. 01. 2012 Zahájení habilitačního řízení - Ing. Martina Valy, Ph.D.
09. 12. 2011  Státní doktorské zkoušky a obhajoba studentů doktorského studijního programu FCH VUT v Brně v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
09. 12. 2011  Státní doktorské zkoušky a obhajoby studentů doktorského studijního programu FCH VUT v Brně v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí - 16.12.2011
08. 11. 2011 Přijímací řízení - pracovník údržby
22. 08. 2011 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Označení budovy FCH VUT v Brně prvky povinné publicity
18. 08. 2011 Veřejná zakázka na dodávku - vzduchový kompresor s příslušenstvím
18. 08. 2011 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Dodávka a montáž přesné klimatizace laboratoří
04. 08. 2011 Oznámení - VZ Označení budovy FCH VUT v Brně prvky povinné publicity
04. 08. 2011 Oznámení - VZ Dodávka a instalace přesné klimatizace laboratoří
03. 08. 2011 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Tonery II.
11. 07. 2011 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Skartovací stroj
07. 06. 2011  Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Tonery
06. 06. 2011 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Dodávka kyvety pro spektrofotometrické stanovení DNA, RNA a proteinů v ultramalých objemech
26. 05. 2011 Oznámení o konání obhajob dizertačních prací studentů DSP Fyzikální chemie
19. 05. 2011  Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Zpracování grafického manuálu, tvorby a provozu webové prezentace CMV
19. 05. 2011 Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - Membránový extrudér na přípravu unilamelárních liposomů
16. 05. 2011 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů AP
03. 05. 2011  Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - laboratorní váhy
26. 04. 2011  Sdělení o zasedání komise
18. 04. 2011  Oznámení o výsledku VZ do 200 000 Kč - kurzy
15. 04. 2011 Sdělení o počtu uchazečů
31. 03. 2011  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VZ DO 200 000 CZK - vláknové optické prvky
18. 03. 2011  Oznámení - VZ Titrační ultrazvukový spektrometr
18. 03. 2011  Oznámení - VZ Dodávka sušáren a lyofilizátoru
15. 03. 2011  Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků
14. 03. 2011  OZNÁMENÍ VZ na dodávku laboratorních míchaček
11. 03. 2011  Přijímací řízení - laborantka.
07. 03. 2011  DODÁVKA KOLOIDNÍHO ANALYZÁTORU - oznámení
25. 02. 2011  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VŘ DO 200 000 CZK - muflová pec
25. 02. 2011  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VŘ DO 200 000 CZK - ultrazvukový homogenizátor
24. 02. 2011  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VŘ DO 200 000 CZK - PŘEKLAD ČJ-AJ
26. 12. 2010  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VZ MALÉHO ROZSAHU 200 - 800 tis. CZK - Dodávka foto/video vybavení
10. 12. 2010  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VZ MALÉHO ROZSAHU DO 200 000 CZK - zpracování dokumentace CLEAN LAB
04. 11. 2010  ZPRÁVA O PRŮBĚHU VŘ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU ROZKLADNÉ MIKROVLNNÉ TROUBY
04. 11. 2010  ZPRÁVA O PRŮBĚHU VŘ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU HYDRAULICKÉHO LISU
20. 10. 2010  OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - DODÁVKA ROZKLADNÉ MIKOVLNNÉ TROUBY
07. 10. 2010  ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU
14. 09. 2010  OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - DODÁVKA HYDRAULICKÉHO LISU
14. 09. 2010  OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU
23. 08. 2010  Veřejná zakázka na dodávku - hydraulický lis
23. 08. 2010  Veřejná zakázka na dodávku - světelný mikroskop
23. 08. 2010  Veřejná zakázka na dodávku - mikrovlnná trouba
25. 03. 2010  Přijímací řízení - manažer Centra materiálového výzkumu
09. 12. 2009 Rozhodnutí vyhlašovatele o konečném výběru uchazečů
30. 11. 2009 Zasedání komise pro výběrové řízení
20. 11. 2009 Sdělení o počtu uchazečů ve výběrovém řízení
20. 10. 2009 Výběrové řízení akademických pracovníků na FCH VUT v Brně
10. 09. 2009  Habilitační řízení Ing. Evy Nezbedové, CSc. a Ing. Jiřího Kučeríka, Ph.D
03. 03. 2009  Přijímací řízení - vedoucí technicko-provozního a zásobovacího oddělení
16. 10. 2008  Výsledky voleb do AS FCH a AS VUT na funkční období 2008-2011
13. 10. 2008 Přijímací řízení - uklízečka
19. 08. 2008 Výběrové řízení akad. pracovníků FCH VUT v Brně - výsledky
15. 08. 2008  Přijímací řízení - uklizečka
21. 07. 2008  Sdělení o počtu uchazečů ve výběrovém řízení akad. pracovníků FCH VUT v Brně
19. 06. 2008  Výběrové řízení akad. pracovníků FCH VUT v Brně
18. 06. 2008  Volby do Akademického senátu FCH VUT na funkční období 2008 ? 2011
12. 12. 2007  Harmonogram obhajob a státních doktorských zkoušek CHTVM (meteriály)
12. 12. 2007  Harmonogram obhajob a státních doktorských zkoušek oboru Makromolekulární chemie
12. 12. 2007  Harmonogram obhajob a státních doktorských zkoušek oboru Fyzikální chemie