EN  English

Habilitační řízení

Dokumenty

Před zasedáním VR FCH na kterém proběhne vlastní jmenovací řízení je třeba na  podle pokynů vydavatelství VUTIUM dohodnout tisk tezí dle Směrnice rektora č. 61/2017 o vydávání vědeckých titulů.

  Habilitační řízení která proběhla na Vědeckých radách FCH VUT v Brně od roku 1993

  Ing. Eva Vítová, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Potravinářská chemie, zasedání VR: 23. 5. 2018

  Ing. Petr Dzik, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 8. 2. 2017 

  Ing. Davis Salamon, Ph.D.
  pracoviště: STI VUT v Brně, obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zasedání VR: 19.10.2016

  RNDr. Jiří Tocháček, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 21. 10. 2015

  Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Potravinářská chemie, zasedání VR: 21. 10. 2015

  Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 28. 1. 2015

  Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 15. 1. 2014

  Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 13. 11. 2013

  RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
  pracoviště: ÚMCH AV ČR v Praze, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 13. 11. 2013

  RNDr. Vladimír Velebný, CSc.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 28. 3. 2012

  Mgr. Martin Vala, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Chemie materiálů, zasedání VR: 28. 3. 2012

  Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 14. 10. 2009

  Ing. Eva Nezbedová, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 14. 10. 2009

  Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
  pracoviště: FCHT UTB ve Zlíně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 8. 10. 2008

  Ing. Josef Čáslavský, CSc.
  pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 27. 2. 2008

  Ing. Martin Weiter, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 5. 4. 2006

  Ing. Martina Klučáková, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 23. 2. 2005

  RNDr. František Krčma, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 18. 2. 2004

  Ing. Ota Salyk, CSc.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 23. 1. 2003

  RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 21. 2. 2002

  Ing. Petr Dolejš, CSc.
  pracoviště: fa W&ET České Budějovice, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 21. 2. 2002

  RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.
  pracoviště: ÚACH AV ČR v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 18. 11. 1999

  Ing. Štěpán Florián, Ph.D.
  pracoviště: Ústav polymérov, SAV Bratislava, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 18. 11. 1999

  Ing. Miloslav Pekař, CSc.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 30. 9. 1999

  RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 15. 4. 1999

  Ing. Miroslav Fišera, CSc.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Analytická chemie, zasedání VR: 3. 12. 1998

  Doc. Ing. Václav Prchal, CSc.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 3. 12. 1998

  RNDr. Hana Dočekalová, CSc.
  pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Analytická chemie, zasedání VR: 23. 10. 1997

  Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 10. 4. 1997

  Ing. Václava Tomková, CSc.
  pracoviště: VŠB TU Ostrava, obor: Materiál. inženýrství, zasedání VR: 30. 10. 1996

  Ing. Zdeněk Beran, CSc.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Materiál. inženýrství, zasedání VR: 6. 4. 1995

  Ing. Juraj Kizlink, CSc.
  pracoviště: CHTF STU Bratislava, obor: Organická chemie, zasedání VR: 19. 10. 1995

  Ing. Karel Stoklasa, CSc
  pracoviště: Fak. technol. VUT ve Zlíně, obor: Materiál. inženýrství, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. Jan Kolařík, DrSc.
  pracoviště: ÚMCH AV ČR Praha, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. Michal Veselý, CSc.
  pracoviště: ÚSCH FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
  pracoviště: ÚMCH AV ČR Praha, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. František Kepák, DrSc.
  pracoviště: Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 6. 4. 1995

  RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 17. 10. 1994

  RNDr. Josef Jančář, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 17. 10. 1994

  Ing. Jaromír Havlica, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 17. 10. 1994