EN  English

vnitřní předpisy a Dokumenty

Dokumenty fakulty (rozhodnutí, pokyny a směrnice děkana) jsou od roku 2017 zveřejňována na úřední desce rektorátu VUT, proto veškeré závazné dokumenty prosím sledujte tam:

Dále je uveden jen výběr některých zásadních dlouhodobě platných dokumentů FCH.

Veřejné dokumenty

Interní provozní dokumenty

(přístupné pouze autorizovaným uživatelům FCH v Intranetu)

Akreditační materiály

Archiv