EN  English

Přístroje a metody

Jednu ze základních podmínek pro práci v pedagogické oblasti, jakož i oblasti vědy a výzkumu, představuje vybavení fakultních pracovišť dobrou přístrojovou technikou. V tomto směru došlo v posledních letech na Fakultě chemické VUT v Brně k značnému kvalitativnímu zlepšení. V důsledku úspěšné grantové činnosti, ale i na základě jiných finančních zdrojů, se podařilo původní přístrojový park, se kterým se začalo pracovat v prvních letech po vzniku Fakulty chemické v roku 1992, výrazně modernizovat. V současnosti disponují ústavy fakulty celou řadou přístrojů, vhodných pro špičková měření v různých oblastech chemie a fyziky. Některé přístroje jsou rovněž využívány v rámci laboratorních cvičení, dále pak při přípravě diplomových a disertačních prací. Fakulta chemická je schopna na základě vzájemných dohod nabídnout měření na těchto přístrojích rovněž jiným vysokým školám, průmyslovým podnikům, podnikatelské sféře apod. Níže uvedený seznamu přístrojů setříděný podle jednotlivých aplikačních metod si klade za cíl umožnit mimofakultním zájemcům získání základních informací o možnostech Fakulty chemické VUT v tomto směru.