EN  English

Biotechnologická zařízení

Lyofilizátor

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
  • Ing. Libor Babák PhD.

Bioreaktor

na kultivaci mikroorganismů

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
  • Ing. Libor Babák PhD.