EN  English

Jiná zařízení

ZWICK Z 010 Univerzální zkušební zařízení ZWICK - ROELL

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Vladimír Čech PhD.
 • RNDr. Lukáš Richtera PhD.

DMA 2980 Dynamicko – mechanická analýza TA INSTRUMENTS

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Vladimír Čech PhD.
 • RNDr. Lukáš Richtera PhD.

Elipsometr Jobin – Yvon UVISEL

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Vladimír Čech PhD.
 • Mgr. Radek Přikryl PhD.
 • Mgr. Jan Studýnka

Komorové elektrické pece CLASIC (do 1350 °C a do 1600 °C)

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Ing. Tomáš Svěrák CSc.
 • Ing. Vítězslav Frank PhD.

Istran EcaFlow 150 GLP

Průtokový coulometr je určen pro stanovení stopových obsahů většiny kationtů i aniontů (kovů, polokovů i nekovů) a některých organických látek v různých matricích.

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. Ing. Martina Klučáková PhD.

Vysokorozlišovací ultrazvuková spektroskopie

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
 • Ing. Jiří Kučeřík PhD.

Jobo

na vyvolávání barevných fotografií

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. Ing. Michal Veselý CSc.