EN  English

Měření fyzikálně - chemických vlastností

měrný povrch a velikosti nanočástic, zeta potenciál, povrchové napětí, viskozita, kontaktní uhel

Chembet - 3000 (Fa Quantachrome)

Na měření měrného povrchu nanočástič (m2/g)

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
  • Mgr. Zora Cihlářová

Zetasizer 3000HSA (Fa MALUERN)

Přístroj k měření velikosti nanočástic ηm a k měření zeta potenciálu mV

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
  • Mgr. Zora Cihlářová

Kontaktní úhel OCA 20

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. RNDr. František Krčma PhD.

Surface Energy Evaluation System

přístroj na měření povrchového napětí

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. RNDr. František Krčma PhD.

Viskozimetr RHEO STRESS RS 100

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Prof. Ing. Ladislav Omelka DrSc.

Automated Micro Viscometr AUTON PAAR

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Prof. Ing. Ladislav Omelka DrSc.