EN  English

Mikroskopické metody + příslušenství

Obrazová analýza, Optický mikroskop (Olympus BX 50 s přídavným světelným zdrojem ( Olympus TH 4 – 200 ) s digitálním fotoaparátem ( Olympus Camedia C – 4040Zoom )

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Vladimír Čech PhD.
 • RNDr. Lukáš Richtera PhD.

Rastrovací elektronový mikroskop TESLA BS 340

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. Ing. Jaroslav Fiala CSc.
 • Jiří Dvořák

Metalografický mikroskop NEOPHOT 21

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. Ing. Jaroslav Fiala CSc.
 • Jiří Dvořák

Vakuová naprašovačka POLARON SC 7640

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. Ing. Jaroslav Fiala CSc.
 • Jiří Dvořák

Metalografický lis MTH Standard 30

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. Ing. Jaroslav Fiala CSc.
 • Jiří Dvořák

Metalografická bruska MTH Kompakt 1031

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. Ing. Jaroslav Fiala CSc.
 • Jiří Dvořák

Žárový mikroskop LEITZ

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Ing. Petr. Ptáček PhD.

Světelný mikroskop s digitální kamerou

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:

 • Doc. Ing. Jiřina Omelková CSc.

Rastrovací sondová mikroskopie Ntegra Prima (NT-MDT)

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Vladimír Čech PhD.