EN  English

Optické metody

Světelný mikroskop s digitální kamerou

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:

  • Doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc.

IČ spektrofotometr Impact 400 Nicolet

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

UV – spektrofotometr

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

UV – VIS Spektrometr VARIAN

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.

Optický spektrometr JOBIN YVON TRAX 550

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Dvoupaprskový spektrometr Helios ?

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. Ing. Michal Veselý, CSc.

EPR Spektroskopie SPECTRA NOVA ESR 70 – 03 XD/2

Ústav: ÚFSCH
Zodpovědný pracovník:
  • Prof. Ing. Ladislav Omelka DrSc.

AAS – atomový absorpční spektrometr – ET - elektronová termická atomizace

Ústav: ÚCHTOŽP
Zodpovědný pracovník:
  • Prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.

ICP – AES - Atomový emisní spektrometr s indukovanou plazmou THERMO JARRELL Ash IRIS / AP

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.