EN  English

Separační metody

GPC – Gelová permeační chromatografie + RI detektor

Pro stanovení molární hmotnosti a indexů polydisperzity.

Ústav: ÚCHM
Zodpovědný pracovník:
 • Mgr. Soňa Hermanová PhD.

Plynový chromatograf Agilent technologies

Ústav: ÚCHTOŽP
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. RNDr. Milada Vávrová CSc.
 • Ing. Lída Nová

Kapilární elektroforéza

Ústav: ÚCHTOŽP
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. RNDr. Milada Vávrová CSc.

Kapalinový chromatograf 1100 Series

Ústav: ÚCHTOŽP
Zodpovědný pracovník:
 • Prof. RNDr. Milada Vávrová CSc.
 • Ing. Lída Nová

Mikrofluidní elektroforéza

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Ivana Márová CSc.

Plynový chromatograf TRACE GC

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
 • Ing. Eva Vítová PhD.

Transilluminator - systém pro vyhodnocování gelů při elektroforéze

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Ivana Márová CSc.

HPLC – Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Ivana Márová CSc.

Hmotnostní spektrometr- součást HPLC

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
 • Doc. RNDr. Ivana Márová CSc.