EN  English

Zařízení pro analýzu životního prostředí

AMA 254

přístroj na měření rtuti

Ústav: ÚCHTOŽP
Zodpovědný pracovník:
  • Prof. RNDr. Hana Dočekalová CSc.

Testovací deska a inhibitor alternativního testu toxicity

Ústav: ÚCHTOŽP
Zodpovědný pracovník:
  • Prof. RNDr. Milada Vávrová CSc.
  • Ing. Karel Bednařík PhD.

Světelný mikroskop s digitální kamerou

Ústav: ÚCHPBT
Zodpovědný pracovník:
  • Doc. Ing. Jiřina Omelková CSc.