EN  English

Projekty v oblasti vědy a výzkumu

cmv_cz

Hlavním cílem Centra materiálového výzkumu (CMV) je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe.

CMV si vzhledem ke své příslušnosti k Fakultě chemické VUT v Brně také klade za cíl zavedení nového studijního oboru s názvem Chemie pro medicínské aplikace a zároveň bude usilovat o zapojení co nejvyššího počtu studentů do projektů smluvního výzkumu a spolupráce s aplikační sférou, aby tak umožnila jejich další profesní rozvoj.

 ChemPoint_stredni

 Webový portál ChemPoint - vědci pro chemickou praxi je místem, kde může kdokoliv z oboru chemie zveřejněnit zajímavé informace týkajících se technologického pokroku v aplikované chemii s cílem podpořit spolupráci mezi odborníky, firmami a vývojovými institucemi v rámci České republiky.

Najedte zde články o nových poznatcích ve vybraných oborech aplikované chemie. Po registraci máte možnost prezentovat své firemní nabídky a poptávky, aktuální objevy, nápady a služby. Můžete se přihlásit  na řadu školení, seminářů a workshopů.

esl_eu

 

Přehled projektů realizovaných na fakultě
s finanční podporou Evropských fondů


Výzkumná činnost na fakultě se zaměřuje na řešení výzkumných problémů a projektů financovaných grantovými agenturami (GAČR. GA AV ČR), projektů v rámci programu KONTAKT, projekt programu INTAS, 2 projektů v rámci programu COST, více než 20 projektů FRVŠ. Těžištěm činnosti fakulty na poli vědecko-výzkumné činnosti jsou práce, související s řešením Výzkumného záměru 0021630501 "Multifunkční homogenní a heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů."

 

Specializované výzkumné laboratoře naší fakulty a jejich týmy: