EN  English

Úspěšně ukončené projekty za předchozí 3 roky

 

Projekty ukončené v roce 2008

Název: Structural effects of humic substances and some plant alkaloids on the degradation and detoxification of persistent organic pollutants in soils
Identifikační kód: INTAS 04-82-7271
Kontrahující instituce: 6RP
Vedoucí projektu: Pekař Miloslav

Název: Nanofun - poly
Identifikační kód: NMP3-CT-2004-500361
Kontrahující instituce: 6RP
Vedoucí projektu: Žídek Jan

Název: Noc vědců
Identifikační kód:
Kontrahující instituce: 7RP
Vedoucí projektu: Přikryl Radek

Název: Systémy mikrofluidiky a hmotností spektrometrie pro diferenciální proteomickou a metabolickou analýzu průmyslově významných mikroorganismů
Identifikační kód: IAA400310506
Kontrahující instituce: AV ČR
Vedoucí projektu: Márová Ivana

Název: Změny aktivity a obsahu enzymu RIBUSCO při působení zvýšené koncentrace CO2
Identifikační kód: GA522/06/0930
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Hrstka Miroslav, Urban Otmar

Název: Fotoaktivní molekulární elektronické prvky: teoretické studium a experimentální modelování
Identifikační kód: GA203/06/0285
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Weiter Martin

Název: Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje
Identifikační kód: FT-TA3/048
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Zmeškal Oldřich

Název: Teoretické a spektroskopické studium organosilikonových molekul a jejich fragmentace
Identifikační kód: 2-07-27
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Krčma František

Název: Inovace a rozvoj studentské laboratoře pro diferenciální termickou analýzu a termogravimetrii
Identifikační kód: IS1724
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Havlica Jaromír

Název: Inovace předmětu "Dekontaminace a sanace životního prostředí
Identifikační kód: IS2379
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Mašek Ivan

Název: Komplexní analýza změn kvasinek v průběhu regulované produkce sekundárních metabolitů
Identifikační kód: IS2541
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Čarnecká Martina

Název: Studium difúzních procesů v huminovém gelu - praktické úlohy
Identifikační kód: IS1759
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Sedláček Petr

Název: Videopresentace demonstračních úloh do přednášek z fyziky
Identifikační kód: IS585
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Zmeškal Oldřich

Název: Využití víceúčelového analyzátoru vína v praktiku z analytické chemie potravin
Identifikační kód: IS2297
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Vespalcová Milena

Název: Zavedení nového předmětu "Praktikum z molekulární biotechnologie
Identifikační kód: IS2345
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Španová Alena

Název: Zavedení nových úloh do praktik z Environmentální analýzy a z Hydrobiologie
Identifikační kód: IS2132
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Vítečková Hana

Název: Zřízení laboratoře praktické výuky makromolekulární chemie a syntéz polymerů
Identifikační kód: IS2617
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Jančář Josef

Název: Mobilita studentů
Identifikační kód: RN90808
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Weiter Martin

Název: Internacionalizace
Identifikační kód: RA980020
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Weiter Martin

Název: Podpora habilitačních a profesorských řízení
Identifikační kód: RD9080016
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Omelka

Název: Posílení motivace mladých vědeckých pracovníků
Identifikační kód: RH90800103
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Havlica

Název: Rozvoj odborných laboratoří
Identifikační kód: RE9080014l
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Omelka

Název: Podora talentovaných studentů
Identifikační kód: RH138002
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Alexová

Seznam mezinárodních projektů aktivních v roce 2007 na FCH VUT v Brně

Program COST
Název: Vytváření struktur plazmových polymerů
Identifikační kód: P12
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: doc. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.


Program COST
Název: Zavedení nových postupů pro monitorování xenobiotik ve vodách vypouštěných z vybraných čistíren odpadních vod ve městě Brně
Identifikační kód: OC183
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.


BARRANDE
Název: Teoretické a spektroskopické studium organosilikonových molekul a jejich fragmentace
Identifikační kód: 2-07-27
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

INTAS

Název: Structural effects of humic substances and some plant alkaloids on the degradation and detoxification of persistent organic pollutans in soils
Identifikační kód: 04 82 7271
Kontrahující instituce: Universitá di Napoli Federico II, Italy, Academy of Sciences, Uzbekistan, Russian Academy of Sciences, Moscow
Partner za FCH VUT v Brně: doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.,  541149330

Projekty FRVŠ řešené v roce 2007 na FCH VUT v Brně

Ochrana před následky chemického terorismu
Okruh: B f
Řešitel: doc. Ivan Mašek

Rozvoj studentských laboratoří Ústavu fyzikální a spotřební chemie
Okruh: A a
Řešitel: doc. Miloslav Pekař

E-learningové učební opory pro výuku chemického inženýrství
Okruh: F1 d
Řešitel: Ing. Vítězslav Frank

Inovace předmětu Praktikum z hydrobiologie
Okruh: F4 a
Řešitel: Mgr. Martina Repková

Inovace předmětu Praktikum z organické chemie
Okruh: F6 a
Řešitel: Mgr. Miroslav Zabadal

Zavedení předmětu Chemie ovzduší
Okruh: F1 b
Řešitel: Ing. Josef Kotlík

Inovace výuky biochemie na FCH VUT v Brně
Okruh: F4 a
Řešitel: doc. Ivana Márová

Příprava předmětu Moderní reprodukční procesy
Okruh: F1 b
Řešitel: doc. Michal Veselý

Tvorba multimedálních přednášek k předmětu Bezpečnostní inženýrství v novém bakalářském programu
Okruh: G1
Řešitel: Ing. Jana Victoria Martincová

Využití plynové chromatografie ke sledování halogenovaných polutantů v biotických matricích
Okruh: G4
Řešitel: Ing. Radim Lána

Nové analytické postupy v biotechnologii
Okruh: G4
Řešitel: Ing. Josef Horák

Praktické využití ultrazvukové spektroskopie v koloidní chemii
Okruh: G1
Řešitel: Ing. Hana Čechlovská

Příprava a vlastnosti samočisticích povrchů na bázi TiO2
Okruh: G1
Řešitel: Ing. Jana Chomoucká

Mezinárodní projekty aktivní v roce 2006 na FCH VUT v Brně

INTAS

Structural effects of humic substances and some plant alkaloids on the degradation and detoxification of persistent organic pollutans in soils

Identifikační kód: 04 82 7271

Kontrahující instituce: Universitá di Napoli Federico II, Italy, Academy of Sciences, Uzbekistan, Russian Academy of Sciences, Moscow

Partner za FCH VUT v Brně: doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Program COST

Vytváření struktur plazmových polymerů

Identifikační kód: P12

Kontrahující instituce: MŠMT

Vedoucí projektu: doc. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Program COST

Syntéza a charakterizace polyolefrinických makromonomerů

Identifikační kód: OC D17.10

Kontrahující instituce: MŠMT

Vedoucí projektu: prof. Ing. Miroslav Kučera, DrSc.

KONTAKT, Česko-Slovinská mezivládní vědecko-technická spolupráce

Analýza diferencí výsledků měření sypných vlastností partikulárních látek

Identifikační kód: 6/2005-06

Kontrahující instituce: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geotechnology and Mining

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

Granty GAČR řešené v roce 2006 na FCH VUT v Brně

Postdoktorské granty

Mgr. Fasurová Naděžda Studium koloidních vlastností lignitických huminových látek
Mgr. Kučera František Modifikace izotaktického polypropylenu anhydridem kyseliny itakonové reakcí v tavenině
Ing. Weiter Martin, Ph.D. Světlem řízený molekulární proudový spínač
Mgr. Přikryl Radek, Ph.D. Příprava vrstev plazmových polymerů s řízenými mechanickými vlastnostmi
Ing. Josef Krátký, Ph.D. Studium adsorpce superplastifikátorů na jednotlivé minerální komponenty betonových směsí
Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. Stabilita huminových kyselin

Doktorské granty

doc. RNDr. Krčma František, Ph.D. Pokročilé směry ve fyzice a chemii plazmatu

Standardní granty

doc. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. Rozvoj plazmochemických procesů pro vývoj inteligentních polymerních nanostruktur
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze
doc. Ing. Pekař Miloslav, CSc. Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu
Ing. Martin Weiter, Ph.D. Fotoaktivní molekulární elektronické prvky: teoretické studium a experimentální modelování
PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D. Změny aktivity a obsahu enzymu Rubisko při působení zvýšené koncentrace CO2

Granty AV ČR

doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Systémy mikrofluidiky a hmotností spektrometrie pro diferenciální proteomickou a metabolickou analýzu průmyslově významných mikroorganismů
Ing. Martin Weiter, Ph.D. Elektronové procesy na molekulární úrovni v látkách vhodných pro organické fotocitlivé součástky

Projekty FRVŠ řešené v roce 2006 na FCH VUT v Brně

Rozšíření laboratoře pro praktikum z analytické chemie potravin

Okruh: Aa

Řešitel: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH

Okruh: Ac

Řešitel: doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Inovace předmětu Praktikum z koloristiky a kolorimetriky

Okruh: F1a

Řešitel: Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.

Inovace výuky předmětu Praktikum z kosmetologie

Okruh: F1a

Řešitel: Ing. Jana Zemanová

Inovace oborových praktik z Obrazového inženýrství a Fotografických procesů

Okruh: F1a

Řešitel: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Inovace předmětu Praktikum z preparačních a testovacích metod I

Okruh: F1a

Řešitel: Ing. Vítězslav Frank, Ph.D.

Multimediální výuka chemie pro FSI

Okruh: F1d

Řešitel: doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

Tvorba multimediálních textů předmětu Technologie ochrany ovzduší

Okruh: F1d

Řešitel: Ing. Josef Kotlík, CSc.

Tvorba interaktivních učebních opor pro výuku matematiky, fyziky a fyzikální chemie

Okruh: F1d

Řešitel: Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Inovace úloh praktika z technologie potravin I

Okruh: F4a

Řešitel: Mgr. Dana Vránová, Ph.D.

Inovace předmětu Speciální toxikologie

Okruh: F4a

Řešitel: Helena Doležalová

Rozšíření a inovace předmětu Genové technologie

Okruh: F4a

Řešitel: doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Zavedení praktika z bioinženýrství

Okruh: F4d

Řešitel: Ing. Libor Babák

Nové úlohy v praktickém cvičení z analytické chemie potravin

Okruh: F6a

Řešitel: RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D.

Měření tepelných vlastností látek - úloha do Praktika z fyziky

Okruh: G1

Řešitel: Ing. Pavla Štefková

Studium agregace biokoloidů pomocí fluorescenčních sond

Okruh: G1

Řešitel: Ing. Filip Mravec

Příprava transparentních vrstev oxidu titaničitého a studium jejich hydrofilních vlastností

Okruh: G1

Řešitel: Ing. Jana Chovancová

Depozice plazmových polymerů a analýza jejich optických vlastností (nová úloha pro Praktikum ze struktury a vlastností polymerů)

Okruh: G1

Řešitel: Ing. Jan Studýnka

Vliv konstrukčních materiálů na kvalitu vody

Okruh: G1

Řešitel: Ing. Aleš Veselý

Vliv technologických úprav na kvalitu a chuť přírodních ovocných šťáv

Okruh: G1

Řešitel: Ing. Simona Macuchová

Nové úlohy v praktickém cvičení z analytické chemie potravin chromatografie pro sledování interakce biotických matric s polymery

Okruh: G4

Řešitel: Ing. Ludmila Nová

Testování metod transformace kvasinkových buňek crt geny

Okruh: G4

Řešitel: Ing. Jana Hrdličková

Studium genotoxických a antimutagenních účinků potravin a jejich složek.

Okruh: G4

Řešitel: Ing. Andrea Mikulcová

Zavedení hydridové techniky do praktických cvičení ze stopové a ultrastopové analýzy anorganických kontaminantů

Okruh: G6

Řešitel: Ing. Pavel Krejčí

Nové vzorkovací postupy pro charakterizaci půd

Okruh: G6

Řešitel: Ing. Vladěna Kovaříková