EN  English

Výsledky vědy a výzkumu

Vědecko-výzkumná činnost na Fakultě vychází z velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení v kombinaci s počítačovou technikou. Významnou úlohu zde sehrává působení vysoce kvalifikovaných pracovníků fakulty s bohatými zkušenostmi z vědecké práce v různých oblastech chemie. Ti odevzdávají své dlouholeté zkušenosti mladší generaci výzkumných pracovníků, jejichž počet se každoročně rozšiřuje o absolventy doktorandského studia na fakultě. Do vědecko-výzkumné činnosti se aktivně zapojují také samotní posluchači bak alářského, magisterského a doktorandského studia. Získané experimentální výsledky mají možnost každoročně prezentovat před odbornou porotou v rámci fakultních studentských soutěží. Nejlepší práce jsou pak zasílány do dalších odborných soutěži v České republice. Důležitou součástí vědecko-výzkumných aktivit je grantová činnost, která mimo jiné umožňuje získání finančních prostředků pro další nákup kvalitní přístrojové a počítačové techniky a tím přispívá k zefektivnění výzkumné práce. Každé 3 roky se na půdě Fakulty chemické koná mezinárodní vědecká konference "Chemistry and Life". Její tradice započala v roku 1999 a postupně se stále více dostává do povědomí vědecké komunity doma i v zahraničí.

VUT podporuje propagaci výsledků VaV těmito aktivitami

(viz prezentace, PDF)

Vyhledávání v databázi výsledků vědy a výzkumu na VUT