EN  English

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Kategorie: pro studenty   Kontakt: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Rozsah: 3 dny   Cena: 900 Kč

Místo: Fakulta chemická VUT, Purkyňova 118, Brno (zobrazit na mapě)
Termíny: 
3. 3. 2018, 9:00 - 17. 3. 2018, 15:30 - REGISTRACE UKONČENA

Popis:

Fakulta chemická VUT v Brně organizuje v rámci programů celoživotního vzdělávání kurz zaměřený na přípravu uchazečů k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.

Termín konání: 3. 3. 2018/10. 3. 2018/17. 3. 2018

 

Kurz je plánován v rozsahu 18 hodin ve třech sobotních 6-ti hodinových blocích. Kurz bude ukončen závěrečným testem (obdobné náplně a rozsahu jako je test k přijímacím zkouškám). Účastníci obdrží certifikát o absolvování. V souladu se Směrnici děkana pro přijímací řízení bude úspěšným absolventům kurzu prominuta přijímací zkouška. 


Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Cena kurzu: 900,- Kč, poplatek je nevratný. Po elektronickém přihlášení (nejpozději 28. 2. 2018) obdržíte e-mail s variabilním symbolem, který uvedete při platbě.

Kurzovné prosím uhraďte do 1. 3. 2018

a) bankovním převodem na účet fakulty u ČSOB Brno a. s., č. ú. 17156183/0300
b) platbou v hotovosti na pokladně fakulty.

Doklad o zaplacení odevzdejte při zahájení kurzu.


Odborný garant kurzu:  doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Harmonogram

Sobota 3. 3. 2018

Úvod, prezence účastníků
09:00 - 11:45 - obecná a anorganická chemie
11:45 - 12:15 - přestávka
12:15 - 15:00 - organická chemie

Sobota 10. 3. 2018

09:00 - 11:45 - organická chemie
11:45 - 12:15 - přestávka
12:15 - 15:00 - obecná a anorganická chemie

Sobota 17. 3. 2018

09:00 - 11:15 - obecná a anorganická chemie
11:15 - 11:30 - přestávka
11:30 - 13:45 - organická chemie
13:45 - 14:00 - přestávka
14:00 - 15:30 - závěrečný testPřihláška

Na akci se již nelze přihlásit.