doc. RNDr.

Jaroslav Petrůj

CSc.

FCH – externí pedagog

petruj@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

Publikace

 • 2018

  PORUBSKÝ, T.; PETRŮJ, J.; SKRIFVARS, M. Synthesis of lactic acid-based thermosetting bio-polyester. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 128-128. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  FIGALLA, S.; PETRŮJ, J.; ŠVESTKOVÁ, T. Transesterification of Lactic Acid Oligomers with Ethanol, a Way to Anhydrous Ethyl Lactate: A Kinetic Study. MOLECULES, 2018, roč. 23, č. 8, s. 1-13. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-11.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-4.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Post-polymerization modification of poly (lactic acid) via radical grafting with itaconic anhydride. European Polymer Journal, 2016, č. 77, s. 16-30. ISSN: 0014-3057.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-6.
  Detail

 • 2015

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; TOCHÁČEK, J.; PETRŮJ, J. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 1 rok 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-2.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Preparation of poly(lactic acid) grafted with itaconic anhydride via radical grafting in melt. Chemistry & Life 2015 Book of abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 182-182. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  PETRUŠ, J.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J. Modifikace poly(mléčné kyseliny) radikálovým roubováním pro aplikace v pokročilých polymerních materiálech. Czech chemical society symposium series. 2015. s. 31-31. ISSN: 2336- 7202.
  Detail

 • 2012

  ŠEVČÍK, J.; PETRŮJ, J. Determination of primary oxidation products in hydrocarbon polymers. MODEST 2012 Prague, 7th International Conference on Modification Degradation and Stabilization of Polymers, Abstract book. Praha: ÚMCH, Akademie věd ČR, Praha, 2012. s. 280-281. ISBN: 978-80-85009-75- 0.
  Detail

 • 1989

  PETRŮJ, J. Controlled degradation of polypropylene in the presence of maleic anhydride. Invited lecture at 11th International conference on advances in the stabilisation and controlled degradation of Polymers, Luzern (Switzerland), May 23 - 26, 1989. Institute in Materials Science, State University of New York at New Paltz, USA: Prof. A.V. Patsis, 1989.
  Detail

 • 1986

  PETRŮJ, J.; ZEHNACKER, S.; SEDLÁŘ, J.; MARCHAL, J. Trace determination of hydroperoxides in LDPE by spectrocolorimetry. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 1986, roč. 15, č. 3, s. 193-204. ISSN: 0141- 3910.
  Detail

  PETRŮJ, J.; ZEHNACKER, S.; SEDLÁŘ, J.; MARCHAL, J. Trace dermination of hydroperoxides by spectrophotometry in organic media. ANALYST, 1986, roč. 111, č. 6, s. 671-676. ISSN: 0003- 2654.
  Detail

 • 1984

  PETRŮJ, J.; POSPÍŠIL, L. Mechanical and chemical modifications of polypropylene. POLIMERY, 1984, roč. 29, č. 11/ 12, s. 435 ( s.)ISSN: 0032- 2725.
  Detail

  SVĚRÁK, T., PETRŮJ, J. Limestone microfine fillers for plastics in Czechoslovakia. 8th International Congress CHISA ´84, Praha 1984. 1984.
  Detail

 • 1983

  ZAHRADNÍČKOVÁ, A.; PETRŮJ, J.; SEDLÁŘ, J. The influence of HALS on hydroperoxide photolysis. Polymer Photochemistry, 1983, roč. 3, č. 4, s. 295-306. ISSN: 0144- 2880.
  Detail

  SVĚRÁK, T., PETRŮJ, J. Vápencová plniva pro plasty. Chemický průmysl, 1983, roč. 58, ISSN: 0009- 2789.
  Detail

 • 1982

  SEDLÁŘ, J.; MARCHAL, J.; PETRŮJ, J. Photostabilizing mechanisms of HALS - A critical review. Polymer Photochemistry, 1982, roč. 2, č. 3, s. 175-207. ISSN: 0144- 2880.
  Detail

 • 1981

  VESELÝ K.; PETRŮJ, J.; DARMOVZAL, O. Katalýza oxidační degradace polyolefinů. Chemické listy, 1981, roč. 75, s. 604 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 1980

  PETRŮJ, J.; SLÁMA, Z. Kinetics of thermooxidation and photooxidation of poly(oxy-2,6-dimethyl-1,4-phenylene) - 2. A suggestion of the reaction mechanism. Macromolecular Chemistry and Physics, 1980, roč. 181, č. 4, s. 2461-2470. ISSN: 1022- 1352.
  Detail

  PETRŮJ, J.; MARCHAL, J. Mechanism of ketone formation in the thermooxidation and radiolytic oxidation of low density polyethylene. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 1980, roč. 16, č. 1, s. 27-36. ISSN: 0969- 806X.
  Detail

  SEDLÁŘ, J.; PETRŮJ, J.; PÁC, J.; ZAHRADNÍČKOVÁ, A. Photostabilizing activity of sterically hindered piperidines. 1. Peroxide decomposing and hydrogen donating ability. European Polymer Journal, 1980, roč. 16, č. 7, s. 659-662. ISSN: 0014- 3057.
  Detail

  SEDLÁŘ, J.; PETRŮJ, J.; PÁC, J. Polymer photo-stabilization by HALS derivatives - the role of piperidine- hydroperoxide association. Polymer, 1980, roč. 21, č. 15, s. 5-7. ISSN: 0032- 3861.
  Detail

  SEDLÁŘ, J.; PETRŮJ, J.; PÁC, J.; ZAHRADNÍČKOVÁ, A. Photostabilizing activity of sterically hindered piperidines. 2. Radical trapping ability. European Polymer Journal, 1980, roč. 16, č. 7, s. 663-669. ISSN: 0014- 3057.
  Detail

  PETRŮJ, J.; GODARD, S.; MARCHAL, J. Determination of hydrochlorid acid in organic solution by gas chromatography. CHROMATOGRAPHIA, 1980, roč. 13, č. 4, s. 207-208. ISSN: 0009- 5893.
  Detail

 • 1977

  PÁC, J.; SEDLÁŘ, J.; PETRŮJ, J. Tin (II) salts - New synergic admixtures for the stabilization of polypropylene. International Polymer Science and Technology, 1977, roč. 4, s. 710 ( s.)ISSN: 0307- 174X.
  Detail

 • 1975

  HUDEC, P.; PETRŮJ, J. Stanovení dikumylperoxidu plynovou chromatografií. Chemický průmysl, 1975, roč. 25/ 50, s. 95 ( s.)ISSN: 0009- 2789.
  Detail

  PÁC, J.; SEDLÁŘ, J.; PETRŮJ, J.; PAŘÍZEK, M. Zu Problemen der Lichtstabilisierung von Polypropylen. Plaste und Kautschuk, 1975, roč. 22, s. 724 ( s.)ISSN: 0048- 4350.
  Detail

  PÁC, J.; SEDL ÁŘ, J.; PETRŮJ, J. Cínaté soli - nové synergické přísady pro stabilizaci polypropylenu. Chemický průmysl, 1975, roč. 27/ 52, č. 55, s. 55 ( s.)ISSN: 0009- 2789.
  Detail

 • 1973

  PETRŮJ, J.; SEDLÁŘ, J.; PAŘÍZEK, M.; PÁC, J. Elliptical photochemical reactor for preparative and quantitative studies in the liquid state. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 1973, roč. 2, s. 393 ( s.)ISSN: 1010- 6030.
  Detail

 • 1970

  PETRŮJ, J. Generalized theory of the intermittent illumination method. Collection of Czechoslovak Chemical Communication, 1970, roč. 35, s. 749 ( s.)ISSN: 0010- 0765.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.