doc. RNDr.

Jaroslav Petrůj

CSc.

FCH – externí pedagog

petruj@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

Tvůrčí aktivity

  • PŘIKRYL, R.; BÁLKOVÁ, R.; TOCHÁČEK, J.; MENČÍK, P.; KUČERA, F.; PETRŮJ, J.: Hydal I; Plast pro injekční vstřikování na bázi poly-3-hydroxybutyrátu HYDAL-Powder. FCH VUT v Brně, Nafigate corporation. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.