Nabídka programů

Chemie životního prostředí

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Co vás čeká, než si za jméno připíšete Ph.D.? Prohloubení teoretických znalostí – v oblasti environmentálních a chemických technologií, analytické a organické chemie či ekotoxikologie – ale hlavně zaměření se na vybranou problematiku. Tu zpracujete ve spolupráci se svým školitelem. Další techniky a přístupy si osvojíte na jednom nebo více pobytech na zahraničních univerzitách, ve výzkumných institucích a firmách. Současně si zlepšíte odbornou angličtinu a připravíte se tak na povinnou zkoušku.

Až dostudujete, budete profesionálem, o kterého budou stát ve výzkumu environmentálních a chemických technologií, analytických metod a organických syntéz. Nebo taky ve firmách se zaměřením na chemické výroby, technologie úpravy vody nebo zpracování odpadů.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

Detailní charakteristika studijního programu

Environmentální vědy a technologie jsou cestou k čistému životnímu prostředí

Pojďte na FCH!

Jak se dostat na FCH

Odpovědnost: Ing. Jan Brada