Centra výzkumu VUT

Centrum
materiálového výzkumu

V Centru materiálového výzkumu se zaměřujeme zejména na aplikovaný výzkum anorganických materiálů, pokročilých organických materiálů a biomateriálů – s důrazem na jejich chemickou stránku a vlastnosti. Rozvíjíme i vlastní základní výzkum, který slouží jako inspirační pramen pro potenciální aplikace.

Hlavním cílem CMV je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe. Do našich projektů se snažíme zapojit co nejvyšší počet studentů fakulty a tím jim umožnit další profesní rozvoj.

www.materials-research.cz

Naše každodenní práce se točí kolem materiálů. Vymýšlíme nové látky pro průmysl i medicínu.

LABORATOŘE CENTRA MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU

Firemní spolupráce

Řešíte problém, s kterým si nevíte rady?
Obraťte se na VUT. Pomůžeme vám!

Zjistit více o firemní spolupráci