Centra výzkumu VUT

Centrum
materiálového výzkumu

V Centru materiálového výzkumu se zaměřujeme zejména na aplikovaný výzkum anorganických materiálů, pokročilých organických materiálů a biomateriálů – s důrazem na jejich chemickou stránku a vlastnosti. Rozvíjíme i vlastní základní výzkum, který slouží jako inspirační pramen pro potenciální aplikace.

Hlavním cílem CMV je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe. Do našich projektů se snažíme zapojit co nejvyšší počet studentů fakulty a tím jim umožnit další profesní rozvoj.

www.materials-research.cz

Naše každodenní práce se točí kolem materiálů. Vymýšlíme nové látky pro průmysl i medicínu.

 • 233 mil. Kč

  investováno do výzkumného centra

 • 30+

  projektů za poslední dva roky

 • 13

  projektů z komerčního světa za rok 2016

 • 332 tis. Kč

  průměrný objem zakázky

Oblasti výzkumu

Firemní spolupráce

Řešíte problém, s kterým si nevíte rady?
Obraťte se na VUT. Pomůžeme vám!

Zjistit více o firemní spolupráci

Odpovědnost: Ing. Jan Brada