EN  English

Aktuality pro studenty

RSSVšechny RSS1. B RSS2. B RSS3. B RSS1. N RSS2. N ArchivPráce

STIPENDIUM NEJLEPŠÍM STUDENTŮM ZAPSANÝM DO PRVNÍHO ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2018/19

Vložil: Eva Šmírová, 18.9.2018 10:30
Rektor VUT uděluje v souladu se Stipendijním řádem jednorázové stipendium 500 studentům zapsaným do prvního ročníku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2018/19 z prostředků Rozvojového projektu.
Modul bude studentům přístupný od 27. září do 21. října 2018 v IS STUDIS.
Více...

Hodnocení uplynulého semestru

Vložil: Eva Šmírová, 10.9.2018 11:02
Děkujeme všem studentům za vyplnění anketního dotazníku k hodnocení výuky za letní semestr 2017/2018. Krátké shrnutí podstatných informací je obsaženo ve zprávě proděkanky.
Ke stažení: Zpráva o hodnocení výuky v LS 2018 _final.pdf

2. kolo výběrového řízení na studium v LS 18/19

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2018 09:28

V příloze najdete informace o 2. kole výběrového řízení na studium v rámci programu Erasmus+ v LS akad. roku 18/19.

zahraniční oddělení

Ke stažení: 2.kolo VŘ_studium.docx

Studentská sleva u DPMB

Vložil: Jan Brada, 5.9.2018 13:35

Dopravní podnik města Brna (DPMB) po novele VŠ zákona, zavedení GDPR a z důvodů falšování, obvykle neakceptuje papírové potvrzení o studiu. Pokud student chce papírovou šalinkartu, lze prokázat studentskou slevu pouze ISIC průkazem.

Všem studentům VUT, i bez ISIC průkazu, doporučujeme e-šalinkartu. Ta ověří aktivní studium automaticky propojením s Informačním systémem VUT. Nejprve se student zaregistruje na www.brnoid.cz a do 21 dnů musí zajít s občanským průkazem na některou pobočku DPMB ověřit účet. Pak na www.brnoid.cz v sekci "Můj účet" zvolí "ověřit status studenta" a zadá osobní číslo VUT.

Informace k výuce angličtiny od 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2018/19

Vložil: Eva Šmírová, 23.7.2018 13:44
Budoucí studenti 1. ročníku, v příloze najdete informace (pokyny) k výuce angličtiny, vše začíná rozřazovacím testem. Důkladně si dokument přečtěte.
Ke stažení: Výuka angličtiny 2018_pokyn_17_7_2018.pdf

Prospěchová stipendia

Vložil: Romana Němcová, 8.6.2018 10:54

Milí studenti,

Vzhledem k tomu, že se blíží konec řádného zkouškového období a s jeho ukončením je spojeno přiznání prospěchového stipendia, chtěli bychom Vám stručně přiblížit pravidla a změny, ke kterým v přiznávání prospěchového stipendia došlo s novou Směrnicí děkana č. 4/2017:

  • jak jste si nejspíš už všimli po zimním semestru, stipendium se bude přiznávat pouze za celý akademický rok, nikoliv po každém semestru, jako tomu bývalo v předchozích letech;
  • o prospěchové stipendium už nebudete muset žádat, ale bude Vám přiznáno automaticky;
  • nadále platí, že nárok na prospěchové stipendium mají nárok pouze studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří splnili všechny své studijní povinnosti v řádném zkouškovém období (do 22. 6. 2018) a jejich vážený studijní průměr není vyšší než stanovené maximum;
  • na prospěchové stipendium budou mít nárok studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia s váženým studijním průměrem do 1,15 a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia s váženým studijním průměrem do 1,05;
  • výši prospěchového stipendia určí děkan rozhodnutím podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia;
  • vzhledem k tomu, že budou hodnoceni také studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus+ či jiných programů, bude stipendium přiznáno až k 30. 9. 2018.
Za Studijní oddělení Vám přejeme hodně úspěchů u zkoušek!

Soutěž - diplomové práce

Vložil: Eva Šmírová, 28.5.2018 09:37

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže.

Ke stažení: vyzva_Studentska soutez_nova.pdf

časopis CHIP

Vložil: Filípková Veronika, 14.11.2017 11:30

Milí studenti,

na stránkách www.chip.cz vám bylo aktivováno předplatné. Byla spuštěna nová služba >>On-line DVD, pomocí které si předplatitelé časopisu Chip mohou zdarma stáhnout plné verze programů a zajímavý software ke článkům přímo ze stránek. Jde o řešení, které ocení zejména majitelé počítačů bez DVD mechaniky.

Heslo pro přístup žádejte u knihovnic.

časopis VESMÍR

Vložil: Filípková Veronika, 14.11.2017 11:37

Milí studenti,

na adrese vesmir.cz byla spuštěna nová verze internetových stránek časopisu. Změna grafiky s sebou přinesla i změnu redakčního systému, který všem předplatitelům vygeneroval nové heslo pro přístup k uzamčeným článkům. 

Heslo pro přístup žádejte u knihovnic.