EN  English

Aktuality pro studenty

RSSVšechny RSS1. B RSS2. B RSS3. B RSS1. N RSS2. N ArchivPráce

Prospěchová stipendia

Vložil: Romana Němcová, 8.6.2018 10:54

Milí studenti,

Vzhledem k tomu, že se blíží konec řádného zkouškového období a s jeho ukončením je spojeno přiznání prospěchového stipendia, chtěli bychom Vám stručně přiblížit pravidla a změny, ke kterým v přiznávání prospěchového stipendia došlo s novou Směrnicí děkana č. 4/2017:

  • jak jste si nejspíš už všimli po zimním semestru, stipendium se bude přiznávat pouze za celý akademický rok, nikoliv po každém semestru, jako tomu bývalo v předchozích letech;
  • o prospěchové stipendium už nebudete muset žádat, ale bude Vám přiznáno automaticky;
  • nadále platí, že nárok na prospěchové stipendium mají nárok pouze studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří splnili všechny své studijní povinnosti v řádném zkouškovém období (do 22. 6. 2018) a jejich vážený studijní průměr není vyšší než stanovené maximum;
  • na prospěchové stipendium budou mít nárok studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studia s váženým studijním průměrem do 1,15 a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia s váženým studijním průměrem do 1,05;
  • výši prospěchového stipendia určí děkan rozhodnutím podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia;
  • vzhledem k tomu, že budou hodnoceni také studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus+ či jiných programů, bude stipendium přiznáno až k 30. 9. 2018.
Za Studijní oddělení Vám přejeme hodně úspěchů u zkoušek!

Soutěž - diplomové práce

Vložil: Eva Šmírová, 28.5.2018 09:37

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže.

Ke stažení: vyzva_Studentska soutez_nova.pdf

Registrace předmětů pro rok 2018/2019

Vložil: Eva Šmírová, 17.5.2018 13:57

V IS Studis bude v pondělí 21. 5. spuštěna registrace předmětů do dalšího ročníku (menu "Registrace PV předmětů"), která je dostupná jen studentům, kteří mají splněné podmínky pro postup do dalšího ročníku:

  • min. 40 kreditů u prezenčního a min. 35 kreditů u kombinovaného studia
  • absolvované povinné předměty, které byly podruhé zapsané

Studenti, kteří nestudují standardně (např. mají uznány předměty z předchozího studia, studijní pobyt v zahraničí) a nemohou získat potřebný počet kreditů, budou kontaktovat studijní oddělení (e-mail) ihned po vykonání všech letos zapsaných předmětů, resp. po návratu ze zahraniční univerzity.

POZOR: Na zápis do dalšího roku studia je třeba si zaregistrovat předměty minimálně 60 kreditů, pouze u posledních ročníků není nastaven žádný limit, student si zaregistruje tolik kreditů, kolik potřebuje pro ukončení celého studia! Do požadovaného množství kreditů k řádnému ukončení studia (u Bc. 180, u Ing. 120) se počítají jen kredity z povinných a povinně volitelných předmětů. Důkladně si rozmyslete výběr povinně volitelných předmětů.

Předměty, které nevykonáte do 31. 7. 2018, budou automaticky převedeny do roku 2018/2019.

Studenti 3. ročníků bakalářských programů a 2. ročníků magisterských navazujících programů, kteří nepůjdou letos k SZZ (a splní podmínky postupu do dalšího roku studia), budou mít příští rok zapsány jen případné "resty" z roku 2017/2018 (po 31. 7. 2018).

Elektronický zápis do ročníku 2018/2019

Vložil: Eva Šmírová, 17.5.2018 14:00

V IS Studis - po provedení úplné registrace předmětů student požádá o elektronický zápis do ročníku (menu "Zápis do ročníku"). Požádáním o elektronický zápis se zamkne registrace předmětů proti změnám.

Elektronický zápis je otevřen do 1. 8. 2018

Studenti, kteří si přes portál potvrdili elektronicky žádost o zápis do dalšího ročníku, budou studijním oddělením automaticky zapsáni začátkem srpna bez osobní účasti. Na portálu je možné provedení zápisu ověřit v menu Studium - ve sloupci "popis změny" bude položka "11 - řádný zápis".

Potvrzení o studiu, potvrzení průkazů na dojíždění a formulářů pro SSZ si mohou zapsaní studenti začít vyřizovat na studijním oddělení po řádném zápisu do ročníku. 

nakladatelství ICE Publishing

Vložil: Filípková Veronika, 14.5.2018 15:31

Milí studenti,

v tuto chvíli máme otevřený zkušební přístup ke kompletní produkci elektronických knih
nakladatelství ICE Publishing (a to do 31.7.2018).

Po skončení zkušebního přístupu budou vybrány konkrétní tituly pro trvalý nákup.

Veřejné info na Portále knihoven

časopis CHIP

Vložil: Filípková Veronika, 14.11.2017 11:30

Milí studenti,

na stránkách www.chip.cz vám bylo aktivováno předplatné. Byla spuštěna nová služba >>On-line DVD, pomocí které si předplatitelé časopisu Chip mohou zdarma stáhnout plné verze programů a zajímavý software ke článkům přímo ze stránek. Jde o řešení, které ocení zejména majitelé počítačů bez DVD mechaniky.

Heslo pro přístup žádejte u knihovnic.

časopis VESMÍR

Vložil: Filípková Veronika, 14.11.2017 11:37

Milí studenti,

na adrese vesmir.cz byla spuštěna nová verze internetových stránek časopisu. Změna grafiky s sebou přinesla i změnu redakčního systému, který všem předplatitelům vygeneroval nové heslo pro přístup k uzamčeným článkům. 

Heslo pro přístup žádejte u knihovnic.