EN  English
Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za...
Volba kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022
Festival vědy s ABB. Jaký byl? Spotřebovalo se 20 litrů octa, vyrobilo 150 maket Slunce, vyrazilo se 350 mincí, vysráželo 20 gramů...
Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020. Návrhy kandidátů budou...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně