EN  English
Podobně jako v uplynulých letech i letos pořádáme (nejen pro studenty) informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v...
Ing. Lenka Šťávová a Ing. Lenka Burdějová získaly pěkné třetí místo v sekci Food Technology v rámci konference   MendelNET 2017....
9. 11. 2017 se na STU v Bratislavě konal 19. ročník celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí "Chémia a...
Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně