EN  English
Na letošní Noc vědců jsme aktuálně zařadili nová stanoviště! Můžete tak napříkald zjistit, zda jsou vaše umyté ruce skutečně...
Tak jako každým rokem byli i letos chemici z VUT v Brně ozdobou Festivalu vědy, který se konal pod hlavičkou Hvězdárny a planetária města...
Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní už jedenáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili...
Příspěvek ,,The Characterisation of Plant Cuticles and their Using by Simple Diffusion Processes for Simulation of Foliar Fertilizers,, studentky...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních...
© 2016 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně