EN  English
Festival vědy s ABB. Jaký byl? Spotřebovalo se 20 litrů octa, vyrobilo 150 maket Slunce, vyrazilo se 350 mincí, vysráželo 20 gramů...
Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020. Návrhy kandidátů budou...
Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období...
Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již dvanáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili program na...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně