EN  English
V únoru tohoto roku pořádá Laboratoř anorganických materiálů Centra materiálového výzkumu významnou mezinárodní konferenci EuroCoalAsh...
Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v...
Dozvíte se vše nejen o možnostech studia na naší fakultě, ale také získáte přehled o nabídce uplatnění po ukončení studia....
Česká biotechnologie výroby biopolymeru Hydal z použitého fritovacího oleje, získala cenu „TOP 10 produktů“ na nejprestižnějším...
Během páteční noci nás navštívilo více než 1200 návštěvníků, pro něž vědci z Fakulty chemické připravili program nejen...
© 2017 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně