EN  English
Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta již tradičně účastní. Letos jsme pro Vás sestavili program...
Fakulta každoročně pořádá kurzy, zaměřené na zopakování si znalostí ze středoškolské chemie a matematiky,  které jsou...
Příspěvek ,,The Characterisation of Plant Cuticles and their Using by Simple Diffusion Processes for Simulation of Foliar Fertilizers,, studentky...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních...
© 2016 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně