EN  English
Během páteční noci nás navštívilo více než 1200 návštěvníků, pro něž vědci z Fakulty chemické připravili program nejen...
Tak jako každým rokem byli i letos chemici z VUT v Brně ozdobou Festivalu vědy, který se konal pod hlavičkou Hvězdárny a planetária města...
© 2016 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně