EN  English
Příspěvek ,,The Characterisation of Plant Cuticles and their Using by Simple Diffusion Processes for Simulation of Foliar Fertilizers,, studentky...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních...
Gratulujeme všem letošním úspěšným absolventům inženýrského studia. Z mnohými z nich se budeme nadále potkávat v rámci doktorského...
Skupina nadčených studentů organizace BEST pořádala tentokrát na naší fakultě Letní kurz "Design? No, just beer it!". Akce...
Rozsáhlý článek ,,Popílek z elektráren lze využít na podlahy" o práci Kláry Zárybnické, vyšel v celostátní sobotní rubrice...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v BAKALÁŘSKÝCH studijních...
JCMM zveřejnilo podpořená témata SOČ na akademický rok 2016/2017. Z celkového množství prací budou 2 témata řešena na naší fakultě....
© 2016 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně