EN  English

Aktuality pro studenty

RSSVšechny RSS1. B RSS2. B RSS3. B RSS1. N RSS2. N ArchivPráce

Zrušení úředních hodin - 18. října

Vložil: Eva Šmírová, 11.10.2017 14:36
Z důvodu konání oslav 25. výročí obnovení fakulty nebudou ve středu 18. 10. úřední hodiny na studijním oddělení.

DĚKANSKÉ VOLNO - 18. 10. 2017

Vložil: Eva Šmírová, 10.10.2017 10:44
V souvislosti s konáním Slavnostní Vědecké rady FCH VUT dne 18. 10. 2017 vyhlašuje děkan FCH děkanské volno na výuku od 13.00 hodiny pro všechny studenty a akademické pracovníky Fakulty chemické.
Ke stažení: rozhfch2017_10.pdf

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 4.10.2017 10:35

Milí studenti,

z důvodu děkanského volna, bude knihovna dne 18.10.2017 uzavřena ve 13:00.

Omlouváme se za případné komplikace.

Výběr závěrečných prací

Vložil: Eva Šmírová, 26.9.2017 14:07
Připomínáme všem studentům posledních ročníků termín pro výběr bakalářské nebo diplomové práce - neděle 15. 10. 2017.

Úřední hodiny proděkanky Martiny Repkové

Vložil: Eva Šmírová, 15.9.2017 14:07

V akademickém roce 2017/2018 mám úřední hodiny v úterý a čtvrtek od 9:00 do 10:00.

Samozřejmě stále platí komunikace e-mailem, popř. osobně v jiném předem domluveném čase.

Děkuji za pochopení.

Martina Repková

Zrušení úředních hodin - Imatrikulace 15.9.

Vložil: Eva Šmírová, 13.9.2017 09:20

Z důvodu konání slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků nebudou v pátek 15. 9. 2017 úřední hodiny na studijním oddělení.

 

Studentské skříňky a vydávání klíčů.

Vložil: Hana Alexová, 13.9.2017 09:23

Spolu se zahájením výuky začne výdej klíčů od šatních skříněk všem studentům zapsaným do vyššího než prvního ročníku BAKALÁŘSKÉHO studia v prezenční formě studia (mimo doktorandy).
Studenti prvních ročníků budou dostávat klíče až na letní semestr, po splnění postupu do další etapy studia.
Klíče se budou vydávat pouze po předložení průkazu studenta v po 18. 9. a út 19. 9. ve vestibulu fakulty od 8.00 do 15.00, další dny pak dle úředních hodin na podatelně fakulty.
Při opravě skříněk a zámků bylo vyklizeno spoustu vašich nezbytností jako přezůvky, deštníky, skripta, pláště a další. Nálezy jsou označeny číslem skříňky a bude možné si jej vyzvednout do 30.9.2017 na podatelně fakulty, po tomto datu bude provedena burza nalezených věcí a vše nerozebrané bude zlikvidováno

Vložil: Eva Šmírová, 12.9.2017 09:14

Vážení studenti, studentky,

s nadcházejícím akademickým rokem 2017/18 budou některé změny, které se budou týkat Vašeho studia respektive studijní agendy fakulty.

Důrazně doporučuji všem studentům, aby si pročetli dva základní dokumenty, podle kterých se bude postupovat ve studijních záležitostech od akademického roku 2017/18.

Na úrovni VUT se jedná o Studijní řád a zkušebního řád VUT

Na úrovni fakulty máme novou směrnici Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické, která doplňuje zmíněný studijní řád VUT. Oba dokumenty najdete na Úřední desce fakulty – viz odkaz.

 

Ukázka některých podstatných změn je uvedena ve wordovské příloze. Podotýkám, že se nejedná o všechny změny a pro pochopení celé studijní koncepce je nutné pročíst oba dokumenty.

Přestože nás čekají některé úpravy, věřím, že budete mít hladký start do nového akademického roku!

 

Martina Repková

Proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Více...

Ke stažení: Podstatné změny ve studijní agendě_2017.docx

Registrace "svobodných předmětů"

Vložil: Eva Šmírová, 12.9.2017 11:18
V příloze najdete informace k registraci, kterou lze provést pouze 13. 9. 2017.
Ke stažení: Svobodné předměty_pokyn pro studenty.docx

Výuka cizích jazyků na Fakultě stavební VUT v Brně

Vložil: Eva Šmírová, 11.9.2017 12:42
Více...

Ke stažení: FCH_Zimní_2017_18.pdf

Stipendium pro studenty VŠ technického zaměření

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2017 07:41

Toto stipendium poskytuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové studentům VŠ technických oborů v řádném bakalářském, magisterském i doktorském programu. Projekt v sobě spojuje snahu zvýšit zájem o technické obory a zároveň poskytnout finanční podporu těm, kteří pocházejí z nemajetných rodin nebo z dětských domovů, případně mají zdravotní handicap. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Ke stažení: Letak_Stipendia NT.pdf

Imatrikulace

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2017 12:20

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů (prezenční forma studia) se uskuteční v pátek 15. září v 10:00 h (studenti s příjmením začínající na A - L) a ve 12:00 h (studenti s příjmením začínající na M - Ž) v Posluchárně P1.

Účast je povinná. Dostavte se vždy 45 min před začátkem ve společenském oděvu.

Studentům kombinované formy studia budou imatrikulační listy předány během sobotní výuky.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

Vložil: Eva Šmírová, 4.9.2017 14:09

Připomínáme, že ve Studisu v záložce „Stipendia a poplatky“ je spuštěna možnost zažádat si o prospěchové stipendium za letní semestr. O prospěchové stipendium mohou zažádat studenti, kteří byli v předešlém akademickém roce v 1. nebo 2. ročníku bakalářského studia, případně v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, splnili v řádném zkouškovém období všechny zapsané předměty a jejich vážený studijní průměr za letní semestr byl do 1,60 v Bc./1,30 v navaz. Mgr. studiu. Průměr pro prospěchové stipendium naleznete ve Studisu v záložce Elektronický index úplně dole pod tabulkou přehledu kreditů. V případě, že se Vám průměr pro prospěchové stipendium nezobrazuje, znamená to, že jste nesplnili některé z kritérií pro udělení stipendia. Žádosti podávejte do 20. 9. 2017!

Zrušení úředních hodin

Vložil: Eva Šmírová, 31.8.2017 11:25
Z důvodu konání zápisů do 1. ročníků (2. kolo přijímacího řízení) nebudou v úterý 5. 9. úřední hodiny na studijním oddělení.
Více...

Nabídka na vypracování diplomové práce

Vložil: Eva Šmírová, 31.8.2017 08:59

Ozvala se absolventka naší fakulty s nabídkou na vypracování diplomové práce. Její známý studuje na doktorském studiu na univerzitě ve Vídni a hledá studenty, kteří by měli zájem psát u nich diplomovou práci.  V příloze najdete informační poster.

Ke stažení: Master-thesis-opportunity-Vienna.pdf

Hodnocení uplynulého semestru

Vložil: Eva Šmírová, 23.8.2017 08:07
Děkujeme všem studentům za vyplnění anketního dotazníku k hodnocení výuky za letní semestr 2016/2017. Krátké shrnutí podstatných informací je obsaženo ve zprávě proděkanky.
Ke stažení: Hodnoceni vyuky fch_2017_LS.pdf

Náborový mail: kamarádi pro zahraniční studenty

Vložil: Eva Šmírová, 21.8.2017 08:21

Vážení studenti,

Máte zájem

  - zlepšit si své jazykové dovednosti zábavnou formou?

  - poznat studenty z ostatních zemí celého světa?

  - získat kontakty z celé Evropy?

  - vyzkoušet si práci v týmu, nebo přímo vedení týmu skvělých lidí?

  - získat manažerské schopnosti

Pak neváhejte a přidejte se do mezinárodního klubu studentů VUT a vyzkoušejte jeden ze dvou našich programů (buddy nebo member)

Rádi přivítáme každého schopného studenta s otevřeným myšlením.

Buddies - chemiků je stále nedostatek.

Ti, co se v minulosti přihlásili, odváděli skvělou práci.

 

Ing. Štěpán Šustek, President of ISC VUT Brno

 

 

 

Více...

Uzavření fakulty ve dnech 17. 8. - 20. 8.

Vložil: Eva Šmírová, 16.8.2017 11:32

Vzhledem k plánované úplné odstávce vody v areálu, kdy si stav propojení potrubí vyžaduje náročnější přepojování, které zabere 4 dny, konkrétně 17. 8. a 18. 8. (čt+pá) a 19. 8. a 20. 8. (so+ne), bude celá fakulta uzavřena.

Registrace do studijních kroužků 2017/18 - 2. ročník Bc. a 1. ročník Ing.

Vložil: Eva Šmírová, 15.8.2017 14:38
V příloze najdete instrukce k registraci do studijních skupin, která bude spuštěna v úterý 22. 8. -  týká se 2. ročníků bakalářských programů a 1. ročníků navazujících programů.
Ke stažení: registrace_st_skupin_Z_17-18_BP2.doc

Registrace do studijních kroužků 2017/18 - 3. ročník Bc. a 2. ročník Ing.

Vložil: Eva Šmírová, 7.8.2017 14:33

V příloze najdete instrukce k registraci do studijních skupin, která bude spuštěna ve čtvrtek 10. 8. - zatím se týká  jen 3. ročníku bakalářských programů a 2. ročníku navazujících.

Ke stažení: registrace_st_skupin_Z_17_18.doc

OPĚT Prospěchová stipendia !!!

Vložil: Hana Alexová, 27.6.2017 11:55

Omlouváme se za předchozí uvedené informace ohledně stipendií, chtěli jsme vše zjednodušit a urychlit, ale vzhledem k tomu že IS využívá téměř celé VUT, není jednoduché změnit podmínky jen pro jednu fakultu, takže: zpět ke starému modelu. Výpočet pro prospěchová stipendia se spustí nejdříve po ukončení akademického roku 2016/2017 tedy 1. 9. 2017. Po tomto datu budete mít do 20. 9. 2017 možnost podávat žádosti. Jen připomínáme, že stipendium za LS náleží studentům, kteří byli v LS v  1.a 2. ročníku bakalářského studia, a studentům, kteří byli v 1. ročníku magisterského studia a splnili v řádném zkouškovém období všechny zapsané zkoušky a předměty (s výjimkou předmětu odborná praxe, ta může být vykonána až do 31.8.) do předepsaného váženého studijního průměru.

Nabídka stáže, brigády nebo zaměstnání ve firmě Synthesia

Vložil: Hana Alexová, 19.6.2017 07:21
V příloze najdete širokou nabídku možností profesně orientované letní brigády, stáže nebo stálého zaměstnání...
Ke stažení: leták_absolventi + brigádníci_06.2017.png

Prospěchová stipendia za letní semestr

Vložil: Hana Alexová, 19.6.2017 14:09

Milí studenti,

vzhledem k novele Zákona o VŠ a úpravě Studijního a zkušebního řádu, budou od 1. 9. 2017platit i nová pravidla a podmínky pro přiznání prospěchových stipendií. Prospěchová stipendia za letošní letní semestr budou vyplacena podle dosud platných podmínek, zveřejněných na webových stránkách fakulty. Žádosti o prospěchová stpendia se podávají elektronicky prostřednictvím IS STUDIS - menu "Stipendia a poplatky", volba "Žádosti o stipendia", položka "Prospěchové stipendium", tlačítko "Podat žádost" od 22. 6. 2017 do 31. 8. 2017.

Upozorňujeme studenty, že doposud podané žádosti byly smazány!!!

Více...

Změna úředních hodin studijního oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 15.6.2017 14:28

V pondělí 19. 6. začínají letní prázdniny, úřední hodiny budou pouze ve středu.

 

Více...

Prázdninová provozní doba knihovny

Vložil: Jan Brada, 13.6.2017 08:58

Milí čtenáři,

během letních prázdnin bude otevírací doba následující viz. tabulka.

Přejeme všem krásné léto.

 

 3. července – 14. července

a

28. srpna -  15. září

17. července –

25. srpna

Pondělí až Čtvrtek

9:00 – 11:00

13:00 – 15:00

 

ZAVŘENO

Pátek

9:00 – 11:00

13:00 – 14:00

 

Proč promoce bakalářů v P1 a proč bez talárů???

Vložil: Hana Alexová, 9.6.2017 06:36

Milé studentky, milí studenti,

chtěla bych reagovat na časté dotazy ohledně letošních promocí absolventů. Jsme si vědoma, že promoce absolventů jsou slavnostní a v osobním životě velice důležitou událostí pro všechny z vás. Ale bohužel se vyskytly jisté okolnosti, které jsme nemohli v organizaci akademického roku ovlivnit. V letošním roce byla na celém VUT zkrácena výuka a celý letní semestr z důvodu pořádání celonárodní akce - Letní olympiády dětí a mládeže, která je garantována Jihomoravským krajem. Tato akce se uskuteční nejen na všech sportovištích VUT a města Brna, ale účastníci budou na VUT i ubytováni a je jim zajištěno stravování. Z tohoto důvodu je tedy méně časového prostoru na všech fakultách VUT na organizaci nejen ukončení semestru a výuky, ale i přijímacích zkoušek a promocí. V námi požadovaném termínu byly prostory FEKT již obsazeny. Bakalářské promoce jsme organizovali mimo FCH až v poslední době, vždy jsme se snažili naopak na základě požadavků studentů, zorganizovat promoce na fakultě, aby rodiče a přátelé našich absolventů mohli poznat prostředí a pracovníky, ve kterém naši studenti strávili dobu svého studia. V příštím roce je naplánována rekonstrukce posluchárny P1 a pokud vše půjde podle harmonogramu možná se dočkáte magisterských promocí v opravených prostorách. Co se týká talárů, v letošním roce jsme se snažili opět vyjít vstříc požadavkům studentů, kteří v minulých letech měli přání pořádat promoce bez talárů. Je pravda, že i kapacitně vzhledem k letošnímu velkému počtu absolventů bychom neměli dostatečný počet kusů a proto jsme se rozhodli přání splnit a nechat tak vyniknout vašemu společenskému oblečení. Jak je vidět názory se mění a každý rok je jiný pohled na věc. Věřím, že i přes uvedené skutečnosti prožijete se svými blízkými promoce důstojným způsobem a celý den si užijete dle vašich představ. Martina Repková

Studentská soutěž

Vložil: Eva Šmírová, 7.6.2017 08:28
Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Více informací najdete v příloze a na webu nakladatelství.
Více...

Ke stažení: vyzva_Studentska soutez.pdf

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 7.6.2017 13:25
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 30. 6. 2017.
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2017.doc

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 1.6.2017 15:25

Milí studenti,

z provozních důvodů bude knihovna 8. června (čtvrtek) uzavřena ve 13:00.

Omlouváme se za případné komplikace. 

Mobility CEEPUS 2017/2018

Vložil: Tomáš Buk, 1.6.2017 22:05
Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program studentských a učitelských mobilit pro oblast střední a východní Evropy.

Fakulta chemická je od akademického roku 2014/15 zapojena do sítě  CIII-SI-0905-03-1617 Training and research in environmental chemistry and toxicology a nově od akademického roku 2017/18 rovněž do sítě  CIII-HR-1108-01-1617 Colloids and nanomaterials in education and research.

Žádosti o pobyty v zimním semestru akademického roku 2017/18 je možno podávat do 15. června 2017 prostřednictvím webových stránek www.ceepus.info, kde jsou rovněž podrobné informace o programu CEEPUS. Podrobnější informace o programu a konzultace k vyplňování žádosti poskytnou rovněž prof. Josef Čáslavský a RNDr. Lenka Fišerová.

Stipendijní program Nadace Unipetrol

Vložil: Eva Šmírová, 25.5.2017 11:55
Skupina Unipetrol oznámila vznik nové Nadace Unipetrol, jejímž posláním je podpora nadaných studentů, škol a vědců v jejich činnosti a dalším rozvoji.Studenti se mohou ucházet o stipendium již nyní - uzávěrka pro podání žádosti je 30. 6. 2017.
Více...

Ke stažení: Nadace.pdf

Registrace předmětů pro rok 2017/2018

Vložil: Eva Šmírová, 18.5.2017 13:50

V IS Studis byla spuštěna registrace předmětů do dalšího ročníku (menu "Registrace PV předmětů"), která je dostupná jen studentům, kteří mají splněné podmínky pro postup do dalšího ročníku:

 • min. 40 kreditů u prezenčního a min. 35 kreditů u kombinovaného studia
 • absolvované povinné předměty, které byly podruhé zapsané

Studenti, kteří nestudují standardně (např. mají uznány předměty z předchozího studia, studijní pobyt v zahraničí) a nemohou získat potřebný počet kreditů, budou kontaktovat studijní oddělení (e-mail) ihned po vykonání všech letos zapsaných předmětů, resp. po návratu ze zahraniční univerzity.

POZOR: Na zápis do dalšího roku studia je třeba si zaregistrovat minimálně 60 kreditů, pouze u posledních ročníků není nastaven žádný limit, student si zaregistruje tolik kreditů, kolik potřebuje pro ukončení celého studia! Důkladně si rozmyslete výběr povinně volitelných předmětů, všechna "F" se budou nově počítat do váženého průměru - viz info na FB.

Předměty, které nevykonáte do 31. 7. 2017, budou automaticky převedeny do roku 2017/2018.

Studenti 3. ročníků bakalářských programů a 2. ročníků magisterských navazujících programů, kteří nepůjdou letos k SZZ (a splní podmínky postupu do dalšího roku studia), budou mít příští rok zapsány jen případné "resty" z roku 2016/2017 (po 31. 7. 2017).

Elektronický zápis do ročníku 2017/2018

Vložil: Eva Šmírová, 18.5.2017 14:05

V IS Studis - po provedení úplné registrace předmětů student požádá o elektronický zápis do ročníku (menu "Zápis do ročníku"). Požádáním o elektronický zápis se zamkne registrace předmětů proti změnám.

Elektronický zápis je otevřen do 6. 8. 2017

Studenti, kteří si přes portál potvrdili elektronicky žádost o zápis do dalšího ročníku, budou studijním oddělením automaticky zapsáni začátkem srpna bez osobní účasti. Na portálu je možné provedení zápisu ověřit v menu Studium - ve sloupci "popis změny" bude položka "11 - řádný zápis".

Potvrzení o studiu, potvrzení průkazů na dojíždění a formulářů pro SSZ si mohou zapsaní studenti začít vyřizovat na studijním oddělení po řádném zápisu do ročníku. 

Doplňující info k promocím

Vložil: Eva Šmírová, 15.5.2017 11:17
Promoce absolventů navazujících programů proběhnou na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Technická 12 (naproti jídelny Kanas, plánek je v příloze). Parkoviště před hlavním vchodem bude volně přístupné. Jakmile vejdete do budouvy, narazíte na cedulky, které Vás, absolventy, dovedou do posluchárny P200 (označena i SF 1.141), kde vyřídíme formality. Rodiče půjdou podle jiných cedulek po schodech do 1. patra, kde vyčkají před aulou (za vrátnicí jsou i 2 výtahy).
Ke stažení: plánek T12.jpg

Promoce - navazující magisterské programy

Vložil: Eva Šmírová, 15.5.2017 10:50
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů navazujících magisterských programů, které se uskuteční v pátek 16. 6. 2017.
Ke stažení: Časový harmonogram promocí magistři 2017.doc

Studentské skříňky

Vložil: Hana Alexová, 15.5.2017 08:56

Vedení fakulty se snaží adekvátně zajistit možnost odkládání oděvů a osobních věcí studentů a vytvořit tak podmínky pro bezpečnou úschovu věcí studentů. Proto dojde letos k reorganizaci systému klíčů od studentských šatních skříněk. Veškeré informace najdete v Pokynu děkana, zde jen připomínáme aktuální termíny:

- odevzdání klíčů všech studentů bakalářských a magisterských navazujících studijních programů: do 30. 6. 2017.

- technické opravy, vyklizení, přečíslování skříněk: 1. 7. 2017 - 20. 8. 2017

- výdej klíčů všem studentům, včetně nastupujících prvních ročníků: od. 18. 9. 2017      

Ke stažení: Pokyn_0317_skrinky.pdf

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 4.5.2017 08:54

Milí studenti,

dne 17.5.2017 bude knihovna z technických důvodů uzavřena.

Omlouváme se za případné komplikace.

Den otevřených dveří zaměřený na PhD. studium na CEITEC VUT

Vložil: Eva Šmírová, 26.4.2017 09:36

CEITEC VUT připravuje pro studenty na 4. 5. 2017 přednášky o jejich programu i prohlídku jednotlivých laboratoří. Přihlášky do doktorského programu je možné podat do 15. 5. 2017.

Více...

Ke stažení: PHD open day.pdf

Trainee programy firmy CONTIPRO a.s.

Vložil: Hana Alexová, 24.4.2017 08:02

Pokud chcete nastartovat svoji kariéru v oblasti aplikovaného výzkumu a poznat, jak funguje jedno z nejmodernějších výzkumných pracovišť v Evropě, využijte nabídky treinee programů, která je určena letos končícícm studentům magisterských programů.

Detaily Trainee programů naleznete na webových stránkách


Více...

Ke stažení: HLEDÁME NOVÉ VÝZKUMNÍKY.pdf

Úřední hodiny - studijní oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 10.4.2017 13:52
Z důvodu školení na rektorátě VUT (novela zákona o VŠ) nebudou ve středu 12. 4. úřední hodiny. Zastavit se můžete ve čtvrtek 13. 4. během dopoledne (do 11 h).

Hodnocení po prvním semestru

Vložil: Eva Šmírová, 4.4.2017 09:55

Vážení studenti 1. ročníku bakalářského studia!

Skončilo Vaše první zkouškového období a Vy máte možnost v anonymní anketě ohodnotit Vámi absolvované předměty. Vedení fakulty dlouhodobě sleduje Vaše stanoviska, bohužel však počet hodnocení je tak nízký, že z něj nelze vyvodit žádná konkrétní doporučení, úpravy či změny. Budeme rádi, pokud si najdete čas, vyplnění dotazníku k jednomu předmětu Vám zabere max. 10 minut.

Vaše impulsy mohou být přínosem pro naši další práci. Dotazník hodnocení předmětů není pro zpětnou vazbu od vyučujícího koncipován. Pro interaktivní diskuzi mezi vyučujícím a studenty doporučujeme využívat diskuzní fóra v e-learnigovém systému Moodle. Hodnocení najdete ve Studis, v menu "Hodnocení předmětu".

Děkuji Vám za zpětnou vazbu a přeji Vám hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Martina Repková, Ph.D.
proděkanka pro studium a záležitosti studentů

NOVÁ VÝZVA k podávání žádostí o STIPENDIA na STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY

Vložil: Eva Šmírová, 30.3.2017 14:24

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena NOVÁ VÝZVA k podávání žádostí o STIPENDIA na STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY v akademickém roce 2017/2018. Stipendia jsou určena PRO STUDENTY druhého stupně VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA - MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO a PRO AKADEMICKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ PRACOVNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice. 

UZÁVĚRKA pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 DO 16:00 HOD. 

Více...

Ke stažení: letak NSP.pdf

Fotosoutěž - Oskar „12+1"

Vložil: Eva Šmírová, 30.3.2017 14:30
Jedná se o soutěž s cílem nafotit a upravit 13 fotografií nově postaveného, železničního mostu Oskar, u Břeclavi.
Více...

Ke stažení: Fotosoutěž.pdf

Žádost o vyplnění dotazníku

Vložil: Eva Šmírová, 29.3.2017 12:25
V příloze najdete dopis p. náměstka primátora s žádostí o vyplnění dotazníku - příprava nové Strategie Brno 2050.
Více...

Ke stažení: Strategie Brno 2050.docx

Závěry z ankety hodnocení výuku

Vložil: Hana Alexová, 13.3.2017 08:25
Ke stažení: Hodnoceni vyuky fch_2017_ZS.doc

Seminář Citování a Citace PRO

Vložil: Filípková Veronika, 13.3.2017 13:01

Milí studenti,

chtěla bych vás informovat o zajímavém semináři, kde se naučíte, jak správně citovat.

Kdy: 21. 3. 2017, 13:00

Kde: FCH, učebna P13

!Registrace!

Zápis z jednáni s vedením KaM

Vložil: Hana Alexová, 10.3.2017 07:59
Ke stažení: zapis.docx

mimořádné kolo výběrového řízení – Erasmus+ stáže LS 16/17

Vložil: Eva Šmírová, 9.3.2017 08:53

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rektorát VUT vyhlásil mimořádné kolo výběrového řízení na stáže v letním semestru ještě tohoto akademického roku 16/17.

Kdo by měl o stáž zájem, ať doručí (osobně nebo skenem do mailu: international@fch.vutbr.cz ) vyplněnou přihlášku (vizte přílohu)  do 28.3.2017.

podmínky výjezdu:

-         student musí být studentem po celou dobu realizace stáže

-         doba pobytu nejméně 60 dní a konec stáže nejpozději 30.9.2017

-       již předjednaná stáž je považována za výhodu, avšak není podmínkou, to znamená, že do přihlášky můžete uvést předběžnou lokalitu bez potvrzení (fakultou nominovaní studenti budou potvrzovat přesnou lokalitu rektorátu – pan Lády - do 30.4.2017)

Zahraniční oddělení
 


Ke stažení: ERASMUS_prihlaska.rtf

Zápis z jednání s vedením KaM

Vložil: Hana Alexová, 7.3.2017 08:45
V příloze je uložen zápis z diskuse s vedením KaM z minulého týdne
Ke stažení: diskuze-na-fch-KAM.pdf

Přihlášky do navazujících studijních programů

Vložil: Hana Alexová, 7.3.2017 09:43

Milí studenti posledních ročníků bakalářského studia,

dovolujeme si připomenout, že pátek 31.3. 2017 je posledním dnem pro podání přihlášek do navazujícího studia!!!! Přihlášku najdete na stránce https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Na studijní oddělení pak stačí doručit pouze vyplněný e-protokol přihlášky (stačí vhodit do schránky na studijní oddělení), lékařské potvrzení není potřeba a kopie bakalářského diplomu také ne.

   Někteří z vás splní podmínku prominutí přijímací zkoušky - vážený studijní průměr za bakalářské studium do 1,80, ostatní budou 8.6.2017 psát test z chemie v rozsahu státních závěrečných zkoušek. Pokud budete přijati, hned po státnicích si musíte udělat registraci předmětů navazujícího studia a u promocí budete zpětně zapsáni do magisterského studia den po vykonání SZZ. Takže budete mít bez přerušení statut studenta a  dostanete potvrzení o studiu na prázdninové brigády.

Seminář Open Access

Vložil: Filípková Veronika, 6.3.2017 09:58

Co je to otevřený přístup? Jak zviditelnit své články? Jak se dostat k otevřeným zdrojům? Jak získat dotaci? Jak se bránit predátorům?

Jestli si kladete tyto otázky tak je pro vás Seminář Open Access jako stvořený. 

Kdy: 23. 3. 2017 od 10:00-12:00

Kde: FCH, učebna P9

Registraci proveďte prosím zde .

 

Vyhodnocení dotazníku ,,Menza"

Vložil: Hana Alexová, 6.3.2017 10:01
Ve čtvrtek 2.3.2017 proběhlo setkání studentů a zaměstnanců s ředitelkou Kolejí a menz. Impulsem byly připomínky studentů ke stravovaní na FCH. Student naší fakulty Jakub Fridrich vytvořil a zpracoval dotazník, jehož výsledky byly prezentovány na dané schůzce, kde byla řešena nejen problematika menzy, ale i bufet, v nejbližší době bude vyhotoven a zveřejněn zápis.V příloze je uvedeno zhodnocení dotazníků a vaše podněty. Děkujeme všem, kteří se ankety i schůzky účastnili a není jim to jedno. 
Ke stažení: Vyhodnoceni_dotaznik_menza.docx

Diskuse s ředitelkou KaM - kvalita stravování na FCH

Vložil: Hana Alexová, 23.2.2017 09:06

Setkání s ředitelkou Kolejí a menz – diskuse na téma "Kvalita stravování na FCH".

Milí studenti, řada z vás se zapojila do anketního hodnocení týkajícího se stravování ve studentské menze Fakulty chemické. S nápadem přišel náš student Jakub Fridrich, který navrhl dotazník a vaše připomínky zpracoval. Do ankety se zapojila téměř polovina studentů FCH, což dokládá váš zájem o kvalitní stravování na naší fakultě. Řešit se bude nejen studentská menza, ale i bufet. Využijte příležitosti a přijďte osobně vše probrat s ředitelkou Kolejí a menz, říct svůj názor a vyjádřit svoje stanovisko ve čtvrtek 2. března v 15.00 v posluchárně P4.

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 22.2.2017 11:12

Milí studenti,

z technických důvodů bude knihovna dnes tj. 22.2.2017 uzavřena ve 14:00.

Omlouváme se za případné komplikace. 

Využití otevřených výukových materiálů

Vložil: Jan Brada, 20.2.2017 14:35

Vážené studentky, vážení studenti!

V rámci realizace mezinárodního projektu NETCHEM se zjišťuje stupeň využívání OER (Open Educational Resources, tj. jakékoli vzdělávací materiály, které jsou volně dostupné ke vzdělávacím účelům bez nutnosti placení licenčních poplatků) pro výuku instrumentální analytické chemie na vybraných fakultách v ČR, ve Francii a ve Velké Británii.

Protože naše FCH je mezi vybranými fakultami, obracím se na vás se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Formulář ve Wordu si stáhněte do svého počítače, vyplňte, uložte a odešlete na e-mail caslavsky@fch.vut.cz. Vyplněné dotazníky budou dále zpracovávány v anonymizované podobě.

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku .docx (nebo v příloze níže formát Word 97-2003 .doc) do pátku tohoto týdne (tj. do 24.2.2017). S díky za realizační tým projektu

Prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Ke stažení: STUDENTS.doc

Na VUT zavítá předseda Akademie věd ČR

Vložil: Jan Brada, 15.2.2017 13:28
Ve čtvrtek 23. února 2017 v 16:00 zavítá na VUT předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.. Jeho přednáška na téma Jak české hlavy mění svět představí klíčovou instituci české vědy a její pracovníky. Přijďte na přednášku a dozvíte se zajímavosti o Akademii věd ČR.
Více...

Informace děkana FCH

Vložil: Jan Brada, 13.2.2017 13:29

Vážení studenti,

chtěl bych vás informovat o mimořádné události, která postihla naší fakultu v neděli 12.2. 2017 v pozdních večerních hodinách. Technická závada na počítači byla pravděpodobnou příčinou požáru v Laboratoři kovů a koroze, který si vyžádal zásah hasičů, nicméně byl rychle zlikvidován. Požárem byla zasažena jen jedna laboratoř, přesné škody jsou předmětem zjišťování. Fakulta vyvíjí maximální úsilí, aby se následky požáru podařilo v co nejkratší době minimalizovat a následně uvést laboratoř do původního stavu.

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan

Prospěchové stipendium - žádosti

Vložil: Yveta Volánková, 6.2.2017 14:04

 

Žádosti o prospěchová stipendia za zimní  semestr 2016/17 je možné podat elektronicky, okud student splňuje podmínky, do 20. 2. 2017 ve Studis - menu Stipendia a poplatky. Podmínky udělení jsou uvedeny ve směrnici 3/2010 a v rozhodnutí děkana 1/2016 . Nárok se odvíjí od průměru pro stipendium (B do 1,60, N do 1,30). Žadatelé musí mít v IS fakulty zavedený bankovní účet.


Děkanské volno - 9. 2. 2017

Vložil: Eva Šmírová, 2.2.2017 10:38
Ke stažení: Rozhodnuti1_dekanske volno.pdf

Pokyn pro studenty NMSP - Angličtina B1

Vložil: Yveta Volánková, 1.2.2017 12:13

V příloze naleznete prováděcí pokyn k zakončení předmětu Angličtina B1 pro studenty NMSP.


Ke stažení: 968_Prováděcí pokyn Angličtina B1 LS 2017.pdf

Rozvrhy a registrace do studijních skupin

Vložil: Eva Šmírová, 27.1.2017 07:41
Rozvrhy pro letní semestr jsou již zveřejněny v IS Student. Pokyny k registraci do studijních skupin najdete v příloze.
Ke stažení: registrace_st_skupin_L_16-17.pdf

Organizace předmětu Tělesná výchova

Vložil: Eva Šmírová, 27.1.2017 07:43
V příloze najdete informace k zápisu do volitelného předmětu Tělesná výchova.
Ke stažení: TĚLESNÁ VÝCHOVA V LS 2017.pdf

Výuka jazyků na FASTU - letní 2016-2017

Vložil: Eva Šmírová, 19.1.2017 09:15
Zájemci o studium jazyků na Fakultě stavební VUT v Brně najdou bližší informace v příloze a na webu fakulty. 
Více...

Ke stažení: FCH_Letacek.pdf

Konkurz do pěveckého sboru

Vložil: Eva Šmírová, 12.1.2017 09:03
Brněnský akademický sbor vypisuje konkurz do všech hlasových skupin.  Všichni zájemci o sborový zpěv jsou srdečně zváni ke konkurzu, který proběhne dne 23.1.2017, 26.1.2017 a 30.1.2017 od 18.30 hod. v Janáčkově divadle. Bližší informace jsou uvedeny v e-mailu, který zaslala místopředsedkyně sboru (příloha této aktuality).
Více...

Ke stažení: konkurz do sboru.docx

Stěhování

Vložil: Hana Alexová, 4.1.2017 08:26
Upozorňujeme studenty, že akademičtí pracovníci a doktorandi se stěhují do původních prostor administrativní budovy, tzv. „rohlíku“. Ústav fyzikální a spotřební chemie na 3. NP během 4. a 5. 1. a plně připojeni na telefony bude od 6. 1. 2017. Ústav chemie materiálů se stěhuje na 4. NP a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí na 5. NP ve dnech  9. a 10. 1. 2017.  Plně připojeni na telefony budou od 11. 1. 2017.

EBSCO - otevření zkušebního přístupu

Vložil: Filípková Veronika, 3.1.2017 13:21

Otevřený testovací přístup k rozšířeným verzím databází Academic Search Ultimate a Business Source Ultimate. Pro zájem řady knihoven je tento zkušební přístup rozšířen o multioborové databáze e-knih eBook Academic Collection.

Zkušební přístup je pro knihovnu dostupný od 1. ledna do 31. března 2017.

Academic Search Ultimate - nejrozsáhlejší multioborová akademická plnotextová databáze. Nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik. Tisíce plnotextových časopisů v angličtině i jiných původních jazycích z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky umožní studentům a vědcům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy. Seznam titulů zde .

Business Source Ultimate – nabízí nejrozsáhlejší pokrytí plného textu v oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů. Seznam titulů zde .

eBook Academic Collection - světově nejobsáhlejší kolekce o bezmála 150 000 akademických titulech.

Prosba: Šetřeme energií!

Vložil: Jan Brada, 8.12.2016 13:01

Milí studenti, náklady na vytápění objektu naší fakulty jsou vysoké a tvoří významnou položku rozpočtu fakulty. Obracím se proto na Vás s prosbou, abyste během topné sezóny důsledně zavírali dveře a nenechávali zbytečně dlouho otevřená okna. Takové úniky tepla zcela zbytečně navyšují výdaje fakulty a samozřejmě také komplikují samotné vytápění budovy.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Martina Repková, proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Doplňující pedagogické studium

Vložil: Eva Šmírová, 7.12.2016 08:24

Ústav společenských věd Fakulty stavební VUT v Brně zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání doplňující pedagogické studium.

Více informací, vč. termínu pro zaslání přihlášky, najdete v příloze.

Ke stažení: Informace_DPS_2017.pdf

Erasmus - prezentace z info schůzky

Vložil: Eva Šmírová, 2.12.2016 14:20

V příloze naleznete powerpointovou prezentaci z informační schůzky, která se konala 1.12. Prezentace obsahuje mimo jiné přehled bilaterálních smluv s komentářem, termín pro podání přihlášky další náležitosti výběrového řízení.


Ke stažení: ERASMUS_1_12_2016.ppt

Přihláška do programů Erasmus a RP MŠMT

Vložil: Eva Šmírová, 2.12.2016 12:53
Přihlášku naleznete v příloze
Ke stažení: ERASMUS_prihlaska.rtf

Knihovna-změna otevírací doby

Vložil: Filípková Veronika, 1.12.2016 10:41

Vážení zaměstnanci a milí studenti,

z důvodu čerpání dovolené obou knihovnic bude knihovna od čtvrtka 22. 12. 2016 zavřena.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu po Novém roce a to od 2. 1. 2017. 

Nejlepší bakalářské práce představí 8 z VUT

Vložil: Eva Šmírová, 28.11.2016 08:56

8 z VUT je soutěžní přehlídka, v rámci které 8 vybraných studentů ze všech fakult VUT v Brně představí své bakalářské práce, které vznikly v uplynulém akademickém roce. Za naši fakultu je to studentka 1. ročníku navazujícího programu Ivana Nováčková - přijďte ji podpořít!

Soutěžní přehlídka se bude konat 1. prosince 2016 od 17 hodin, a to ve Štukovém sále (3. patro) rektorátu VUT na Antonínské 1 v Brně.

Více...

Ke stažení: VUT_pozvanka_8zVUT_2016.pdf

Knihovna-změna otevírací doby

Vložil: Filípková Veronika, 24.11.2016 15:14
Milé čtenářky a čtenáři, ve středu 30.11.2016 bude knihovna otevřena pouze do 14:45 z důvodů děkanského volna. Děkujeme za pochopení.

Děkanské volno

Vložil: Yveta Volánková, 18.11.2016 12:28

 

V souvislosti s konáním akademického shromáždění dne 30. 11. 2016 vyhlašuji děkanské volno na výuku od 14:50 hodin, tj. výuka končí 8. vyučovací hodinou (14:00 – 14:50).

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan FCH VUT v Brně

 

 

 

Ke stažení: rozhfch2016_5.pdf

Knihovní newsletter

Vložil: Filípková Veronika, 16.11.2016 12:41
Dnes vyšlo první číslo Knihovního newsletteru dostupného ze stránek http://newsletter.lib.vutbr.cz .

Akademické shromáždění u příležitosti 105. výročí založení fakulty

Vložil: Jan Brada, 16.11.2016 08:59

Děkan Fakulty chemické VUT v Brně ve spolupráci s Akademickým senátem FCH VUT v Brně Vás zvou na Akademické shromáždění, které se u příležitosti 105. výročí založení fakulty uskuteční ve středu 30. listopadu 2016 od 15 hodin v posluchárně P1. Součástí tohoto shromáždění akademické obce fakulty bude připomínka 105. výročí založení fakulty, vyhlášení výsledků ankety o Nejlepšího pedagoga dle hodnocení studentů na FCH VUT v Brně, předání Cen děkana za vynikající studijní výsledky pro studenty doktorských studijních programů, ocenění nejlepších výzkumníků a Zpráva o činnosti fakulty s výhledem na příští období.

Z důvodu umožnění účasti na shromáždění všem členům akademické obce – akademickým pracovníkům i studentům – bude vyhlášeno děkanské volno, které ukončí výuku v den konání shromáždění v 14:50.

Info schůzka o výjezdech do zahraničí

Vložil: Eva Šmírová, 11.11.2016 08:32

Podobně jako v uplynulých letech, i letos pořádáme informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2017/2018.  Těšíme se na Vás 1.12. od 15 hod v zasedačce děkanátu, 5. patro. (Detaily naleznete v příloze.)

 

Zahraniční oddělení FCH

Ke stažení: studium_zahranici.pdf

Ztracené/nalezené klíče

Vložil: Eva Šmírová, 9.11.2016 10:00
Na parkovišti byly nalezeny klíče, majitel si je může vyzvednout na vrátnici.

Nabídka stáže přímo na Fakultě chemické

Vložil: Hana Alexová, 8.11.2016 11:36
Centrum materiálového výzkumu Fakulty chemické VUTv Brně, hledá posilu do svého týmu na pracovní pozici stážisty/ stážistky.
Ke stažení: Stážista - CMV.doc

seminář “Databáze na VUT”

Vložil: Filípková Veronika, 4.11.2016 11:34

FSI si vás dovoluje pozvat na seminář “Databáze na VUT”. Předpokládaná délka je 1,5 hodiny.

Kdy: 8.11.2016 v 10:00

Kde: FSI, budova A5, učebna U6

Z důvodu omezené kapacity místnosti prosíme účastníky o registraci zde.

Program:

Jaké máme bibliografické databáze?

Jaké máme plnotextové databáze?

Jak hledat v databázích aneb chytré tipy a triky.

Discovery systém Primo. Problematika Open Access zdrojů a citačních manažerů.

Praktické ukázky a odpovědi na dotazy.

databáze Elgaronline

Vložil: Filípková Veronika, 3.11.2016 12:27

Zajistili jsme zkušební přístup k databázi Elgaronline, který bude funkční do 1. prosince 2016.

Podrobnosti jsou uvedené na Portálu knihoven.

Přístup do kolekcí elektronických knih z let 2013 a 2014 (tituly zahrnující právo, ekonomiku, životní prostředí, inovace a technologie nebo geografie). Obsahem jsou vědecké monografie, příručky, encyklopedia a slovníky.

Nový přírůstek do knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 2.11.2016 12:28

MCMURRY, John, Jan BUDKA, Radek CIBULKA, Dalimil DVOŘÁK, Jaroslav KVÍČALA, Pavel LHOTÁK a Jiří SVOBODA. Organická chemie. Vydání první. Brno : Praha: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, xix, 1178 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm.

ISBN 978-80-214-4769-1.

 

K vypůjčení 25 ks.

Digitální Hospodářské noviny

Vložil: Filípková Veronika, 2.11.2016 13:27
Vydavatelství Economia ve spolupráci se společností ČEZ připravilo pro akademické pracovníky, studenty doktorského studia a studenty posledních ročníků vybraných fakult přístup k digitálním Hospodářským novinám, a to až do 30. 9. 2017, zcela zdarma. Hospodářské noviny lze číst v mobilních aplikacích pro smartphony a tablety s operačními systémy iOS i Android.

Podrobné informace k aktivaci přístupu jsou dostupné po přihlášení na stránce https://www.vutbr.cz/knihovny/hn-digital

Výzkum zaměřený na studenty v Brně

Vložil: Hana Alexová, 21.10.2016 08:48
Spolupráce na výzkumu ,,Ekonomické efekty přítomnosti studentů v Brně". Jedná se zejména o informace, odkud studenti pocházejí, kde v Brně bydlí, jaké mají k dispozici finance nebo za co nejvíce utrácejí své úspory. Informace o studentech, velice pomáhají v dalším rozvoji města či při práci na nové Strategii pro Brno 2050.
Více...

Přihlašování do systému VUT ...

Vložil: Jan Brada, 18.10.2016 14:14
Informační systémy VUT nepatří mezi triviální a studenti často tápou, jak se ke které službě přihlásit. Shrnutí aktuálního stavu najdete v návodech na wiki ...
Více...

Za esej o USA pobyt v USA

Vložil: Eva Šmírová, 17.10.2016 08:29
Od zástupce portálu Smallerearth.cz jsme obdrželi nabídku soutěže určené pro studenty vysokých a vyšších odborných škol. Pravidla jsou jednoduchá - student napíše krátkou esej v angličtině o USA a ten nejlepší, kterého vybere porota, vyhraje celý program zdarma na 3 měsíce. Blitší info v příloze a na jejich webu
Více...

Ke stažení: Esej.jpg

Týden otevřeného přístupu 2016

Vložil: Filípková Veronika, 14.10.2016 11:37

Ústřední knihovna se tradičně připojuje k mezinárodní propagační akci Týden otevřeného přístupu 2016, pro letošek s tématem Call to Action! V týdnu od 24. října jsme si pro Vás nachystali několik akcí.

Odborné semináře

V úterý a ve čtvrtek jsou pro Vás připraveny dva semináře týkající se problematiky otevřeného přístupu.

Autorský zákon a otevřené publikování - FEKT, 25. 10., 9-11 hod.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D. z Masarykovy univerzity představí ve stručnosti základní rysy autorského zákona a možnost využití veřejných licencí Creative Commons. Hlavní část přednášky začíná v 10 hodin, my tam budeme pro Vás již od devíti! Zajímá Vás nějaký konkrétní problém nebo si chcete přijít jen popovídat? Stavte se

Jak citovat a být citován - FSI, 27. 10., 14.30-16.30 hod.

Zajímá Vás, jak správně a jednoduše citovat? První část přednášky představí Hana Janečková nástroj Citace PRO. V druhé půlce semináře se můžete dozvědět vše o otevřeném přístupu. Jak publikovat otevřeně, jak zažádat o podporu z fondu, jaký má otevřený přístup vliv na citovanost.

Neformální setkání

Open Beer - Kanas, 26.10., od 18 hod.

Ve středu se na Vás budeme těšit v hospůdce Kanas. Zajímá Vás, co to ten otevřený přístup vlastně je a jak může být užitečný pro Váš výzkum? Nemáte čas během dne na semináře? Nebo si chce jen neformálně popovídat? Budeme se na Vás těšit.

Na jednotlivé akce se prosím zaregistrujte na adrese http://formulare.lib.vutbr.cz/oaw2016 .

Registrace není povinná, ale dáte nám představu o počtu zájemců, děkujeme.

Možnost individuálních prezentací

Nehodí se Vám ani jeden z nabízených termínů? Ve středu 26. října nabízíme možnost individuálních konzultací přímo u Vás na fakultě či ústavu. Pokud zajistíte alespoň 5 účastníků a vhodné prostory, vyberte si vhodný termín a zaregistrujte se na adrese http://formulare.lib.vutbr.cz/individualni-oaw . Na podrobnostech se záhy domluvíme.

Mov'in Europe - Studuj a pracuj v zahraničí

Vložil: Jan Brada, 12.10.2016 14:22
Na mezinárodní zkušenosti záleží. Chceš vyjet na studium nebo stáž v zahraničí a nevíš jak na to? Tento event je právě pro tebe! Přijdi 19. 10. na FP.
Více...

Ke stažení: poster_A2_Movin_2016.pdf

Exkurze do firmy TEVA Czech Industries s.r.o.

Vložil: Hana Alexová, 7.10.2016 09:59
Ve spolupráci se společností Teva Czech Industries s.r.o. jsme připravili exkurzi pro naše studenty do výrobního závodu v Opavě. Při vzdělávání našich studentů se snažíme efektivně propojovat teoretickou výuku s praxí. Exkurze tak přinášejí cenné informace z praxe, rozšiřují získané teoretické znalosti a jsou příjemným zpestřením výuky. Akce je připravena především pro studenty navazujícího studia v Medicínských aplikacích, ale v případě volné kapacity může jet kdokoli.
Více...

CHTĚLI BYSTE VĚDĚT A BOJÍTE SE ZEPTAT? PŘIJĎTE NA PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE ČLENY VEDENÍ FAKULTY A ZEPTEJTE SE

Vložil: Eva Šmírová, 4.10.2016 08:23

Setkání proběhne 20. 10. 2016 od 14:00 h v prostorách učebny P4 - bližší informace najdete v příloze

 

 


Ke stažení: Setkani se studenty_program.docx

Týden knihoven

Vložil: Jan Brada, 3.10.2016 14:36

Týden knihoven 3. - 9. října 2016 – 20. ročník ... a máme tu Týden knihoven.

Pokud v týdnu od 3. října do 9. října 2016 vrátíte knihu nebo skripta, na kterých vám visí pokuta, bude Vám odpuštěna. Takže hříšníci a hříšnice, prohledejte svoje šuplíky a skříňky a nebojte se přijít a vrátit dloouho nevrácené knihy/skripta. Těšíme se na Vaši návštěvu i na návštěvu našeho Facebooku

Více...

Žádosti o prospěchová stiepndia

Vložil: Yveta Volánková, 29.9.2016 15:04
Žádosti o prospěchová stipendia za LETNÍ  semestr 2015/16 je možné podat elektornicky, pokud student splňuje podmínky, do 20. 10. 2016 ve Studis - menu Stipendia a poplatky - vodorovné manu "žádosti o stipendia" - položka "Prospěchové stipendium" - dole tlačítko "Podat žádost ...". Podmínky udělení jsou uvedeny ve směrnici 3/2010 a v rozhodnutí děkana 1/2016 . Nárok se odvjí od průměru pro stipendium, který student najde v menu Elektronický index - dole "Průměr pro prospěchové stipendium" (B do 1,60, N do 1,30). Žadatelé musí mít v IS fakulty zavedený bankovní účet.

STIPENDIUM NEJLEPŠÍM STUDENTŮM ZAPSANÝM DO PRVNÍHO ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Vložil: Eva Šmírová, 27.9.2016 11:41
Rektor Vysokého učení technického v Brně uděluje v souladu se Stipendijním řádem jednorázové stipendium 500 studentům zapsaným do prvního ročníku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2016/17! Žádost o mimořádné stipendium vyplňuje student v aplikaci Studis, v modulu "Maturitní výsledky", od 29. 9. do 23. 10.
Více...

Knihovna

Vložil: Filípková Veronika, 19.9.2016 08:51

Vážení čtenáři,

 

knihovna bude dnes 19. 9. 2016 od 12:30 z technických důvodů uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení.

2.KOLO VŘ – STUDIUM A STÁŽE

Vložil: Eva Šmírová, 15.9.2016 11:57
V příloze najdete informace o 2. kole výběrového řízení v rámci programu Erasmus na letní semestr 2016/17
Více...

Ke stažení: 2.kolo.docx

FAST výuka cizích jazyků

Vložil: Yveta Volánková, 14.9.2016 10:05

 Informace o možnosti  studentů FCH navštěvovat na FAST výuku cizích jazyků. První den výuky dne 19. 9. 2016 se v odpoledních hodinách uskuteční  schůzka se zájemci, kde se domlouvá rozvrh. Informace o těchto schůzkách a také rozvrh výuky jsou na našich webových stránkách spv.webnode.cz. V příloze je připojen letáček s informacemi.

 

Daniel Rodriguez

 

Ke stažení: FCH_letacek.pdf

Imatrikulace - 16.9.

Vložil: Eva Šmírová, 13.9.2016 08:38
V příloze najdete info k Imatrikulaci (studenti přijatí v 1. kole a zapsaní do 5.9.)
Ke stažení: Oznameni_o_imatrikulaci_16_17.doc

Projektové řízení s certifikátem

Vložil: Jan Brada, 8.9.2016 12:46

Fakulta nabízí v zimním semestru 2016/17 jednosemestrální volitelný kurz "Projektové řízení podle IPMA" (MCO_IPMA, 0 kr., 2 hod./t. x 13 týdnů), který je akreditován u Společnosti pro projektové řízení o.s. Po úspěšném absolvování kurzu a splnění všech podmínek stanovených certifikačním orgánem získá student Národní certifikát studenta v oboru projektového řízení, kterým se může prokázat při hledání uplatnění na trhu práce. Kurz je určen primárně studentům navazujícího magisterského a doktorského studia. 

Kurz je veřejně nabízen v rámci celoživotního vzdělávání, proto je třeba počítat s poplatkem za jeho absolvování (1.960,- Kč) a za vystavení certifikátu NCS (605,- Kč). Kurz CŽV si nelze registrovat a zapsat do indexu přes Studis, proto v případě zájmu o kurz se registrujte závazně e-mailem u garanta kurzu, Ing. Jana Brady.

Zápis do sportu na ZS 2016/17

Vložil: Eva Šmírová, 26.8.2016 09:10

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA - volitelný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA

Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností.
Více...

Ke stažení: Přihlášení do TV_ZS_2016.pdf

Vložil: Eva Šmírová, 23.8.2016 10:51
Z důvodu konání zápisů do 1. ročníků nebudou ve středu 31. 8. úřední hodiny na studijním oddělení. 

Hledá se buddy

Vložil: Eva Šmírová, 11.8.2016 08:28

ISC shání nové „buddies“, tj. kamarády pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobé pobyty (především Erasmus+) .

Buddies je trvalý nedostatek. Za naši fakultu bychom proto byli rádi, kdyby se Vás přihlásilo co nejvíce, aby měl každý student svého kamaráda, který mu pomůže s orientací v Brně, na kolejích, ale především na naší fakultě.

Letos očekáváme mimo jiné i 3 rakouské studentky, dále studenty ze Španělska, Litvy, Taiwanu…

Registrace na stránkách ISC:

Více...

Ztracené/nalezené hodinky

Vložil: Eva Šmírová, 8.8.2016 12:18
Pokud někdo ztratil hodinky, ať se přijde podívat na studijní, zda to nejsou ty, které byly nalezeny.

Změny ve studijních plánech navazujících mag. oborů ústavu Ústavu chemie potravin a biotechnologií

Vložil: Jan Brada, 13.7.2016 14:10

Na požadavek ředitelky ústavu prof. Ivany Márové byly provedeny ve studijních plánech roku 2016/17 změny. Prosíme studenty/tky, aby se s těmito změnami seznámili (viz níže) a provedli případně úpravy svých individuálních studijních plánů a elektronického indexu.

 • 1. ročník N (forma P a K) – obor Chemie a technologie potravin: Předmět MCO_MOB (4 kr) byl změněn z PV na P a všem automaticky přidán do El. indexu. Pokud chcete některý z PV předmětů odebrat z el. indexu (podmínkou je mít zaregistrované předměty v hodnotě min. 60 kreditů), prosím napište  požadavek mailem na studijni@fch.vut.cz.
 • 2. ročník N (forma P a K) – obor Potravinářská chemie a biotechnologie: Předmět MCO_SAP (3 kr) nově přidán do Z semestru jako P a všem automaticky přidán do individuálního plánu a indexu. Opět Vám byla otevřena registrace PV předmětů a zrušena žádost o el. zápis (kdo již provedl), abyste si mohli registraci upravit. Po úpravě registrace PV předmětů prosím opět požádejte o el. zápis.

Změny ve studijních plánech 3. roč. bakalářských oborů ústavu Ústavu chemie potravin a biotechnologií

Vložil: Jan Brada, 13.7.2016 14:23

Na požadavek ředitelky ústavu prof. Ivany Márové byly provedeny ve studijních plánech roku 2016/17 změny. Prosíme studenty/tky, aby se s těmito změnami seznámili (viz níže) a provedli případně úpravy svých individuálních studijních plánů a elektronického indexu. Opět všem byla otevřena registrace PV předmětů a zrušena žádost o el. zápis. Po úpravě registrace PV předmětů prosím opět požádejte o el. zápis (menu Žádost o zápis do ročníku).

 • obor Chemie pro medicínské aplikace: BCA_ISO (2 kr) byl změněn z P na PV a BCO_TBP (4 kr) byl z PV změně na P. (Podmínkou je mít vykonaných min. 180 kreditů ze celé studium).
 • obor Biotechnologie: BCO_ZPT (kr 4) změněn z PV na P a všem automaticky přidán do individuálního plánu.
 • obor Potravinářská chemie: BCO_BIT1 (kr 4) změněn z PV na P a všem automaticky přidán do individuálního plánu.

Zaškolovák - akce pro budoucí prváky

Vložil: Eva Šmírová, 29.6.2016 08:42
Od 1.- 4. 9. se uskuteční již 6. ročník akce VUT Zaškolovák. Jedná se o jedinou oficiální seznamovací akci pro všechny fakulty VUT, která se koná pod záštitou pana rektora prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. VUT Zaškolovák je jedinečnou příležitostí seznámit se svými spolužáky ještě před začátkem semestru. Kromě spousty důležitých informací o škole, které ti usnadní studium, se můžeš těšit na našlapaný 4-denní program plný zábavy, adrenalinových atrakcí, sportů, her a párty. Tohle všechno v krásném prostředí Vranovské přehrady v nejmodernějším kempu v ČR – proto neváhej a přidej se, bude to stát za to!".
Více...

Ke stažení: Zaskolovak.pdf

Zrušení úředních hodin - 17. 6.

Vložil: Eva Šmírová, 15.6.2016 10:24
Z důvodu konání promocí absolventů nebudou v pátek 17. 6. úřední hodiny na studijním oddělení.

Technický týdeník

Vložil: Jan Brada, 15.6.2016 12:22
Jako předplatitelé tištěné verze Technického týdeníku jsme získali roční přístup k elektronické verzi časopisu včetně archivních čísel. Přihlásit se můžete na adrese: www.ecasopis.businessmedia.cz , přihlašovací údaje lze získat u pracovníků knihovny.

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 8.6.2016 10:30
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 1. 7. 2016
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2016.doc

Provozních doba knihovny v období prázdnin

Vložil: Jan Brada, 3.6.2016 07:59
Během práznin je provoz knihovny upraven, informace na stránkách knihovny
Více...

Změna v harmonogramu promocí - 17.6.

Vložil: Eva Šmírová, 26.5.2016 11:06

Vzhledem k nižšímu počtu studentů, kteří se zúčastní SZZ a se souhlasem studentů oborů CHTOŽP a SCH, jsme spojili jejich promoce s promocemi budoucích absolventů oboru CHTVM. V příloze najdete aktualizovaný časový harmonogram. 

Ke stažení: Časový harmonogram promocí magistři 2016.doc

Trainee program Contipro

Vložil: Yveta Volánková, 26.5.2016 13:38

v příloze najdete informace o trainee programech pro čerstvé absolventy, které máme vypsány pro rok 2016/2017. Trainee programy jsou určené pro čerstvé absolventy Mgr. a Ing. studia, kteří mají maximálně 1 rok praxe. Jde o pracovní poměr na 1 rok, během něhož si vyzkoušíte práci na třech výzkumných odděleních v naší firmě. Pokud budete mít zájem o zařazení do výběrového řízení, pošlete svůj životopis a motivační dopis do 31.5. na adresu odvarkova@contipro.com a napište, o jaké varianty máte zájem.  Výběrové řízení na všechny trainee pozice proběhne 9.června 2016 od 10 hodin v Contipru (Dolní Dobrouč 401).


 Kristýna Odvárková

 

Ke stažení: Trainee program_Contipro.pdf

Den sportu na VUT

Vložil: Jan Brada, 14.5.2016 21:19
Ve středu 18.5 se na všech sportovištích VUT i mimo ně koná Den sportu na VUT v Brně. Na celý den připravilo Centrum sportovních aktivit VUT v Brně různé aktivity. Studenti a zaměstnanci si mohu naplánovat rovněž i své vlastní aktivity. Na základě rozhodnutí rektora byl na tento den vyhlášen rektorský den pro studenty všech fakult a vysokoškolských ústavů Vysokého učení technického v Brně. Zaměstnancům VUT v Brně, kteří se zúčastní aktivit v rámci Dne sportu na VUT v Brně, bude za tím účelem poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy.
Více...

Informace pro NMSP k SZZ

Vložil: Yveta Volánková, 13.5.2016 09:06
 

 

Do 20.5.2016 musí být provedeno el.přihlášení k SZZ

Bezprostředně po vykonání SZZ student potvrdí dodatek k diplomu (v systému Studis)

- do  8. 6. 2016  Odevzdání výstupního listu na studijní oddělení - student vyplní a vytiskne v systému Studis 

- do  8. 6. 2016  Zaplacení poplatku za promoce (200,- Kč) na pokladně FCH

     17. 6. 2016  Promoce absolventů

 

Nabídka firmy FORTISCHEM a.s.

Vložil: Hana Alexová, 12.5.2016 10:00
Firma FORTISCHEM a.s. se sídlem v Novákách (SK) nabízí studentům velice zajímavé možnosti - praxe, stáže, seminární práce, brigády, témata bakalářských, diplomových a dizertačních prací možnost získat stipendium a pro absolventy také možnost zaměstnání.Její široké zaměření přes organickou a anorganickou chemii, polymery a produkty zpracování PVC nabízí široké spektrum příležitostí.
Více...

Ke stažení: Konkrétna ponuka pre VŠ - FORTISCHEM a.s. .pdf

Soutěž bakalářských/diplomových prací

Vložil: Eva Šmírová, 10.5.2016 12:15
Budoucí letošní absolventi pozor! JMK a Lipka vyhlašují Soutěž bakalářských a diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí v Jihomoravském kraji, kde jsou první místa finančně zajímavě oceněna!
Více...

SEMINÁŘ vyhledávání PRIMO

Vložil: Hana Nosková, 10.5.2016 13:27

Zveme Vás na SEMINÁŘ PRIMO – vyhledávání v odborných databázích, knihovnách a dalších zdrojích.

KDY:  17. 5. 2016 v 10:00

KDE: v učebně P13

REGISTRACE: na-seminar.jdem.cz

Vložil: Eva Šmírová, 4.5.2016 08:55
Do konce příštího týdne (13. 5.) jsou k vyzvednutí na studijním oddělení ,,Ztráty a nálezy" - šály, brýle, sešity, skripta, řetízky a náušnice, prostě věci, které jste tady někde po budově zapomněli. Pokud se k těmto nalezencům nikdo nepřihlásí budou zlikvidovány.

Časopis WASTE FORUM

Vložil: Hana Nosková, 4.5.2016 09:23

Vyšlo první letošní číslo elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM (WF). Je volně ke stažení (spolu se všemi od roku 2008 vydanými čísly) na adrese www.wasteforum.cz.

Odborný záběr časopisu pokrývá celou šíři průmyslové a komunální ekologie, problematiku související např. s čištěním odpadních vod, především těch průmyslových, a také problematiku odpadních plynů a spalin.

Mezinárodní soutěž o nejlepší nápady na aplikace

Vložil: Hana Alexová, 28.4.2016 07:24

Mezinárodní soutěž o nejlepší nápady na aplikace systémů družicové navigace (European Satellite Navigation Competition - ESNC). Tematické zaměření není nijak omezeno: doprava, logistika, zemědělství, bezpečnost, zdravotnictví a sledování stavu osob, synchronizace času, geoinformatika, outdoor aktivity a hry, turistika, internet věcí a mnoho dalších. Široce dostupnou platformu dnes nabízí chytré telefony a tablety, populární je též využívání dronů. Základní podmínkou je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicové navigace (GPS, Galileo, EGNOS).

Přihlásit se může téměř kdokoli a soutěž je vhodná pro studenty a vývojové týmy. Mezi dostupnými oceněními je i zvláštní cena pro návrhy univerzitních týmů (The University Challenge) a ocenění pro nejlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize). Vítězové dostávají příležitost své nápady s pomocí partnerů soutěže transformovat v kvalitní produkty připravené k uvedení na trh a kromě finanční odměny získají možnost využít technické, podnikatelské a právní poradenství pro realizaci svých business plánů a využít síť evropských inkubátorů.

Každý návrh nejprve prochází vyhodnocením v regionálním kole. Vítězové českého regionálního kola získají možnost využít nabídku služeb ve Vědeckotechnickém parku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ) v podobě pracovních prostor, poradenství, technického testovacího zázemí apod. Hlavní regionální vítěz za ČR poté postoupí do evropského finále soutěže. Kromě hlavní výhry se každý návrh může ucházet o jednu dodatečnou zvláštní cenu, které udělují sponzoři (ESA, DLR, BMVI, BELS, AZO ad.)

REGISTRACE DO 30. 6. 2016


Více...

Ke stažení: promo letak CZ.pdf

Nabídka pozice v UNIPETROLu

Vložil: Jan Brada, 18.4.2016 22:19

Vážení studenti, dne 19. 4.2016 ve 13:00 hod. proběhne v zasedací místnosti ÚCHM (dv. č. 4022) krátká schůzka se zástupcem firmy UNIPETROL, Ing. Martinem Malíčkem. Ten přednese krátkou přednášku o firmě UNIPETROL a nabídne končícím studentům atraktivní možnost volné pracovní pozice. Všichni jste srdečně zváni.

doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.

Kuchyňka pro studenty!

Vložil: Eva Šmírová, 15.4.2016 09:28

V únoru jste byli informování o kuchyňce, která se nachází v 5. patře, mezi děkanátem a bývalými prostory Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že někteří z vás se dožadují přístupu do prostor vyhrazených Ústavu soudního inženýrství (také 5. patro, ale nově zrekonstruovaná budova), upřesňujeme, že vaše kuchyňka je ve stejné budově jako bufet, v podstatě na stejném místě, kde byla umístěna tiskárna, ale v 5. patře. Včera tam byla přemístěna i rychlovarná konvice (z kuchyňky v přízemí). 

 

Doručování soukromých zásilek studentů na adresu fakulty

Vložil: Hana Alexová, 15.4.2016 09:54

Milí studenti, upozorňujeme vás, že podatelna Fakulty chemické slouží k úředním účelům pro zajištění služeb fakulty jako organizace, nikoli jako poštovní výdejní místo. Soukromé zásilky adresované studentům nebudou doručovacím společnostem na podatelně fakulty přijímány a budou vracenyodesílateli.

z Wikipedie : Podatelna je specializovaná nebytová místnost resp, úřadovna, která slouží úřadu, veřejné či státní instituci pro vnější písemný styk jak s veřejností tak i s jinými společenskými institucemi (firmy, školy, úřady, spolky atd. apod.).

Školení – práce s citačním manažerem Citace PRO

Vložil: Hana Nosková, 12.4.2016 13:43

Zveme vás na školení práce s citačním manažerem Citace PRO

KDY: ve středu 20. dubna v 10:00

KDE: v místnosti P13

DOZVÍTE SE:

 • proč a jak je nutné citovat použitou literaturu
 • jak v manažeru jednoduše vytvořit citaci
 • jak bibliografický záznam importovat z jiných systémů
 • jak se záznamy dále pracovat
 • jak fungují užitečné nástroje a doplňky, které vám mohou ulehčit vaši práci

PŘIHLAŠUJTE SE: http://na-seminar.jdem.cz.

Prosba o vyplnění krátkého dotazníku

Vložil: Hana Nosková, 12.4.2016 13:50

Prosíme o spolupráci na mezinárodním výzkumu mezi vysokoškolskými studenty – jde o vyplnění krátkého dotazníku zkoumajícího, zda při učení preferujete digitální či tištěné texty. Dotazník naleznete na http://bit.ly/22bXCU4 a zabere vám max. 10 minut. Děkujeme!

Kurzy prezentačních dovedností

Vložil: Jan Brada, 5.4.2016 11:34

13. 4. a 20. 4. budou na FCH probíhat kurzy zaměřené na prezentační dovednosti a schopnost komunikace. Možnost přihlášení na http://goo.gl/forms/3z5IwS2aWL

Více informací pak v přiloženém dokumentu.

Internetová doména fch.VUT.cz

Vložil: Jan Brada, 24.3.2016 09:58

Před časem se podařilo VUT získat doménu VUT.cz. Vedení FCH má zájem tuto doménu preferovaně využívat místo  původní VUTBR.cz. V této věci byly realizovány tyto kroky:

 • Webové stránky FCH jsou plně funkční na adrese www.fch.vut.cz
 • Fakultní emailové adresy ...@fch.VUT.cz jsou plně funkční a maily přichází do stejné schránky, kterou využíváte dosud (tedy ...@fch.vutbr.cz).
 • Webové rozhraní RoudnCube v Intranetu bude od 1. 4. přenastaveno na adresu odesílatele ...@fch.VUT.cz
Dlouhodobě budou udržovány plně funkční web a maily i na původní doméně!

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty FCH za ZS 2015/16

Vložil: Eva Šmírová, 21.3.2016 10:35
V příloze je Zpráva o hodnocení výuky studenty.
Ke stažení: Hodnoceni vyuky fch_2016.doc

Den sportu VUT - 18. 5. a fotosoutěž Sport na VUT

Vložil: Eva Šmírová, 21.3.2016 12:58
CESA pořádá každoroční sportovní akci pro studenty i zaměstnance a také fotosoutěž Sport na VUT, do které je možné zaslat příspěvky až do 31. 10. 2016. 
Více...

Ke stažení: fotosoutez.pdf

Info o zahraničních kurzech

Vložil: Eva Šmírová, 10.3.2016 13:35

Potravinářské inženýrství a 10 dní na Islandu. Že to nejde dohromady? Na výběr máš až ze 49 letních kurzů po celé Evropě. Stačí napsat motivační dopis v angličtině do 20.3.

Více informací na best.vutbr.cz/kurzy nebo kontaktuj alzbeta.masnicova@BEST.eu.org

Chceš mít větší šanci se svou přihláškou uspět? Tak doraž od 17h na seminář Jak na motiváky 14.3. na FEKT – učebna SD1.48. Sleduj facebook @BEST Brno.

Ke stažení: obr_kurz_BEST.jpg

Rozhodnutí o prosp.stipendiu

Vložil: Yveta Volánková, 7.3.2016 10:18

Studenti, kteří si podali žádost o prospěchové stipendium mají nejpozději do 18.3. na studijním oddělení v úřední hodiny k vyzvednutí dopisy - rozhodnutí o přiznání/nepřiznání prospěchového stipendia. Dopisy budou vydány po předložení průkazu. 

Přehled bilaterálních smluv

Vložil: Eva Šmírová, 2.3.2016 13:10

V souvislosti s mimořádným  výběrovým řízením na stáže v letním období ještě tohoto akademického roku 15/16 naleznete v příloze seznam bilaterálních smluv uzavřených v rámci programu Erasmus +.  K nahlédnutí rovněž na stránkách fakulty v sekci Student-Studium v zahraničí-Erasmus.

Prosím, zohledněte, že některé smlouvy jsou platné až od roku 16/17.

Výjezd na stáž není podmíněn bilaterální smlouvou, lze tedy vycestovat i na univerzitu v EU, se kterou FCH smlouvu nemá. Stáž může být také realizována v podniku.

 

Zahraniční oddělení

Ke stažení: ÚPLNÝ PŘEHLED PLATNÝCH BILATERÁLNÍCH SMLUV.xls

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ LETNÍ STÁŽE

Vložil: Eva Šmírová, 29.2.2016 14:07

Upozorňujeme na možnost financování vaší prázdninové stáže v zahraničním podniku nebo na univerzitě. Podmínkou je rychlé jednání a komunikace se zahraniční institucí. Prostřednictvím programu ERASMUS+ bylo  vyhlášeno mimořádné výběrové řízení pro mobilitu studentů na praktické stáže ještě v akademickém roce 15/16.  Stáž musí být realizovana v období od 1.6. 2016 a 30.9.2016 a to v minimální délce 2 měsíců.  

 

Všichni zájemci o stáž mohou poslat přihlášku (viz. příloha) do programu nejpozději do 13.3.  na: international@fch.vutbr.cz .  V přihlášce musí být uveden název instituce, kde bude stáž realizována a nejpozději do konce dubna musíte doručit emailovou komunikaci a potvrzení o přijetí.

 

Zahraniční oddělení FCH

Ke stažení: prihlaska_zahranicni mobility.rtf

DEN CHEMIE

Vložil: Hana Alexová, 26.2.2016 07:28

Milé studentky, milí studenti,

dne 10. 3. 2016 proběhne na Fakultě chemické již tradiční akce Den chemie spojená se Dnem otevřených dveří.

Letošní program je rozdělen do několika sekcí.

V posluchárnách P3 a P4 v čase od 10.00-12.00 hodin proběhnou populárně vědecké prezentace na zajímavá témata včetně soutěže.

Letošní akce bude doplněna výstavou velkoformátových fotografií pořízených unikátní korelační mikroskopií na naší fakultě a putovní výstavou prezentující škodlivost CO2.

Vedle toho budete mít jedinečnou příležitost navštívit stánky jednotlivých ústavů fakulty, kde Vám budou k dispozici kolegové pro Vaše případné dotazy.  Pokud budete mít zájem, můžete navštívit některé vybrané laboratoře naší fakulty.

V čase od 13.00-14.15 hod proběhnou v posluchárnách 1.9 a 1.13 (učebny Ústavu soudního inženýrství) prezentace firem, které Vás mají seznámit s obecnými i specifickými požadavky Vašich budoucích zaměstnavatelů na absolventy studijních programů chemického zaměření. Pokud by Vás zajímalo něco konkrétního k dané firmě, můžete navštívit během dne jejich stánky, které budou umístěny v laboratorním traktu fakulty.

Účast prezentací firem je pro studenty 3. ročníku bakalářského studijního programu a 2. ročníku navazujícího studijního programu povinná a bude kontrolována. Vyhraďte si prosím čas, abyste se mohli dané prezentace zúčastnit. Vyučující budou obeznámeni a měli by Vás uvolnit z výuky.

Bližší informace ke všem částem dne naleznete na fakultním webu (www.fch.vutbr.cz ).

Tak neváhejte a využijte jedinečné šance a přijďte se dozvědět více o naší fakultě.

Martina Repková

proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Ke stažení: Letak_final.pdf

Divadelní představení

Vložil: Eva Šmírová, 19.2.2016 09:28

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na reprízy inscenace Tajbele a její démon do Divadelního studia Marta.

V inscenaci hrají studenti 4. ročníku činoherního herectví Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Reprízy jsou: 19. 2. a 22. 2. 2016, vždy v 19:00

Vstupenky si můžete rezervovat online přes webové stránky Divadelního studia Marta

Těšíme se na Vás!

Více...

Tea Day s IAESTE

Vložil: Eva Šmírová, 17.2.2016 08:09
Přijďte v úterý 23. 2. 2016 do vestibulu na čaj se členy IAESTE a dozvíte se více o jejich projektech.
Ke stažení: plagat.jpg

studentská kuchyňka

Vložil: Eva Šmírová, 15.2.2016 09:44
Z důvodu rekonstrukce došlo i k původně neplánovanému uzavření studentské kuchyňky, náhradní prostory budou řešeny během úterního kolegia děkana, poté zde najdete další informace. Děkujeme za pochopení. 

Nabídka knih

Vložil: Eva Šmírová, 11.2.2016 09:01

Ozvala se bývalá studentka VUT, která nabízí k prodeji knihy, které by mohly zajímat studenty naší fakulty (např. 5-ti dílnou Fyziku od D. Halliday, Organickou chemiii od Solomonse, Chemii prvků...). Případní zájemci ji mohou kontaktovat na e-mailu: trckova.marie.1@seznam.cz

 

 

Ztracené/nalezené náramky

Vložil: Eva Šmírová, 9.2.2016 14:20
Na studijním se objevily dva náramky, které čekají na svou majitelku či své majitelky .

Doplňující informace k žádosti o prosp.stipendium

Vložil: Yveta Volánková, 8.2.2016 13:49

V letošním roce bychom rádi otestovali podávání žádostí o prospěchové stipendium elektronicky přes studijní portál. Abychom se pokusili vyvarovat chyb, budou letos žádosti o prospěchové stipendium evidovány jak v písemné "papírové", tak v elektronické formě, tzn. podejte si papírovou písemnou žádost a zároveň podejte žádost i elektronicky. Prosíme ty z Vás, kteří již podali tištěnou žádost o přiznání prospěchového stipendia, aby ještě ve Studis v menu "Stipendia a poplatky" - vodorovné menu "žádosti o stipendia" - vybrali "prospěchové stipendium" - dále vybrali období "stipendium za zimní semestr".

Děkujeme. 

Zkrácená otevírací doba knihovny 5.2.

Vložil: Hana Nosková, 3.2.2016 09:26

V pátek 5.2. 2016 bude knihovna FCH z technických důvodů otevřena pouze do 13.00 hodin.

Žádosti o prospěchové stipendium za ZS 2015/16

Vložil: Jan Brada, 2.2.2016 08:10

Písemné žádosti o prospěchové stipendium za ZS 2015/2016 mohou studenti podávat do 20.2.2016 na studijní oddělení. Formulář - žádost o přiznání prospěchového stipendia najdete na http://www.fch.vutbr.cz/cs/student/stipendia.html

Student žádající o stipendium musí mít zaveden v IS bankovní účet.  

Vložil: Eva Šmírová, 2.2.2016 14:25

Milé studentky a milí studenti,

chtěla bych vám sdělit pár informací před začátkem semestru.

Vzhledem k častým dotazům bych vám chtěla připomenout, že semestr začíná sudým týdnem.Od začátku semestru, tj. 8. 2. 2016 budou upraveny a rozšířeny úřední hodiny studijního oddělení (aktualizované informace najdete na fakultním webu - viz odkaz). Co se týká mých konzultačních hodin, zůstávají stejné (Út: 9.00-11.00 hod, Čt: 9.00-11.00 hod). Po přestěhování sedím v sedmém patře (bývalá budova FEKTU), číslo dveří 7.36.

Přeji vám všem úspěšný start do letního semestru.

Martina Repková

proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Více...

Pokyn pro studenty NMSP - Angličtina B1

Vložil: Yveta Volánková, 2.2.2016 12:34

V příloze je prováděcí pokyn k zakončení předmětu Angličtina B1 pro studenty NMSP.

Ke stažení: Prováděcí pokyn Angličtina B1 LS 2016.pdf

Rozvrhy na LETNÍ semestr - registrace skupin od 27.1.

Vložil: Eva Šmírová, 20.1.2016 09:53
V příloze najdete instrukce a harmonogram pro registrace do studijních skupin pro všechny ročníky bakalářských a navazujících magisterských programů.
Ke stažení: registrace_st_skupin_L_15-16.doc

Přestěhování pracovníků fakulty

Vložil: Hana Alexová, 14.1.2016 13:33
Od 11. 1. 2016 započala rekonstrukce části budovy FCH - tzv. ,,rohlíku".
Na přízemí zůstává funkční studentská menza a kuchyňka, ve vyšších patrech od spojovacích dveří za sekretariáty dále, pak bylo vše přestěhováno do bývalého objektu FEKT, na 6. a 7. patro. Informace o novém působišti pracovníků fakulty vám poskytnou sekretářky ústavů, které kromě ,,živka" zůstaly ve svých pracovnách. Sekretářku ÚCHTOŽP najdete v 7.patře místnost 7.20.
Do 20. ledna budou na fakultních webových stránkách aktualizovány údaje s telefonním spojením a čísla místností jednotlivých pracovníků, informace budou také na vrátnici budovy.

Pozor! Změna při zápisech sportů na VUT!!!

Vložil: Eva Šmírová, 13.1.2016 13:43
Ke stažení: Informace pro studenty_LS_final_2016.pdf

Počítačová učebna

Vložil: Yveta Volánková, 5.1.2016 15:43
Od 6.1.2016 bude zpřístupněna nová počítačová učebna v místnosti č. 2.29 (v přízemí za prosklenými dveřmi za studijním oddělením). Stávající počítačová učebna byla z důvodu rekonstrukce zrušena.

Změna: časopisy FotoVideo a Dům a zahrada

Vložil: Hana Nosková, 4.1.2016 09:07

Z vydavatelství Publero.com se od nového roku stává Alza Media. Časopisy Foto Video a Dům a zahrada nyní můžete číst v aplikacích Alza Media, přístup ze stránek www.alza.cz.
Přihlašovací jméno a heslo zůstává stejné jako dosud, případně vám jej rádi sdělíme v knihovně.

Doplňující pedagogické studium

Vložil: Eva Šmírová, 4.1.2016 09:57
Ústav společenských věd Fakulty stavební VUT v Brně zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání doplňující pedagogické studium (ve zkratce DPS). Více informací najdete v příloze.
Ke stažení: InformaceDPS2016.pdf

ZAJÍMAVÁ BRIGÁDA PRO STUDENTA VUT – SPOLUPRÁCE S OZV!

Vložil: Eva Šmírová, 4.1.2016 14:34
detaily naleznete v příloze
Ke stažení: nabíka práce OZV.docx

Rekonstrukce další části budovy fakulty

Vložil: Hana Alexová, 21.12.2015 08:54

Milí studenti,

začátek roku 2016 bude poznamenán přípravou na další etapu rekonstrukce našeho areálu. Stavební práce budou probíhat na severní straně areálu, v objektu známém jako „rohlík“, přesněji v části za studentskou kuchyňkou. Proto se dokončuje stěhování přízemí a všechny pro vás důležitá pracoviště (studijní oddělení a  IT) budou v novém roce k dispozici v 2. NP výškové budovy. Na stejném poschodí bude zprovozněna počítačová učebna od začátku února. Studentská kuchyňka v „rohlíku“ bude i nadále v provozu, ale studovna z „rohlíku“ nebude mít ve zkouškovém období žádnou náhradu.

Všichni zaměstnanci fakulty chemické sídlící v „rohlíku“ na všech poschodích od kuchyněk po severní konec budou přestěhováni v týdnu od 12. do 15. ledna do dočasných pracoven na 6. a 7. NP výškové budovy. Přepojování telefonů bude zajištěno.

V polovině ledna by měla začít vlastní rekonstrukce. Stavební firma zabere značnou část parkoviště před budovou, ale přístup od tramvaje do areálu fakulty bude možný.

Snažíme se vylepšit a modernizovat areál, což se ale neobejde bez částečných omezení pohybu, jisté hlučnosti a prašnosti při stavbě.

Děkuji za pochopení a přeji krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém roce.

Doc. Ing. Michal Veselý, CSc.

Proděkan pro strategický rozvoj

 

 

 

Nabídka pro lepší start kariéry

Vložil: Hana Alexová, 21.12.2015 13:00
polečnost HEINEKEN Česká republika, a.s. nabízí International Graduate Programme, který je určen studentům posledních ročníků a absolventům vysokých škol. Je to velmi zajímavá možnost jak na sobě zapracovat a vyzkoušet si dlouhodobě práci v různých světadílech.
Přihlašování je otevřeno do 31.ledna 2016!!!
Více...

Zhodnocení dotazníku

Vložil: Hana Alexová, 18.12.2015 10:33
Děkujeme Vám všem, kteří si dali práci a odpověděli nám na naše dotazy. Krátké zhodnocení najdete v příloza a doufáme, že vaše konkrétní připomínky a doporučení se začnou realizovat co nejdříve.
Ke stažení: Dotazník-vyhodnocení_final.docx

Studijní oddělení - Zimní prázdniny

Vložil: Eva Šmírová, 17.12.2015 09:29
Z důvodu čerpání dovolené a zimních prázdnin nebudou od pondělí 21. 12. úřední hodiny. Vše se vrátí do "normálu" až v pondělí 4. 1. Přejeme krásné vánoční svátky a vše NEJ v roce 2016!

Změna úředních hodin na studijním

Vložil: Eva Šmírová, 9.12.2015 08:21

Z důvodu školení na rektorátu nebudou dnes (středa 9. 12.) úřední hodiny.

Ve čtvrtek 10. 12. budou mimořádně od 9 do 11 a od 13 do 14:30.

Exkurze do Contipra

Vložil: Eva Šmírová, 8.12.2015 08:30

Vzhledem k tomu, že se uvolnila místa na páteční exkurzi (11. 12.) do firmy Contipro, může mi ještě 6 zájemců napsat a akce se zúčastnit. Možnost přihlásit se je do čtvrtku 10. 12. do 13:00 h na e-mail studijni@fch.vutbr.cz

 

Prezentace University of Koblenz-Landau

Vložil: Eva Šmírová, 4.12.2015 07:55

Ve čtvrtek 10.12. na naši fakultu zavítá paní Marion Kraft z Welcome Center, University of Koblenz-Landau (SRN). Od 16 hodin bude mít v zasedačce děkanátu powerpointovou prezentaci, v níž představí svou instituci. Všichni jste srdečně zváni. Účast je vhodná zvláště pro studenty a doktorandy ústavu ŽP.

 

A.Sýkorová, zahr. oddělení

Nabídka brigády

Vložil: Eva Šmírová, 2.12.2015 12:11
Společnost IDEAL-Trade Service, spol. s r. o., zabývající se dodávkami chemických technologií, hledá brigádníka pro práci v laboratoři specializované na povrchové úpravy. 
Ke stažení: Brigáda_práce v laboratoři.pdf

Výsledky studentské soutěže

Vložil: Hana Alexová, 2.12.2015 12:22

Výsledky soutěže!!!!
Nebylo to vůbec jednoduché,vybrat ty nejlepší, protože dobří jste byli všichni. Ocenění si zaslouží všichni stateční, kteří měli tu sílu se přihlásit. Všechny účastníky soutěže (nejen výherce) zve pan děkan na vyhlášení a minirautík ve čvrtek 3. 12. 2015 v 18. 00 v laboratorním traktu