EN  English

Aktuality pro studenty

RSSVšechny RSS1. B RSS2. B RSS3. B RSS1. N RSS2. N ArchivPráce

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 4.6.2018 12:42
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 29. 6. 2018.
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2018.doc

Změna úředních hodin na studijním

Vložil: Eva Šmírová, 22.5.2018 12:31
Z provozních důvodů jsou mimořádně přesunuty úřední hodiny (8:00 - 11:00) z pátku 25. 5. na čtvrtek 24. 5.

Promoce - navazující magisterské programy

Vložil: Eva Šmírová, 14.5.2018 10:48
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů navazujících magisterských programů, které se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2018
Ke stažení: Časový harmonogram promocí magistři 2018.doc

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 9.5.2018 14:31

Milí studenti,

ve středu 16. 5. 2018 bude knihovna uzavřena z důvodu konání Dne sportu na VUT. Omlouváme se za případné kompikace.

Úřední hodiny-studijní oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 30.4.2018 10:49
Ve středu 2. 5. 2018 budou úřední hodiny mimořádně pouze do 14:00 h. 

Vazba diplomových/bakalářských prací

Vložil: Eva Šmírová, 20.4.2018 11:13

Připomínáme, že od 23. 4. je možné nosit výtisky diplomových prací do tiskárny FCH k vyvázání, od 9. 5. pak výtisky bakalářských prací (2 povinnné výtisky) - viz Pokyn č. 1/2018

Paní Nečasová, která vyvázání prací zajišťuje, nebude (dle sdělení prof. Veselého) přítomna 4. 5. a 7. 5. 

Více...

Přihlášky do DSP pro akad. rok 18/19

Vložil: Eva Šmírová, 28.3.2018 08:36

Upozorňujeme všechny zájemce o studium v doktorském studijním programu, že online přihlášky je možné podávat až do 30. 4. 2018.

 

A.Sýkorová, DSP

Dodatek k Rozhodnutí děkana č. 6/2017

Vložil: Eva Šmírová, 20.3.2018 09:41
V příloze naleznete Dodatek k Rozhodnutí děkana, kterým se mění původně stanovený termín promocí absolventů navazujících magisterských studijních programů (nový termín - 28. 6. 2018).
Ke stažení: rozhfch2017_6_dodatek.pdf

Změna termínu promocí navazujícího magisterského studia

Vložil: Hana Alexová, 6.3.2018 12:00
Z důvodu obsazenosti prostor FEKT jsme byli nuceni posunout termín letošních magisterských promocí. Promoce se uskuteční ve čtvrtek 28. června v aule Fakulty strojního inženýrství. První várka promocí bude začínat v 10.00, podrobnosti včetně rozřazení jednotlivých studijních programů zveřejníme koncem května, jakmile studenti splní podmínky a přihlásí se ke státnicím. Veškeré informace studijního oodělení související s ukončením studia vám budou zasílány průběžne VUT zprávami a zveřenovány na Fb stránkách fakulty.

Hodnocení uplynulého semestru

Vložil: Eva Šmírová, 28.2.2018 13:12
Děkujeme všem studentům za vyplnění anketního dotazníku k hodnocení výuky za zimní semestr 2017/2018. Krátké shrnutí podstatných informací je obsaženo ve zprávě proděkanky.
Ke stažení: Hodnoceni vyuky fch_2018_ZS.pdf

Mimořádné kolo výběrového řízení Erasmus+ LS 17/18-STÁŽE

Vložil: Eva Šmírová, 22.2.2018 08:40

Rektorát VUT vyhlásil mimořádné kolo výběrového řízení na stáže v letním semestru ještě tohoto akademického roku 17/18.

Kdo by měl o stáž zájem, ať doručí na zahraniční oddělení osobně nebo skenem do mailu: international@fch.vutbr.cz vyplněnou přihlášku (vizte přílohu) do 27. 3. 2018.

 Základní podmínky výjezdu:

-          vyjíždějící musí být studentem po celou dobu realizace stáže

-          doba pobytu nejméně 60 dní a konec stáže nejpozději 30. 9. 2018

-          nástup možný po zapracování nominací, tj. nejdříve cca od 15. 4. 2018

-          již předjednaná stáž je považována za výhodu, avšak není podmínkou, to znamená, že do přihlášky můžete uvést předběžnou lokalitu bez potvrzení (fakultou nominovaní studenti budou potvrzovat přesnou lokalitu rektorátu - panu Ládymu nejpozději do 1. 5. 2018; samozřejmě, kdo by chtěl vycestovat už po tom 15. dubnu, vizte výše, ten musí přesnou lokalitu oznámit rektorátu dříve)

-          lze vycestovat na univerzitu, která je v členské zemi EU (nemusíme s ní mít bilaterální smlouvu) nebo do evropské firmy

Kvóta (maximální počet nominovaných) zatím není stanovena, uvidíme podle počtu zájemců.

 

Zahraniční oddělení

Ke stažení: ERASMUS_prihlaska_stu+stá.rtf

Důležité pokyny pro výběr letní brigády v zahraničí

Vložil: Eva Šmírová, 21.2.2018 08:18
V příloze najdete pokyny/rady od RNDr. Lenky Fišerové, Ph.D., garantky předmětů "angličtina". 
Ke stažení: Milé studentky a studentiAktuality.docx

Letní praxe ve firmě SONNENTOR

Vložil: Eva Šmírová, 14.2.2018 09:04

Sluneční bylinková praxe je měsíční prázdninová stáž, kterou mohou využít zejména studenti zemědělských, potravinářských, obchodních nebo marketingových oborů se zájmem o ekologii a zdravý životní styl. Během měsíční praxe studenti poznají chod firmy od výroby a zpracování přes řízení kvality až po expedici, obchod a marketing. Představíme jim zážitkový turistický projekt Bylinkový ráj SONNENTOR, jehož součástí je exkurze pro turisty a prodej ve firemní prodejně. Praktikanti budou pracovat nejen při balení a kompletaci biočajů a biokoření a plnit běžné firemní úkoly, ale poznají také život na ekologické farmě a sami se zapojí do pěstování, sběru a sušení bylinek. Během praxe navštíví Bylinkový projekt SONNENTOR ERLEBNIS v Rakousku. Při slavnostním zakončení Sluneční bylinkové praxe dostanou Certifikát o absolvování praxe ve firmě SONNENTOR.

Lucia Havrlentová

 

 

Ke stažení: Sluneční bylinková praxe 2018.pdf

Děkanské volno - 15. 2. 2018

Vložil: Eva Šmírová, 9.2.2018 07:54
Děkan fakulty vyhlásil "děkanské volno" pro vybrané ročníky - viz příloha.
Ke stažení: Děkanské volno.pdf

Konkurz do akademického sboru

Vložil: Eva Šmírová, 8.2.2018 12:32

Brněnský akademický sbor pravidelně vypisuje konkurz do hlasových skupin, tentokrát se jedná o alty, tenory a basy. Srdečně zveme všechny zájemce o sborový zpěv ke konkurzu, který proběhne dne 19. a 22. února 2018 v 18.45 hod. se srazem zájemců před Janáčkovou akademii múzických umění, Komenského náměstí 609/6, Brno. Jiné termíny je možné sjednat po předchozí telefonické domluvě.

Andrea Dáňová, místopředsedkyně Brněnského akademického sboru

 

 

Ke stažení: plakat_unor2018.pdf

Nabídka praxe, stáže

Vložil: Eva Šmírová, 2.2.2018 10:02
MemBrain s.r.o. je dynamicky se rozvíjející výzkumná organizace sídlící v Libereckém kraji, která aktuálně pro studenty nabízí odborné stáže, brigády...Více informací najdete v příloze. 
Ke stažení: Studentský program 2017 a 2018.pdf

Pokyn pro studenty NMSP - Angličtina B1

Vložil: Eva Šmírová, 1.2.2018 12:09

V příloze naleznete prováděcí pokyn k zakončení předmětu Angličtina B1 pro studenty NMSP.

RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D., garant předmětu

Ke stažení: Prováděcí pokyn proděkanky k zakončení předmětu Angličtina B1 pro NMSP 2018.pdf

Registrace "svobodných" předmětů

Vložil: Eva Šmírová, 24.1.2018 12:31

"Svobodné" předměty, tj. předměty, které nabízejí jiné fakulty VUT, budou zobrazeny v IS STUDIS od 26. 1., registrace bude probíhat 31. 1. od 8:00 do 22:00 také v IS STUDIS.

Více informací o "svobodných" předmětech naleznete ve Směrnici rektora č. 1/2017.

Ke stažení: Smernice 1-2017.pdf

Klíčky od skříňky

Vložil: Eva Šmírová, 23.1.2018 13:21
Studenti 1. ročníku, kteří splňují podmínku postupu do letního semestru (tj. absolvovali předměty minimálně za 17 ECTS kreditů), si mohou na podatelně (vedle bufetu) vyzvednout klíčky od skříňky. Klíčky budou vydány po předložení průkazu studenta nebo ISIC karty.

Rozvrhy a registrace do studijních skupin

Vložil: Eva Šmírová, 19.1.2018 08:19
Rozvrhy pro letní semestr jsou již zveřejněny v IS Student. Pokyny k registraci do studijních skupin najdete v příloze.
Ke stažení: registrace_st_skupin_L_17-18.pdf

Pravidla pro přiznávání stipendií na FCH

Vložil: Eva Šmírová, 19.1.2018 14:15

Zásadní změny u prospěchových stipendií (za zimní semestr nebude stipendium vypláceno):

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům studujícím podle standardního studijního plánu, kteří v předchozím akademickém roce složili zápočty a zkoušky ze všech zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů v řádném zkouškovém období a dosáhli z nich nejnižšího váženého studijního průměru.

V souladu se Stipendijním řádem VUT nemusí studenti o přiznání prospěchového stipendia žádat. Na základě výsledků uvedených v IS Apollo jsou nároky na prospěchové stipendium generovány automaticky.

Prospěchové stipendium může být přiznáno:
a) v bakalářských studijních programech za 1. a 2. ročník studia a to studentům, jejichž vážený studijní průměr je roven nebo nižší než 1,15,
b) v magisterských navazujících studijních programech za 1. ročník studia a to studentům, jejichž vážený studijní průměr je roven nebo nižší než 1,05.

Pro více informací si prosím přečtěte Směrnici děkana.

Ke stažení: Směrnice děkana č. 4_2017.pdf

Státní zámek Kynžvart hledá průvodce na sezónu 2018

Vložil: Eva Šmírová, 12.1.2018 09:05
V příloze naleznete nabídku zajímavé brigády.
Ke stažení: INZERÁT PRŮVODCI 2018.jpg

Lhůta pro podání přihlášky na zahraniční mobilitu

Vložil: Eva Šmírová, 2.1.2018 10:44

Připomínáme všem zájemcům z řad studentů/doktorandů, že lhůta pro podání přihlášky a motivačního dopisu na zahraniční mobilitu (studium nebo stáž) vyprší 16.1.2018.

 

Zahraniční oddělení fakulty

 

 

Powerpointová prezentace

Vložil: Eva Šmírová, 7.12.2017 08:16

V příloze naleznete powerpointovou prezentaci z infomační schůzky týkající se zahraničních mobilit.

 

Zahraniční oddělení fakulty

Ke stažení: MOBILITY.ppt

Přihláška

Vložil: Eva Šmírová, 7.12.2017 08:19

V příloze naleznete přihlášku na zahraniční mobilitu.

 

Zahraniční oddělení fakulty

 

 

Ke stažení: ERASMUS_prihlaska_stu+stá.rtf

Soutěž a můžeš vyhrát 100.000 a cestu do Švýcarska

Vložil: Hana Alexová, 23.11.2017 10:24

Určeno mladým chemikům, analytickým chemikům a elektrochemikům. Soutěž Metrohm Young Chemist Award (MYCA) pro středoškoláky, bakaláře, diplomanty a doktorandy, ve které máte možnost vyhrát 100.000 a cestu do Švýcarska.

Termin pro zaslani prihlasek je do 30.6.2018. Vice info na odkazu nize.

 

Více...

Ke stažení: Flyer soutez Metrohm - do 30.6.2018.JPG

Info schůzka o výjezdech do zahraničí

Vložil: Eva Šmírová, 22.11.2017 13:21

Podobně jako v uplynulých letech, i letos pořádáme informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2018/2019.  Těšíme se na Vás 6.12. v 15 hod v zasedačce děkanátu, 5. patro. (Detaily naleznete v příloze.)

Zahraniční oddělení FCH

Ke stažení: a4_studium_zahranici.pdf

Ztráty a nálezy

Vložil: Eva Šmírová, 20.11.2017 08:23
Na studijním máme pár nalezených kousků, pokud jste to Vy, kdo něco z uvedeného ztratil, přijďte si svůj majetek vyzvednout do 11. prosince: prstýnek, černá mikina se zlatým nápisem, černá kožená bunda, 1 náušnice, modrý plastový náramek, černý látkový pásek, modrý šál, zelený šál, černá taška s přezůvkami a pouzdro se spoustou tužek, propisek a nůžkami.

Poslední šance vyzvednout zapomenuté věci z šatních skříněk

Vložil: Hana Alexová, 16.11.2017 17:17
SKŘÍŇKY - jak všichni víte na začátku roku došlo ke změně čísování skřínek a všichni jste museli vyklidit prostory skříněk, ale ne všichni tak udělali, proto příští týden ve středu 22.11 od 10 do 11 poslední šance podle vašeho byvaleho čísla skřínky si mužete najít své věci, které jste nechali ve skřinkách jako pláště, přezuvky atd. Výdej bude zajištěn ve vestibulu fakulty

databáze ProQuest Ebook Central

Vložil: Filípková Veronika, 14.11.2017 13:04

Milí studenti,

podařilo se nám zajistit zkušební přístup do databáze ProQuest Ebook Central, ve které se nachází na 150 tisíc e-knih.

Do 30. listopadu je můžete procházet a číst a tím doporučit pro následný nákup.

Na adrese https://ebookcentral.proquest.com/lib/vutbrno/home.action naleznete všechny e-knihy, které má VUT v tuto chvíli dostupné.

Pro možnost čtení plných textů si musíte nejdříve vytvořit uživatelský účet.

Prvotní registraci lze provést pouze z počítačů připojených ze sítě VUT. Při registraci prosím použijte svůj školní e-mai (s koncovkou vutbr.cz nebo vut.cz). Po registraci se již můžete přihlašovat a číst knihy i mimo síť VUT.

Krátký návod najdete na adrese http://corpweb.proquest.com/docs/qsg-ebookcentral.pdf 

 

 

Zrušení úředních hodin - 24. října

Vložil: Eva Šmírová, 23.10.2017 09:34
Z důvodu školení (el. spisová služba) nebudou v úterý 24. 10. úřední hodiny na studijním oddělení.

Vyjádřete svůj názor na pracovní trh v ČR ve studii TOP Zaměstnavatelé

Vložil: Eva Šmírová, 17.10.2017 08:25

Vážení studenti,

ASA (Asociace studentů a absolventů), z. s. si vás dovoluje oslovit se zapojením do každoroční studie  TOP Zaměstnavatelé, která probíhá mezi studenty českých vysokých škol. Projekt je realizován  ve spolupráci s výzkumnou agenturou GFK. 

Lucie Kratochvílová

marketingový manažer

 

Hlasujte na topzamestnavatel.cz

DĚKANSKÉ VOLNO - 18. 10. 2017

Vložil: Eva Šmírová, 10.10.2017 10:44
V souvislosti s konáním Slavnostní Vědecké rady FCH VUT dne 18. 10. 2017 vyhlašuje děkan FCH děkanské volno na výuku od 13.00 hodiny pro všechny studenty a akademické pracovníky Fakulty chemické.
Ke stažení: rozhfch2017_10.pdf

Den otevřených dveří pro studenty technických oborů vysokých škol – ŠKODA DAY

Vložil: Eva Šmírová, 9.10.2017 09:12
První ŠKODA DAY s podtitulem Nažhavte se pro výrobu automobilů se uskuteční ve středu 15. 11. 2017. Jak název akce napovídá, bude tento den zaměřen na Výrobu a logistiku.
Ke stažení: SKODA_DAY_2017_Nazhavte se pro vyrobu.pdf

Den otevřených dveří pro studenty technických oborů vysokých škol – ŠKODA DAY

Vložil: Eva Šmírová, 9.10.2017 09:13
Druhý ŠKODA DAY s podtitulem Pohání nás chuť vynalézat, který se uskuteční v pondělí 20. 11. 2017, studentům odhalí nejnovější trendy týkající se budoucnosti vývoje elektriky a elektroniky vozů, na kterých pracují kolegové v Technickém vývoji ŠKODA.
Ke stažení: SKODA_DAY_2017_Pohani nas chut vynalezat.pdf

Nabídka Stipendijního programu společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Vložil: Eva Šmírová, 5.10.2017 13:18

V příloze najdete možnost finanční podpory svého studia ve formě stipendia od společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

 

Ke stažení: Stipendijní program Agrovýzkum Rapotín.pdf

Příležitost porovnat svoje vědecké zapálení!!

Vložil: Eva Šmírová, 5.10.2017 13:25

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se na STU Bratislava koná 19. ročník Studentská vědecká konference pod názvem „Chémia a technológie pre život“.

Konference je bezplatná, ubytování v rámci možných kapacit hradí pořadatel, z konference bude vydán recenzovaný sborník abstraktů s ISBN.

V rámci konference proběhne v každé sekci soutěž o nejlepší vědeckou práci a 1. až 3. místo je finančně odměněno.  

Přihlášeným studentům FCH bude poskytnuto mimořádné stipendium na pokrytí jízdních výdajů, doporučujeme si včas rezervovat ubytování, z fakulty bude organizován „doprovod“, zajištěný studentem DSP. Zájemci o účast na konferenci ať se přihlásí rovněž na alexova@fch.vut.cz

Více...

Ke stažení: Info - SVK 2017.pdf

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 4.10.2017 10:35

Milí studenti,

z důvodu děkanského volna, bude knihovna dne 18.10.2017 uzavřena ve 13:00.

Omlouváme se za případné komplikace.

Stipendium 6 000 Kč pro 500 nejlepších studentů

Vložil: Eva Šmírová, 27.9.2017 09:56
Nejlepších 500 absolventů středních škol v ČR zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2017/2018 opět odměníme jednorázovým stipendiem ve výši 6 000 Kč.
Modul pro podávání žádostí bude spuštěn již zítra - 28. 9. 2017 !!!!
Více...

Nabídka brigády - doučování dětí na základních a středních školách

Vložil: Eva Šmírová, 26.9.2017 08:06
Více...

Ke stažení: Leták - hledáme lektory - Brno.pdf

Výběr závěrečných prací

Vložil: Eva Šmírová, 26.9.2017 14:07
Připomínáme všem studentům posledních ročníků termín pro výběr bakalářské nebo diplomové práce - neděle 15. 10. 2017.

Nabídka brigády - manuální práce

Vložil: Eva Šmírová, 22.9.2017 08:12
Firma Remet spol.s.r.o. v Brně (ulice Vídeňská 127) nabízí brigádu pro nárazové akce během celého roku – brigáda tzv. ,,na zavolání“. Jedná se o ruční skládání hliníkových ingotů do bloků/stohů/.
Ke stažení: Plakát - brigáda.pdf

Úřední hodiny proděkanky Martiny Repkové

Vložil: Eva Šmírová, 15.9.2017 14:07

V akademickém roce 2017/2018 mám úřední hodiny v úterý a čtvrtek od 9:00 do 10:00.

Samozřejmě stále platí komunikace e-mailem, popř. osobně v jiném předem domluveném čase.

Děkuji za pochopení.

Martina Repková

Zrušení úředních hodin - Imatrikulace 15.9.

Vložil: Eva Šmírová, 13.9.2017 09:20

Z důvodu konání slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků nebudou v pátek 15. 9. 2017 úřední hodiny na studijním oddělení.

 

Studentské skříňky a vydávání klíčů.

Vložil: Hana Alexová, 13.9.2017 09:23

Spolu se zahájením výuky začne výdej klíčů od šatních skříněk všem studentům zapsaným do vyššího než prvního ročníku BAKALÁŘSKÉHO studia v prezenční formě studia (mimo doktorandy).
Studenti prvních ročníků budou dostávat klíče až na letní semestr, po splnění postupu do další etapy studia.
Klíče se budou vydávat pouze po předložení průkazu studenta v po 18. 9. a út 19. 9. ve vestibulu fakulty od 8.00 do 15.00, další dny pak dle úředních hodin na podatelně fakulty.
Při opravě skříněk a zámků bylo vyklizeno spoustu vašich nezbytností jako přezůvky, deštníky, skripta, pláště a další. Nálezy jsou označeny číslem skříňky a bude možné si jej vyzvednout do 30.9.2017 na podatelně fakulty, po tomto datu bude provedena burza nalezených věcí a vše nerozebrané bude zlikvidováno

Vložil: Eva Šmírová, 12.9.2017 09:14

Vážení studenti, studentky,

s nadcházejícím akademickým rokem 2017/18 budou některé změny, které se budou týkat Vašeho studia respektive studijní agendy fakulty.

Důrazně doporučuji všem studentům, aby si pročetli dva základní dokumenty, podle kterých se bude postupovat ve studijních záležitostech od akademického roku 2017/18.

Na úrovni VUT se jedná o Studijní řád a zkušebního řád VUT

Na úrovni fakulty máme novou směrnici Pravidla pro organizaci studia na fakultě chemické, která doplňuje zmíněný studijní řád VUT. Oba dokumenty najdete na Úřední desce fakulty – viz odkaz.

 

Ukázka některých podstatných změn je uvedena ve wordovské příloze. Podotýkám, že se nejedná o všechny změny a pro pochopení celé studijní koncepce je nutné pročíst oba dokumenty.

Přestože nás čekají některé úpravy, věřím, že budete mít hladký start do nového akademického roku!

 

Martina Repková

Proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Více...

Ke stažení: Podstatné změny ve studijní agendě_2017.docx

Výuka cizích jazyků na Fakultě stavební VUT v Brně

Vložil: Eva Šmírová, 11.9.2017 12:42
Více...

Ke stažení: FCH_Zimní_2017_18.pdf

Stipendium pro studenty VŠ technického zaměření

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2017 07:41

Toto stipendium poskytuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové studentům VŠ technických oborů v řádném bakalářském, magisterském i doktorském programu. Projekt v sobě spojuje snahu zvýšit zájem o technické obory a zároveň poskytnout finanční podporu těm, kteří pocházejí z nemajetných rodin nebo z dětských domovů, případně mají zdravotní handicap. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Ke stažení: Letak_Stipendia NT.pdf

Imatrikulace

Vložil: Eva Šmírová, 6.9.2017 12:20

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů (prezenční forma studia) se uskuteční v pátek 15. září v 10:00 h (studenti s příjmením začínající na A - L) a ve 12:00 h (studenti s příjmením začínající na M - Ž) v Posluchárně P1.

Účast je povinná. Dostavte se vždy 45 min před začátkem ve společenském oděvu.

Studentům kombinované formy studia budou imatrikulační listy předány během sobotní výuky.

PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA

Vložil: Eva Šmírová, 4.9.2017 14:09

Připomínáme, že ve Studisu v záložce „Stipendia a poplatky“ je spuštěna možnost zažádat si o prospěchové stipendium za letní semestr. O prospěchové stipendium mohou zažádat studenti, kteří byli v předešlém akademickém roce v 1. nebo 2. ročníku bakalářského studia, případně v 1. ročníku navazujícího magisterského studia, splnili v řádném zkouškovém období všechny zapsané předměty a jejich vážený studijní průměr za letní semestr byl do 1,60 v Bc./1,30 v navaz. Mgr. studiu. Průměr pro prospěchové stipendium naleznete ve Studisu v záložce Elektronický index úplně dole pod tabulkou přehledu kreditů. V případě, že se Vám průměr pro prospěchové stipendium nezobrazuje, znamená to, že jste nesplnili některé z kritérií pro udělení stipendia. Žádosti podávejte do 20. 9. 2017!

2. kolo výběrového řízení: studium + stáže

Vložil: Eva Šmírová, 1.9.2017 08:25

V příloze najdete informace o 2. kole výběrového řízení na stáže a studium v rámci programu Erasmus na letní semestr 2017/18.

Mgr. Alena Sýkorová

Ke stažení: 2. kolo VŘ_studium+stáže.docx

Zrušení úředních hodin

Vložil: Eva Šmírová, 31.8.2017 11:25
Z důvodu konání zápisů do 1. ročníků (2. kolo přijímacího řízení) nebudou v úterý 5. 9. úřední hodiny na studijním oddělení.
Více...

Nabídka na vypracování diplomové práce

Vložil: Eva Šmírová, 31.8.2017 08:59

Ozvala se absolventka naší fakulty s nabídkou na vypracování diplomové práce. Její známý studuje na doktorském studiu na univerzitě ve Vídni a hledá studenty, kteří by měli zájem psát u nich diplomovou práci.  V příloze najdete informační poster.

Ke stažení: Master-thesis-opportunity-Vienna.pdf

Náborový mail: kamarádi pro zahraniční studenty

Vložil: Eva Šmírová, 21.8.2017 08:21

Vážení studenti,

Máte zájem

  - zlepšit si své jazykové dovednosti zábavnou formou?

  - poznat studenty z ostatních zemí celého světa?

  - získat kontakty z celé Evropy?

  - vyzkoušet si práci v týmu, nebo přímo vedení týmu skvělých lidí?

  - získat manažerské schopnosti

Pak neváhejte a přidejte se do mezinárodního klubu studentů VUT a vyzkoušejte jeden ze dvou našich programů (buddy nebo member)

Rádi přivítáme každého schopného studenta s otevřeným myšlením.

Buddies - chemiků je stále nedostatek.

Ti, co se v minulosti přihlásili, odváděli skvělou práci.

 

Ing. Štěpán Šustek, President of ISC VUT Brno

 

 

 

Více...

Uzavření fakulty ve dnech 17. 8. - 20. 8.

Vložil: Eva Šmírová, 16.8.2017 11:32

Vzhledem k plánované úplné odstávce vody v areálu, kdy si stav propojení potrubí vyžaduje náročnější přepojování, které zabere 4 dny, konkrétně 17. 8. a 18. 8. (čt+pá) a 19. 8. a 20. 8. (so+ne), bude celá fakulta uzavřena.

Registrace do studijních kroužků 2017/18 - 2. ročník Bc. a 1. ročník Ing.

Vložil: Eva Šmírová, 15.8.2017 14:38
V příloze najdete instrukce k registraci do studijních skupin, která bude spuštěna v úterý 22. 8. -  týká se 2. ročníků bakalářských programů a 1. ročníků navazujících programů.
Ke stažení: registrace_st_skupin_Z_17-18_BP2.doc

Registrace do studijních kroužků 2017/18 - 3. ročník Bc. a 2. ročník Ing.

Vložil: Eva Šmírová, 7.8.2017 14:33

V příloze najdete instrukce k registraci do studijních skupin, která bude spuštěna ve čtvrtek 10. 8. - zatím se týká  jen 3. ročníku bakalářských programů a 2. ročníku navazujících.

Ke stažení: registrace_st_skupin_Z_17_18.doc

OPĚT Prospěchová stipendia !!!

Vložil: Hana Alexová, 27.6.2017 11:55

Omlouváme se za předchozí uvedené informace ohledně stipendií, chtěli jsme vše zjednodušit a urychlit, ale vzhledem k tomu že IS využívá téměř celé VUT, není jednoduché změnit podmínky jen pro jednu fakultu, takže: zpět ke starému modelu. Výpočet pro prospěchová stipendia se spustí nejdříve po ukončení akademického roku 2016/2017 tedy 1. 9. 2017. Po tomto datu budete mít do 20. 9. 2017 možnost podávat žádosti. Jen připomínáme, že stipendium za LS náleží studentům, kteří byli v LS v  1.a 2. ročníku bakalářského studia, a studentům, kteří byli v 1. ročníku magisterského studia a splnili v řádném zkouškovém období všechny zapsané zkoušky a předměty (s výjimkou předmětu odborná praxe, ta může být vykonána až do 31.8.) do předepsaného váženého studijního průměru.

Nabídka stáže, brigády nebo zaměstnání ve firmě Synthesia

Vložil: Hana Alexová, 19.6.2017 07:21
V příloze najdete širokou nabídku možností profesně orientované letní brigády, stáže nebo stálého zaměstnání...
Ke stažení: leták_absolventi + brigádníci_06.2017.png

Prospěchová stipendia za letní semestr

Vložil: Hana Alexová, 19.6.2017 14:09

Milí studenti,

vzhledem k novele Zákona o VŠ a úpravě Studijního a zkušebního řádu, budou od 1. 9. 2017platit i nová pravidla a podmínky pro přiznání prospěchových stipendií. Prospěchová stipendia za letošní letní semestr budou vyplacena podle dosud platných podmínek, zveřejněných na webových stránkách fakulty. Žádosti o prospěchová stpendia se podávají elektronicky prostřednictvím IS STUDIS - menu "Stipendia a poplatky", volba "Žádosti o stipendia", položka "Prospěchové stipendium", tlačítko "Podat žádost" od 22. 6. 2017 do 31. 8. 2017.

Upozorňujeme studenty, že doposud podané žádosti byly smazány!!!

Více...

Změna úředních hodin studijního oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 15.6.2017 14:28

V pondělí 19. 6. začínají letní prázdniny, úřední hodiny budou pouze ve středu.

 

Více...

Prázdninová provozní doba knihovny

Vložil: Jan Brada, 13.6.2017 08:58

Milí čtenáři,

během letních prázdnin bude otevírací doba následující viz. tabulka.

Přejeme všem krásné léto.

 

 3. července – 14. července

a

28. srpna -  15. září

17. července –

25. srpna

Pondělí až Čtvrtek

9:00 – 11:00

13:00 – 15:00

 

ZAVŘENO

Pátek

9:00 – 11:00

13:00 – 14:00

 

Proč promoce bakalářů v P1 a proč bez talárů???

Vložil: Hana Alexová, 9.6.2017 06:36

Milé studentky, milí studenti,

chtěla bych reagovat na časté dotazy ohledně letošních promocí absolventů. Jsme si vědoma, že promoce absolventů jsou slavnostní a v osobním životě velice důležitou událostí pro všechny z vás. Ale bohužel se vyskytly jisté okolnosti, které jsme nemohli v organizaci akademického roku ovlivnit. V letošním roce byla na celém VUT zkrácena výuka a celý letní semestr z důvodu pořádání celonárodní akce - Letní olympiády dětí a mládeže, která je garantována Jihomoravským krajem. Tato akce se uskuteční nejen na všech sportovištích VUT a města Brna, ale účastníci budou na VUT i ubytováni a je jim zajištěno stravování. Z tohoto důvodu je tedy méně časového prostoru na všech fakultách VUT na organizaci nejen ukončení semestru a výuky, ale i přijímacích zkoušek a promocí. V námi požadovaném termínu byly prostory FEKT již obsazeny. Bakalářské promoce jsme organizovali mimo FCH až v poslední době, vždy jsme se snažili naopak na základě požadavků studentů, zorganizovat promoce na fakultě, aby rodiče a přátelé našich absolventů mohli poznat prostředí a pracovníky, ve kterém naši studenti strávili dobu svého studia. V příštím roce je naplánována rekonstrukce posluchárny P1 a pokud vše půjde podle harmonogramu možná se dočkáte magisterských promocí v opravených prostorách. Co se týká talárů, v letošním roce jsme se snažili opět vyjít vstříc požadavkům studentů, kteří v minulých letech měli přání pořádat promoce bez talárů. Je pravda, že i kapacitně vzhledem k letošnímu velkému počtu absolventů bychom neměli dostatečný počet kusů a proto jsme se rozhodli přání splnit a nechat tak vyniknout vašemu společenskému oblečení. Jak je vidět názory se mění a každý rok je jiný pohled na věc. Věřím, že i přes uvedené skutečnosti prožijete se svými blízkými promoce důstojným způsobem a celý den si užijete dle vašich představ. Martina Repková

Studentská soutěž

Vložil: Eva Šmírová, 7.6.2017 08:28
Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Více informací najdete v příloze a na webu nakladatelství.
Více...

Ke stažení: vyzva_Studentska soutez.pdf

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 7.6.2017 13:25
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 30. 6. 2017.
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2017.doc

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 1.6.2017 15:25

Milí studenti,

z provozních důvodů bude knihovna 8. června (čtvrtek) uzavřena ve 13:00.

Omlouváme se za případné komplikace. 

Mobility CEEPUS 2017/2018

Vložil: Tomáš Buk, 1.6.2017 22:05
Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program studentských a učitelských mobilit pro oblast střední a východní Evropy.

Fakulta chemická je od akademického roku 2014/15 zapojena do sítě  CIII-SI-0905-03-1617 Training and research in environmental chemistry and toxicology a nově od akademického roku 2017/18 rovněž do sítě  CIII-HR-1108-01-1617 Colloids and nanomaterials in education and research.

Žádosti o pobyty v zimním semestru akademického roku 2017/18 je možno podávat do 15. června 2017 prostřednictvím webových stránek www.ceepus.info, kde jsou rovněž podrobné informace o programu CEEPUS. Podrobnější informace o programu a konzultace k vyplňování žádosti poskytnou rovněž prof. Josef Čáslavský a RNDr. Lenka Fišerová.

Stipendijní program Nadace Unipetrol

Vložil: Eva Šmírová, 25.5.2017 11:55
Skupina Unipetrol oznámila vznik nové Nadace Unipetrol, jejímž posláním je podpora nadaných studentů, škol a vědců v jejich činnosti a dalším rozvoji.Studenti se mohou ucházet o stipendium již nyní - uzávěrka pro podání žádosti je 30. 6. 2017.
Více...

Ke stažení: Nadace.pdf

Doplňující info k promocím

Vložil: Eva Šmírová, 15.5.2017 11:17
Promoce absolventů navazujících programů proběhnou na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Technická 12 (naproti jídelny Kanas, plánek je v příloze). Parkoviště před hlavním vchodem bude volně přístupné. Jakmile vejdete do budouvy, narazíte na cedulky, které Vás, absolventy, dovedou do posluchárny P200 (označena i SF 1.141), kde vyřídíme formality. Rodiče půjdou podle jiných cedulek po schodech do 1. patra, kde vyčkají před aulou (za vrátnicí jsou i 2 výtahy).
Ke stažení: plánek T12.jpg

Studentské skříňky

Vložil: Hana Alexová, 15.5.2017 08:56

Vedení fakulty se snaží adekvátně zajistit možnost odkládání oděvů a osobních věcí studentů a vytvořit tak podmínky pro bezpečnou úschovu věcí studentů. Proto dojde letos k reorganizaci systému klíčů od studentských šatních skříněk. Veškeré informace najdete v Pokynu děkana, zde jen připomínáme aktuální termíny:

- odevzdání klíčů všech studentů bakalářských a magisterských navazujících studijních programů: do 30. 6. 2017.

- technické opravy, vyklizení, přečíslování skříněk: 1. 7. 2017 - 20. 8. 2017

- výdej klíčů všem studentům, včetně nastupujících prvních ročníků: od. 18. 9. 2017      

Ke stažení: Pokyn_0317_skrinky.pdf

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 4.5.2017 08:54

Milí studenti,

dne 17.5.2017 bude knihovna z technických důvodů uzavřena.

Omlouváme se za případné komplikace.

Den otevřených dveří zaměřený na PhD. studium na CEITEC VUT

Vložil: Eva Šmírová, 26.4.2017 09:36

CEITEC VUT připravuje pro studenty na 4. 5. 2017 přednášky o jejich programu i prohlídku jednotlivých laboratoří. Přihlášky do doktorského programu je možné podat do 15. 5. 2017.

Více...

Ke stažení: PHD open day.pdf

Trainee programy firmy CONTIPRO a.s.

Vložil: Hana Alexová, 24.4.2017 08:02

Pokud chcete nastartovat svoji kariéru v oblasti aplikovaného výzkumu a poznat, jak funguje jedno z nejmodernějších výzkumných pracovišť v Evropě, využijte nabídky treinee programů, která je určena letos končícícm studentům magisterských programů.

Detaily Trainee programů naleznete na webových stránkách


Více...

Ke stažení: HLEDÁME NOVÉ VÝZKUMNÍKY.pdf

Úřední hodiny - studijní oddělení

Vložil: Eva Šmírová, 10.4.2017 13:52
Z důvodu školení na rektorátě VUT (novela zákona o VŠ) nebudou ve středu 12. 4. úřední hodiny. Zastavit se můžete ve čtvrtek 13. 4. během dopoledne (do 11 h).

Hodnocení po prvním semestru

Vložil: Eva Šmírová, 4.4.2017 09:55

Vážení studenti 1. ročníku bakalářského studia!

Skončilo Vaše první zkouškového období a Vy máte možnost v anonymní anketě ohodnotit Vámi absolvované předměty. Vedení fakulty dlouhodobě sleduje Vaše stanoviska, bohužel však počet hodnocení je tak nízký, že z něj nelze vyvodit žádná konkrétní doporučení, úpravy či změny. Budeme rádi, pokud si najdete čas, vyplnění dotazníku k jednomu předmětu Vám zabere max. 10 minut.

Vaše impulsy mohou být přínosem pro naši další práci. Dotazník hodnocení předmětů není pro zpětnou vazbu od vyučujícího koncipován. Pro interaktivní diskuzi mezi vyučujícím a studenty doporučujeme využívat diskuzní fóra v e-learnigovém systému Moodle. Hodnocení najdete ve Studis, v menu "Hodnocení předmětu".

Děkuji Vám za zpětnou vazbu a přeji Vám hodně úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Martina Repková, Ph.D.
proděkanka pro studium a záležitosti studentů

NOVÁ VÝZVA k podávání žádostí o STIPENDIA na STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY

Vložil: Eva Šmírová, 30.3.2017 14:24

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena NOVÁ VÝZVA k podávání žádostí o STIPENDIA na STUDIJNÍ, VÝZKUMNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ POBYTY v akademickém roce 2017/2018. Stipendia jsou určena PRO STUDENTY druhého stupně VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA - MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO a PRO AKADEMICKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ PRACOVNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice. 

UZÁVĚRKA pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 DO 16:00 HOD. 

Více...

Ke stažení: letak NSP.pdf

Fotosoutěž - Oskar „12+1"

Vložil: Eva Šmírová, 30.3.2017 14:30
Jedná se o soutěž s cílem nafotit a upravit 13 fotografií nově postaveného, železničního mostu Oskar, u Břeclavi.
Více...

Ke stažení: Fotosoutěž.pdf

Žádost o vyplnění dotazníku

Vložil: Eva Šmírová, 29.3.2017 12:25
V příloze najdete dopis p. náměstka primátora s žádostí o vyplnění dotazníku - příprava nové Strategie Brno 2050.
Více...

Ke stažení: Strategie Brno 2050.docx

Závěry z ankety hodnocení výuku

Vložil: Hana Alexová, 13.3.2017 08:25
Ke stažení: Hodnoceni vyuky fch_2017_ZS.doc

Seminář Citování a Citace PRO

Vložil: Filípková Veronika, 13.3.2017 13:01

Milí studenti,

chtěla bych vás informovat o zajímavém semináři, kde se naučíte, jak správně citovat.

Kdy: 21. 3. 2017, 13:00

Kde: FCH, učebna P13

!Registrace!

Zápis z jednáni s vedením KaM

Vložil: Hana Alexová, 10.3.2017 07:59
Ke stažení: zapis.docx

mimořádné kolo výběrového řízení – Erasmus+ stáže LS 16/17

Vložil: Eva Šmírová, 9.3.2017 08:53

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rektorát VUT vyhlásil mimořádné kolo výběrového řízení na stáže v letním semestru ještě tohoto akademického roku 16/17.

Kdo by měl o stáž zájem, ať doručí (osobně nebo skenem do mailu: international@fch.vutbr.cz ) vyplněnou přihlášku (vizte přílohu)  do 28.3.2017.

podmínky výjezdu:

-         student musí být studentem po celou dobu realizace stáže

-         doba pobytu nejméně 60 dní a konec stáže nejpozději 30.9.2017

-       již předjednaná stáž je považována za výhodu, avšak není podmínkou, to znamená, že do přihlášky můžete uvést předběžnou lokalitu bez potvrzení (fakultou nominovaní studenti budou potvrzovat přesnou lokalitu rektorátu – pan Lády - do 30.4.2017)

Zahraniční oddělení
 


Ke stažení: ERASMUS_prihlaska.rtf

Zápis z jednání s vedením KaM

Vložil: Hana Alexová, 7.3.2017 08:45
V příloze je uložen zápis z diskuse s vedením KaM z minulého týdne
Ke stažení: diskuze-na-fch-KAM.pdf

Přihlášky do navazujících studijních programů

Vložil: Hana Alexová, 7.3.2017 09:43

Milí studenti posledních ročníků bakalářského studia,

dovolujeme si připomenout, že pátek 31.3. 2017 je posledním dnem pro podání přihlášek do navazujícího studia!!!! Přihlášku najdete na stránce https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Na studijní oddělení pak stačí doručit pouze vyplněný e-protokol přihlášky (stačí vhodit do schránky na studijní oddělení), lékařské potvrzení není potřeba a kopie bakalářského diplomu také ne.

   Někteří z vás splní podmínku prominutí přijímací zkoušky - vážený studijní průměr za bakalářské studium do 1,80, ostatní budou 8.6.2017 psát test z chemie v rozsahu státních závěrečných zkoušek. Pokud budete přijati, hned po státnicích si musíte udělat registraci předmětů navazujícího studia a u promocí budete zpětně zapsáni do magisterského studia den po vykonání SZZ. Takže budete mít bez přerušení statut studenta a  dostanete potvrzení o studiu na prázdninové brigády.

Seminář Open Access

Vložil: Filípková Veronika, 6.3.2017 09:58

Co je to otevřený přístup? Jak zviditelnit své články? Jak se dostat k otevřeným zdrojům? Jak získat dotaci? Jak se bránit predátorům?

Jestli si kladete tyto otázky tak je pro vás Seminář Open Access jako stvořený. 

Kdy: 23. 3. 2017 od 10:00-12:00

Kde: FCH, učebna P9

Registraci proveďte prosím zde .

 

Vyhodnocení dotazníku ,,Menza"

Vložil: Hana Alexová, 6.3.2017 10:01
Ve čtvrtek 2.3.2017 proběhlo setkání studentů a zaměstnanců s ředitelkou Kolejí a menz. Impulsem byly připomínky studentů ke stravovaní na FCH. Student naší fakulty Jakub Fridrich vytvořil a zpracoval dotazník, jehož výsledky byly prezentovány na dané schůzce, kde byla řešena nejen problematika menzy, ale i bufet, v nejbližší době bude vyhotoven a zveřejněn zápis.V příloze je uvedeno zhodnocení dotazníků a vaše podněty. Děkujeme všem, kteří se ankety i schůzky účastnili a není jim to jedno. 
Ke stažení: Vyhodnoceni_dotaznik_menza.docx

Diskuse s ředitelkou KaM - kvalita stravování na FCH

Vložil: Hana Alexová, 23.2.2017 09:06

Setkání s ředitelkou Kolejí a menz – diskuse na téma "Kvalita stravování na FCH".

Milí studenti, řada z vás se zapojila do anketního hodnocení týkajícího se stravování ve studentské menze Fakulty chemické. S nápadem přišel náš student Jakub Fridrich, který navrhl dotazník a vaše připomínky zpracoval. Do ankety se zapojila téměř polovina studentů FCH, což dokládá váš zájem o kvalitní stravování na naší fakultě. Řešit se bude nejen studentská menza, ale i bufet. Využijte příležitosti a přijďte osobně vše probrat s ředitelkou Kolejí a menz, říct svůj názor a vyjádřit svoje stanovisko ve čtvrtek 2. března v 15.00 v posluchárně P4.

Uzavření knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 22.2.2017 11:12

Milí studenti,

z technických důvodů bude knihovna dnes tj. 22.2.2017 uzavřena ve 14:00.

Omlouváme se za případné komplikace. 

Využití otevřených výukových materiálů

Vložil: Jan Brada, 20.2.2017 14:35

Vážené studentky, vážení studenti!

V rámci realizace mezinárodního projektu NETCHEM se zjišťuje stupeň využívání OER (Open Educational Resources, tj. jakékoli vzdělávací materiály, které jsou volně dostupné ke vzdělávacím účelům bez nutnosti placení licenčních poplatků) pro výuku instrumentální analytické chemie na vybraných fakultách v ČR, ve Francii a ve Velké Británii.

Protože naše FCH je mezi vybranými fakultami, obracím se na vás se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Formulář ve Wordu si stáhněte do svého počítače, vyplňte, uložte a odešlete na e-mail caslavsky@fch.vut.cz. Vyplněné dotazníky budou dále zpracovávány v anonymizované podobě.

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku .docx (nebo v příloze níže formát Word 97-2003 .doc) do pátku tohoto týdne (tj. do 24.2.2017). S díky za realizační tým projektu

Prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Ke stažení: STUDENTS.doc

Na VUT zavítá předseda Akademie věd ČR

Vložil: Jan Brada, 15.2.2017 13:28
Ve čtvrtek 23. února 2017 v 16:00 zavítá na VUT předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.. Jeho přednáška na téma Jak české hlavy mění svět představí klíčovou instituci české vědy a její pracovníky. Přijďte na přednášku a dozvíte se zajímavosti o Akademii věd ČR.
Více...

Informace děkana FCH

Vložil: Jan Brada, 13.2.2017 13:29

Vážení studenti,

chtěl bych vás informovat o mimořádné události, která postihla naší fakultu v neděli 12.2. 2017 v pozdních večerních hodinách. Technická závada na počítači byla pravděpodobnou příčinou požáru v Laboratoři kovů a koroze, který si vyžádal zásah hasičů, nicméně byl rychle zlikvidován. Požárem byla zasažena jen jedna laboratoř, přesné škody jsou předmětem zjišťování. Fakulta vyvíjí maximální úsilí, aby se následky požáru podařilo v co nejkratší době minimalizovat a následně uvést laboratoř do původního stavu.

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan

Prospěchové stipendium - žádosti

Vložil: Yveta Volánková, 6.2.2017 14:04

 

Žádosti o prospěchová stipendia za zimní  semestr 2016/17 je možné podat elektronicky, okud student splňuje podmínky, do 20. 2. 2017 ve Studis - menu Stipendia a poplatky. Podmínky udělení jsou uvedeny ve směrnici 3/2010 a v rozhodnutí děkana 1/2016 . Nárok se odvíjí od průměru pro stipendium (B do 1,60, N do 1,30). Žadatelé musí mít v IS fakulty zavedený bankovní účet.


Děkanské volno - 9. 2. 2017

Vložil: Eva Šmírová, 2.2.2017 10:38
Ke stažení: Rozhodnuti1_dekanske volno.pdf

Pokyn pro studenty NMSP - Angličtina B1

Vložil: Yveta Volánková, 1.2.2017 12:13

V příloze naleznete prováděcí pokyn k zakončení předmětu Angličtina B1 pro studenty NMSP.


Ke stažení: 968_Prováděcí pokyn Angličtina B1 LS 2017.pdf

Organizace předmětu Tělesná výchova

Vložil: Eva Šmírová, 27.1.2017 07:43
V příloze najdete informace k zápisu do volitelného předmětu Tělesná výchova.
Ke stažení: TĚLESNÁ VÝCHOVA V LS 2017.pdf

Výuka jazyků na FASTU - letní 2016-2017

Vložil: Eva Šmírová, 19.1.2017 09:15
Zájemci o studium jazyků na Fakultě stavební VUT v Brně najdou bližší informace v příloze a na webu fakulty. 
Více...

Ke stažení: FCH_Letacek.pdf

Konkurz do pěveckého sboru

Vložil: Eva Šmírová, 12.1.2017 09:03
Brněnský akademický sbor vypisuje konkurz do všech hlasových skupin.  Všichni zájemci o sborový zpěv jsou srdečně zváni ke konkurzu, který proběhne dne 23.1.2017, 26.1.2017 a 30.1.2017 od 18.30 hod. v Janáčkově divadle. Bližší informace jsou uvedeny v e-mailu, který zaslala místopředsedkyně sboru (příloha této aktuality).
Více...

Ke stažení: konkurz do sboru.docx

Stěhování

Vložil: Hana Alexová, 4.1.2017 08:26
Upozorňujeme studenty, že akademičtí pracovníci a doktorandi se stěhují do původních prostor administrativní budovy, tzv. „rohlíku“. Ústav fyzikální a spotřební chemie na 3. NP během 4. a 5. 1. a plně připojeni na telefony bude od 6. 1. 2017. Ústav chemie materiálů se stěhuje na 4. NP a Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí na 5. NP ve dnech  9. a 10. 1. 2017.  Plně připojeni na telefony budou od 11. 1. 2017.

EBSCO - otevření zkušebního přístupu

Vložil: Filípková Veronika, 3.1.2017 13:21

Otevřený testovací přístup k rozšířeným verzím databází Academic Search Ultimate a Business Source Ultimate. Pro zájem řady knihoven je tento zkušební přístup rozšířen o multioborové databáze e-knih eBook Academic Collection.

Zkušební přístup je pro knihovnu dostupný od 1. ledna do 31. března 2017.

Academic Search Ultimate - nejrozsáhlejší multioborová akademická plnotextová databáze. Nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik. Tisíce plnotextových časopisů v angličtině i jiných původních jazycích z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky umožní studentům a vědcům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy. Seznam titulů zde .

Business Source Ultimate – nabízí nejrozsáhlejší pokrytí plného textu v oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů. Seznam titulů zde .

eBook Academic Collection - světově nejobsáhlejší kolekce o bezmála 150 000 akademických titulech.

Prosba: Šetřeme energií!

Vložil: Jan Brada, 8.12.2016 13:01

Milí studenti, náklady na vytápění objektu naší fakulty jsou vysoké a tvoří významnou položku rozpočtu fakulty. Obracím se proto na Vás s prosbou, abyste během topné sezóny důsledně zavírali dveře a nenechávali zbytečně dlouho otevřená okna. Takové úniky tepla zcela zbytečně navyšují výdaje fakulty a samozřejmě také komplikují samotné vytápění budovy.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Martina Repková, proděkanka pro studium a záležitosti studentů

Doplňující pedagogické studium

Vložil: Eva Šmírová, 7.12.2016 08:24

Ústav společenských věd Fakulty stavební VUT v Brně zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání doplňující pedagogické studium.

Více informací, vč. termínu pro zaslání přihlášky, najdete v příloze.

Ke stažení: Informace_DPS_2017.pdf

Erasmus - prezentace z info schůzky

Vložil: Eva Šmírová, 2.12.2016 14:20

V příloze naleznete powerpointovou prezentaci z informační schůzky, která se konala 1.12. Prezentace obsahuje mimo jiné přehled bilaterálních smluv s komentářem, termín pro podání přihlášky další náležitosti výběrového řízení.


Ke stažení: ERASMUS_1_12_2016.ppt

Přihláška do programů Erasmus a RP MŠMT

Vložil: Eva Šmírová, 2.12.2016 12:53
Přihlášku naleznete v příloze
Ke stažení: ERASMUS_prihlaska.rtf

Knihovna-změna otevírací doby

Vložil: Filípková Veronika, 1.12.2016 10:41

Vážení zaměstnanci a milí studenti,

z důvodu čerpání dovolené obou knihovnic bude knihovna od čtvrtka 22. 12. 2016 zavřena.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu po Novém roce a to od 2. 1. 2017. 

Nejlepší bakalářské práce představí 8 z VUT

Vložil: Eva Šmírová, 28.11.2016 08:56

8 z VUT je soutěžní přehlídka, v rámci které 8 vybraných studentů ze všech fakult VUT v Brně představí své bakalářské práce, které vznikly v uplynulém akademickém roce. Za naši fakultu je to studentka 1. ročníku navazujícího programu Ivana Nováčková - přijďte ji podpořít!

Soutěžní přehlídka se bude konat 1. prosince 2016 od 17 hodin, a to ve Štukovém sále (3. patro) rektorátu VUT na Antonínské 1 v Brně.

Více...

Ke stažení: VUT_pozvanka_8zVUT_2016.pdf

Knihovna-změna otevírací doby

Vložil: Filípková Veronika, 24.11.2016 15:14
Milé čtenářky a čtenáři, ve středu 30.11.2016 bude knihovna otevřena pouze do 14:45 z důvodů děkanského volna. Děkujeme za pochopení.

Děkanské volno

Vložil: Yveta Volánková, 18.11.2016 12:28

 

V souvislosti s konáním akademického shromáždění dne 30. 11. 2016 vyhlašuji děkanské volno na výuku od 14:50 hodin, tj. výuka končí 8. vyučovací hodinou (14:00 – 14:50).

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

děkan FCH VUT v Brně

 

 

 

Ke stažení: rozhfch2016_5.pdf

Knihovní newsletter

Vložil: Filípková Veronika, 16.11.2016 12:41
Dnes vyšlo první číslo Knihovního newsletteru dostupného ze stránek http://newsletter.lib.vutbr.cz .

Akademické shromáždění u příležitosti 105. výročí založení fakulty

Vložil: Jan Brada, 16.11.2016 08:59

Děkan Fakulty chemické VUT v Brně ve spolupráci s Akademickým senátem FCH VUT v Brně Vás zvou na Akademické shromáždění, které se u příležitosti 105. výročí založení fakulty uskuteční ve středu 30. listopadu 2016 od 15 hodin v posluchárně P1. Součástí tohoto shromáždění akademické obce fakulty bude připomínka 105. výročí založení fakulty, vyhlášení výsledků ankety o Nejlepšího pedagoga dle hodnocení studentů na FCH VUT v Brně, předání Cen děkana za vynikající studijní výsledky pro studenty doktorských studijních programů, ocenění nejlepších výzkumníků a Zpráva o činnosti fakulty s výhledem na příští období.

Z důvodu umožnění účasti na shromáždění všem členům akademické obce – akademickým pracovníkům i studentům – bude vyhlášeno děkanské volno, které ukončí výuku v den konání shromáždění v 14:50.

Info schůzka o výjezdech do zahraničí

Vložil: Eva Šmírová, 11.11.2016 08:32

Podobně jako v uplynulých letech, i letos pořádáme informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2017/2018.  Těšíme se na Vás 1.12. od 15 hod v zasedačce děkanátu, 5. patro. (Detaily naleznete v příloze.)

 

Zahraniční oddělení FCH

Ke stažení: studium_zahranici.pdf

Ztracené/nalezené klíče

Vložil: Eva Šmírová, 9.11.2016 10:00
Na parkovišti byly nalezeny klíče, majitel si je může vyzvednout na vrátnici.

Nabídka stáže přímo na Fakultě chemické

Vložil: Hana Alexová, 8.11.2016 11:36
Centrum materiálového výzkumu Fakulty chemické VUTv Brně, hledá posilu do svého týmu na pracovní pozici stážisty/ stážistky.
Ke stažení: Stážista - CMV.doc

seminář “Databáze na VUT”

Vložil: Filípková Veronika, 4.11.2016 11:34

FSI si vás dovoluje pozvat na seminář “Databáze na VUT”. Předpokládaná délka je 1,5 hodiny.

Kdy: 8.11.2016 v 10:00

Kde: FSI, budova A5, učebna U6

Z důvodu omezené kapacity místnosti prosíme účastníky o registraci zde.

Program:

Jaké máme bibliografické databáze?

Jaké máme plnotextové databáze?

Jak hledat v databázích aneb chytré tipy a triky.

Discovery systém Primo. Problematika Open Access zdrojů a citačních manažerů.

Praktické ukázky a odpovědi na dotazy.

databáze Elgaronline

Vložil: Filípková Veronika, 3.11.2016 12:27

Zajistili jsme zkušební přístup k databázi Elgaronline, který bude funkční do 1. prosince 2016.

Podrobnosti jsou uvedené na Portálu knihoven.

Přístup do kolekcí elektronických knih z let 2013 a 2014 (tituly zahrnující právo, ekonomiku, životní prostředí, inovace a technologie nebo geografie). Obsahem jsou vědecké monografie, příručky, encyklopedia a slovníky.

Nový přírůstek do knihovny

Vložil: Filípková Veronika, 2.11.2016 12:28

MCMURRY, John, Jan BUDKA, Radek CIBULKA, Dalimil DVOŘÁK, Jaroslav KVÍČALA, Pavel LHOTÁK a Jiří SVOBODA. Organická chemie. Vydání první. Brno : Praha: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, xix, 1178 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm.

ISBN 978-80-214-4769-1.

 

K vypůjčení 25 ks.

Digitální Hospodářské noviny

Vložil: Filípková Veronika, 2.11.2016 13:27
Vydavatelství Economia ve spolupráci se společností ČEZ připravilo pro akademické pracovníky, studenty doktorského studia a studenty posledních ročníků vybraných fakult přístup k digitálním Hospodářským novinám, a to až do 30. 9. 2017, zcela zdarma. Hospodářské noviny lze číst v mobilních aplikacích pro smartphony a tablety s operačními systémy iOS i Android.

Podrobné informace k aktivaci přístupu jsou dostupné po přihlášení na stránce https://www.vutbr.cz/knihovny/hn-digital

Výzkum zaměřený na studenty v Brně

Vložil: Hana Alexová, 21.10.2016 08:48
Spolupráce na výzkumu ,,Ekonomické efekty přítomnosti studentů v Brně". Jedná se zejména o informace, odkud studenti pocházejí, kde v Brně bydlí, jaké mají k dispozici finance nebo za co nejvíce utrácejí své úspory. Informace o studentech, velice pomáhají v dalším rozvoji města či při práci na nové Strategii pro Brno 2050.
Více...

Přihlašování do systému VUT ...

Vložil: Jan Brada, 18.10.2016 14:14
Informační systémy VUT nepatří mezi triviální a studenti často tápou, jak se ke které službě přihlásit. Shrnutí aktuálního stavu najdete v návodech na wiki ...
Více...

Za esej o USA pobyt v USA

Vložil: Eva Šmírová, 17.10.2016 08:29
Od zástupce portálu Smallerearth.cz jsme obdrželi nabídku soutěže určené pro studenty vysokých a vyšších odborných škol. Pravidla jsou jednoduchá - student napíše krátkou esej v angličtině o USA a ten nejlepší, kterého vybere porota, vyhraje celý program zdarma na 3 měsíce. Blitší info v příloze a na jejich webu
Více...

Ke stažení: Esej.jpg

Týden otevřeného přístupu 2016

Vložil: Filípková Veronika, 14.10.2016 11:37

Ústřední knihovna se tradičně připojuje k mezinárodní propagační akci Týden otevřeného přístupu 2016, pro letošek s tématem Call to Action! V týdnu od 24. října jsme si pro Vás nachystali několik akcí.

Odborné semináře

V úterý a ve čtvrtek jsou pro Vás připraveny dva semináře týkající se problematiky otevřeného přístupu.

Autorský zákon a otevřené publikování - FEKT, 25. 10., 9-11 hod.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D. z Masarykovy univerzity představí ve stručnosti základní rysy autorského zákona a možnost využití veřejných licencí Creative Commons. Hlavní část přednášky začíná v 10 hodin, my tam budeme pro Vás již od devíti! Zajímá Vás nějaký konkrétní problém nebo si chcete přijít jen popovídat? Stavte se

Jak citovat a být citován - FSI, 27. 10., 14.30-16.30 hod.

Zajímá Vás, jak správně a jednoduše citovat? První část přednášky představí Hana Janečková nástroj Citace PRO. V druhé půlce semináře se můžete dozvědět vše o otevřeném přístupu. Jak publikovat otevřeně, jak zažádat o podporu z fondu, jaký má otevřený přístup vliv na citovanost.

Neformální setkání

Open Beer - Kanas, 26.10., od 18 hod.

Ve středu se na Vás budeme těšit v hospůdce Kanas. Zajímá Vás, co to ten otevřený přístup vlastně je a jak může být užitečný pro Váš výzkum? Nemáte čas během dne na semináře? Nebo si chce jen neformálně popovídat? Budeme se na Vás těšit.

Na jednotlivé akce se prosím zaregistrujte na adrese http://formulare.lib.vutbr.cz/oaw2016 .

Registrace není povinná, ale dáte nám představu o počtu zájemců, děkujeme.

Možnost individuálních prezentací

Nehodí se Vám ani jeden z nabízených termínů? Ve středu 26. října nabízíme možnost individuálních konzultací přímo u Vás na fakultě či ústavu. Pokud zajistíte alespoň 5 účastníků a vhodné prostory, vyberte si vhodný termín a zaregistrujte se na adrese http://formulare.lib.vutbr.cz/individualni-oaw . Na podrobnostech se záhy domluvíme.

Mov'in Europe - Studuj a pracuj v zahraničí

Vložil: Jan Brada, 12.10.2016 14:22
Na mezinárodní zkušenosti záleží. Chceš vyjet na studium nebo stáž v zahraničí a nevíš jak na to? Tento event je právě pro tebe! Přijdi 19. 10. na FP.
Více...

Ke stažení: poster_A2_Movin_2016.pdf

Exkurze do firmy TEVA Czech Industries s.r.o.

Vložil: Hana Alexová, 7.10.2016 09:59
Ve spolupráci se společností Teva Czech Industries s.r.o. jsme připravili exkurzi pro naše studenty do výrobního závodu v Opavě. Při vzdělávání našich studentů se snažíme efektivně propojovat teoretickou výuku s praxí. Exkurze tak přinášejí cenné informace z praxe, rozšiřují získané teoretické znalosti a jsou příjemným zpestřením výuky. Akce je připravena především pro studenty navazujícího studia v Medicínských aplikacích, ale v případě volné kapacity může jet kdokoli.
Více...

CHTĚLI BYSTE VĚDĚT A BOJÍTE SE ZEPTAT? PŘIJĎTE NA PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SE ČLENY VEDENÍ FAKULTY A ZEPTEJTE SE

Vložil: Eva Šmírová, 4.10.2016 08:23

Setkání proběhne 20. 10. 2016 od 14:00 h v prostorách učebny P4 - bližší informace najdete v příloze

 

 


Ke stažení: Setkani se studenty_program.docx

Týden knihoven

Vložil: Jan Brada, 3.10.2016 14:36

Týden knihoven 3. - 9. října 2016 – 20. ročník ... a máme tu Týden knihoven.

Pokud v týdnu od 3. října do 9. října 2016 vrátíte knihu nebo skripta, na kterých vám visí pokuta, bude Vám odpuštěna. Takže hříšníci a hříšnice, prohledejte svoje šuplíky a skříňky a nebojte se přijít a vrátit dloouho nevrácené knihy/skripta. Těšíme se na Vaši návštěvu i na návštěvu našeho Facebooku

Více...

Žádosti o prospěchová stiepndia

Vložil: Yveta Volánková, 29.9.2016 15:04
Žádosti o prospěchová stipendia za LETNÍ  semestr 2015/16 je možné podat elektornicky, pokud student splňuje podmínky, do 20. 10. 2016 ve Studis - menu Stipendia a poplatky - vodorovné manu "žádosti o stipendia" - položka "Prospěchové stipendium" - dole tlačítko "Podat žádost ...". Podmínky udělení jsou uvedeny ve směrnici 3/2010 a v rozhodnutí děkana 1/2016 . Nárok se odvjí od průměru pro stipendium, který student najde v menu Elektronický index - dole "Průměr pro prospěchové stipendium" (B do 1,60, N do 1,30). Žadatelé musí mít v IS fakulty zavedený bankovní účet.

STIPENDIUM NEJLEPŠÍM STUDENTŮM ZAPSANÝM DO PRVNÍHO ROČNÍKU BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Vložil: Eva Šmírová, 27.9.2016 11:41
Rektor Vysokého učení technického v Brně uděluje v souladu se Stipendijním řádem jednorázové stipendium 500 studentům zapsaným do prvního ročníku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2016/17! Žádost o mimořádné stipendium vyplňuje student v aplikaci Studis, v modulu "Maturitní výsledky", od 29. 9. do 23. 10.
Více...

Knihovna

Vložil: Filípková Veronika, 19.9.2016 08:51

Vážení čtenáři,

 

knihovna bude dnes 19. 9. 2016 od 12:30 z technických důvodů uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení.

2.KOLO VŘ – STUDIUM A STÁŽE

Vložil: Eva Šmírová, 15.9.2016 11:57
V příloze najdete informace o 2. kole výběrového řízení v rámci programu Erasmus na letní semestr 2016/17
Více...

Ke stažení: 2.kolo.docx

FAST výuka cizích jazyků

Vložil: Yveta Volánková, 14.9.2016 10:05

 Informace o možnosti  studentů FCH navštěvovat na FAST výuku cizích jazyků. První den výuky dne 19. 9. 2016 se v odpoledních hodinách uskuteční  schůzka se zájemci, kde se domlouvá rozvrh. Informace o těchto schůzkách a také rozvrh výuky jsou na našich webových stránkách spv.webnode.cz. V příloze je připojen letáček s informacemi.

 

Daniel Rodriguez

 

Ke stažení: FCH_letacek.pdf

Imatrikulace - 16.9.

Vložil: Eva Šmírová, 13.9.2016 08:38
V příloze najdete info k Imatrikulaci (studenti přijatí v 1. kole a zapsaní do 5.9.)
Ke stažení: Oznameni_o_imatrikulaci_16_17.doc

Projektové řízení s certifikátem

Vložil: Jan Brada, 8.9.2016 12:46

Fakulta nabízí v zimním semestru 2016/17 jednosemestrální volitelný kurz "Projektové řízení podle IPMA" (MCO_IPMA, 0 kr., 2 hod./t. x 13 týdnů), který je akreditován u Společnosti pro projektové řízení o.s. Po úspěšném absolvování kurzu a splnění všech podmínek stanovených certifikačním orgánem získá student Národní certifikát studenta v oboru projektového řízení, kterým se může prokázat při hledání uplatnění na trhu práce. Kurz je určen primárně studentům navazujícího magisterského a doktorského studia. 

Kurz je veřejně nabízen v rámci celoživotního vzdělávání, proto je třeba počítat s poplatkem za jeho absolvování (1.960,- Kč) a za vystavení certifikátu NCS (605,- Kč). Kurz CŽV si nelze registrovat a zapsat do indexu přes Studis, proto v případě zájmu o kurz se registrujte závazně e-mailem u garanta kurzu, Ing. Jana Brady.

Zápis do sportu na ZS 2016/17

Vložil: Eva Šmírová, 26.8.2016 09:10

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA - volitelný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA

Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností.
Více...

Ke stažení: Přihlášení do TV_ZS_2016.pdf

Vložil: Eva Šmírová, 23.8.2016 10:51
Z důvodu konání zápisů do 1. ročníků nebudou ve středu 31. 8. úřední hodiny na studijním oddělení. 

Hledá se buddy

Vložil: Eva Šmírová, 11.8.2016 08:28

ISC shání nové „buddies“, tj. kamarády pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobé pobyty (především Erasmus+) .

Buddies je trvalý nedostatek. Za naši fakultu bychom proto byli rádi, kdyby se Vás přihlásilo co nejvíce, aby měl každý student svého kamaráda, který mu pomůže s orientací v Brně, na kolejích, ale především na naší fakultě.

Letos očekáváme mimo jiné i 3 rakouské studentky, dále studenty ze Španělska, Litvy, Taiwanu…

Registrace na stránkách ISC:

Více...

Ztracené/nalezené hodinky

Vložil: Eva Šmírová, 8.8.2016 12:18
Pokud někdo ztratil hodinky, ať se přijde podívat na studijní, zda to nejsou ty, které byly nalezeny.

Změny ve studijních plánech navazujících mag. oborů ústavu Ústavu chemie potravin a biotechnologií

Vložil: Jan Brada, 13.7.2016 14:10

Na požadavek ředitelky ústavu prof. Ivany Márové byly provedeny ve studijních plánech roku 2016/17 změny. Prosíme studenty/tky, aby se s těmito změnami seznámili (viz níže) a provedli případně úpravy svých individuálních studijních plánů a elektronického indexu.

  • 1. ročník N (forma P a K) – obor Chemie a technologie potravin: Předmět MCO_MOB (4 kr) byl změněn z PV na P a všem automaticky přidán do El. indexu. Pokud chcete některý z PV předmětů odebrat z el. indexu (podmínkou je mít zaregistrované předměty v hodnotě min. 60 kreditů), prosím napište  požadavek mailem na studijni@fch.vut.cz.
  • 2. ročník N (forma P a K) – obor Potravinářská chemie a biotechnologie: Předmět MCO_SAP (3 kr) nově přidán do Z semestru jako P a všem automaticky přidán do individuálního plánu a indexu. Opět Vám byla otevřena registrace PV předmětů a zrušena žádost o el. zápis (kdo již provedl), abyste si mohli registraci upravit. Po úpravě registrace PV předmětů prosím opět požádejte o el. zápis.

Změny ve studijních plánech 3. roč. bakalářských oborů ústavu Ústavu chemie potravin a biotechnologií

Vložil: Jan Brada, 13.7.2016 14:23

Na požadavek ředitelky ústavu prof. Ivany Márové byly provedeny ve studijních plánech roku 2016/17 změny. Prosíme studenty/tky, aby se s těmito změnami seznámili (viz níže) a provedli případně úpravy svých individuálních studijních plánů a elektronického indexu. Opět všem byla otevřena registrace PV předmětů a zrušena žádost o el. zápis. Po úpravě registrace PV předmětů prosím opět požádejte o el. zápis (menu Žádost o zápis do ročníku).

  • obor Chemie pro medicínské aplikace: BCA_ISO (2 kr) byl změněn z P na PV a BCO_TBP (4 kr) byl z PV změně na P. (Podmínkou je mít vykonaných min. 180 kreditů ze celé studium).
  • obor Biotechnologie: BCO_ZPT (kr 4) změněn z PV na P a všem automaticky přidán do individuálního plánu.
  • obor Potravinářská chemie: BCO_BIT1 (kr 4) změněn z PV na P a všem automaticky přidán do individuálního plánu.

Zaškolovák - akce pro budoucí prváky

Vložil: Eva Šmírová, 29.6.2016 08:42
Od 1.- 4. 9. se uskuteční již 6. ročník akce VUT Zaškolovák. Jedná se o jedinou oficiální seznamovací akci pro všechny fakulty VUT, která se koná pod záštitou pana rektora prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. VUT Zaškolovák je jedinečnou příležitostí seznámit se svými spolužáky ještě před začátkem semestru. Kromě spousty důležitých informací o škole, které ti usnadní studium, se můžeš těšit na našlapaný 4-denní program plný zábavy, adrenalinových atrakcí, sportů, her a párty. Tohle všechno v krásném prostředí Vranovské přehrady v nejmodernějším kempu v ČR – proto neváhej a přidej se, bude to stát za to!".
Více...

Ke stažení: Zaskolovak.pdf

Zrušení úředních hodin - 17. 6.

Vložil: Eva Šmírová, 15.6.2016 10:24
Z důvodu konání promocí absolventů nebudou v pátek 17. 6. úřední hodiny na studijním oddělení.

Technický týdeník

Vložil: Jan Brada, 15.6.2016 12:22
Jako předplatitelé tištěné verze Technického týdeníku jsme získali roční přístup k elektronické verzi časopisu včetně archivních čísel. Přihlásit se můžete na adrese: www.ecasopis.businessmedia.cz , přihlašovací údaje lze získat u pracovníků knihovny.

Promoce - bakalářské programy

Vložil: Eva Šmírová, 8.6.2016 10:30
V příloze najdete harmonogram promocí absolventů bakalářských programů, které se uskuteční v pátek 1. 7. 2016
Ke stažení: Časový harmonogram promocí bakaláři 2016.doc

Provozních doba knihovny v období prázdnin

Vložil: Jan Brada, 3.6.2016 07:59
Během práznin je provoz knihovny upraven, informace na stránkách knihovny
Více...

Změna v harmonogramu promocí - 17.6.

Vložil: Eva Šmírová, 26.5.2016 11:06

Vzhledem k nižšímu počtu studentů, kteří se zúčastní SZZ a se souhlasem studentů oborů CHTOŽP a SCH, jsme spojili jejich promoce s promocemi budoucích absolventů oboru CHTVM. V příloze najdete aktualizovaný časový harmonogram. 

Ke stažení: Časový harmonogram promocí magistři 2016.doc

Trainee program Contipro

Vložil: Yveta Volánková, 26.5.2016 13:38

v příloze najdete informace o trainee programech pro čerstvé absolventy, které máme vypsány pro rok 2016/2017. Trainee programy jsou určené pro čerstvé absolventy Mgr. a Ing. studia, kteří mají maximálně 1