Vyberte si ze studijní nabídky pro akad. rok 2020/2021

Bakalářské studium

Prezenční studium

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 • Chemie a chemické technologie

 • Chemie a technologie materiálů

 • Chemie a technologie potravin - Biochemická technologie

 • Biotechnologie

 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 • Chemie pro medicínské aplikace

 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

 • Potravinářská chemie

 • Chemie a technologie potravin - Potravinářská chemie a technologie

 • Spotřební chemie

Kombinované studium Co to je?

Kombinované studium je kombinací dálkového a prezenčního studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na fakultě pouze v určité dny, větší část zabírá samostudium. Této formy studia využívají většinou studenti, kteří sami podnikají, nebo jsou již zaměstnáni v oboru a prezenční studium by pro ně z časových důvodů nebylo vyhovující.

Zavřít
 • Chemie a technologie materiálů

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 • Chemie a chemické technologie

 • Chemie a technologie potravin - Biochemická technologie

 • Biotechnologie

 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

 • Potravinářská chemie

 • Chemie a technologie potravin - Potravinářská chemie a technologie

 • Spotřební chemie

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek