Publication detail

Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy

Original Title

Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy

Czech Title

Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy

Language

cs

Original Abstract

Studie je zaměřena na vliv automobilové dopravy na životní prostředí v blízkosti dálnice D1. Jako odběrová místa byly vybrány dešťové usazovací nádrže, které mohou být potenciálním zdrojem znečištění povrchových vod v okolí nádrže, které slouží ke sběru a záchytu smyvu (dešťové vody) z daného odvodněného dálničního úseku. Zároveň slouží k záchytu nebezpečných látek, především pak provozních kapalin, které se dostanou do nádrží po havárii. V případě havárie je zamezen odtok z dešťových usazovacích nádrží dále do dalších složek životního prostředí. Pokud se jedná o klasické smyvy z dálnice, tak odsazená voda odtéká dále do přilehlého vodního útvaru, kterým se myslí potok, řeka, apod.

Czech abstract

Studie je zaměřena na vliv automobilové dopravy na životní prostředí v blízkosti dálnice D1. Jako odběrová místa byly vybrány dešťové usazovací nádrže, které mohou být potenciálním zdrojem znečištění povrchových vod v okolí nádrže, které slouží ke sběru a záchytu smyvu (dešťové vody) z daného odvodněného dálničního úseku. Zároveň slouží k záchytu nebezpečných látek, především pak provozních kapalin, které se dostanou do nádrží po havárii. V případě havárie je zamezen odtok z dešťových usazovacích nádrží dále do dalších složek životního prostředí. Pokud se jedná o klasické smyvy z dálnice, tak odsazená voda odtéká dále do přilehlého vodního útvaru, kterým se myslí potok, řeka, apod.

BibTex


@inproceedings{BUT165196,
 author="Stanislav {Ježek} and Renata {Komendová}",
 title="Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy",
 annote="Studie je zaměřena na vliv automobilové dopravy na životní prostředí v blízkosti dálnice D1. Jako
odběrová místa byly vybrány dešťové usazovací nádrže, které mohou být potenciálním zdrojem
znečištění povrchových vod v okolí nádrže, které slouží ke sběru a záchytu smyvu (dešťové vody)
z daného odvodněného dálničního úseku. Zároveň slouží k záchytu nebezpečných látek, především pak
provozních kapalin, které se dostanou do nádrží po havárii. V případě havárie je zamezen odtok
z dešťových usazovacích nádrží dále do dalších složek životního prostředí. Pokud se jedná o klasické
smyvy z dálnice, tak odsazená voda odtéká dále do přilehlého vodního útvaru, kterým se myslí potok,
řeka, apod.",
 address="© Young Water Professionals Czech republic",
 booktitle="Mladá voda břehy mele 2. ročník konference",
 chapter="165196",
 edition="Ing. Petra Vachová a Ing. Filip Harciník",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="© Young Water Professionals Czech republic",
 year="2020",
 month="september",
 pages="142--145",
 publisher="© Young Water Professionals Czech republic"
}